Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Külmaveski allikad ja allikajärvVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaKülmaveski allikad ja allikajärv (KLO4001074)
NimiKülmaveski allikad ja allikajärv
AsukohakirjeldusUlvi k. Ulvi - Kabala maanteest pôhja pool.
( LKR: 04.08.1998, 10:53:33 )
Kaitse<KAITSE>
1978.a. vôetud looduskaitse alla. Kaitsta on vaja kôiki allikaid ja ka allikasood. Tähistada. Nôuda kôrvalasuva talu ümbruse heakorrastamist, eriti allikapoolsest küljest. 1988.a. PAndivere RVKA veesäilitusala, 1998.a. ei jää enam Pandivere VKA-le.

( LKR: 04.08.1998, 11:11:08 )
Kirjandus<KIRJANDUS>
1. Heinsalu, Ü. Eesti allikad ja nende kaitse. - Eesti Loodus, 1977, 7.
2. Pôhja- ja pinnavee hüdrokeemiline seire Lääne-Virumaal 1991-1993. Koost. H. Kink. Käsikiri TA Geol. Instituudis.., lk. 17.
3. Pandivere Riiklik Veekaitseala. 1993. Jyvaskyla, lk. 61.
4. PAndivere Riiklik Veekaitseala. Karst ja allikad. 1994. Koost. TA Geol. Inst., AS Maves, lk. 54.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Kolm tôusuallikate rühma lähestikku. Need on:
1. Ligi 100 m pikk ja 20 m lai allikajärvik, millest suurvee ajal väljavool on umbes 50 l/s. Selle pôhjas esinevad allikalehtrid, milledest môned on siniallikad. Pôhjasetteiks on järvelubi.
2. Järvest loode pool asub allikasoo, kus esineb neli suurt, osalt kinnikasvanud allikalehtrit.
3. Seitse allikat järvest ida pool kitsa mäeseljandiku taga asuvas orus. Môned neist on 5-15 m laiad.
Külmaveski allikate suurim koguvooluhulk on üle 110 l/s, minimaalne - alla 50 l/s. 1991-1993.a. oli vooluhulk 31-112 l/s, vesi - pH 7,5-8,0; Ca-Mg-HCO3-SO4; NO3 4-38 mg/l.
Allikate ala on ligi 250 m pikk ja 150 m lai. Tôenäoliselt on see ühenduses Kabala - Miila karstialaga, kus Kuristiku ja Tôevere talu juures esineb 4 kurisut.
Allikajärvikut nimetati vanasti Aaru allikaks, sest selle kôrval asus Aaru moonakate maja.
KoostanudKoostanud:Ü. Heinsalu
Täiendas H.Kink
12.07. 1990.a.; 10.07. 1998.a.
(LKR: 04.08.1998, 11:06:22 )
SeisundRahuldav. Allikajärvikut on süvendatud, kuid allikalehtrid selle pôhjas on osaliselt taastunud. Järve reostas kôrvalasuva talu laut. Allikate vee koostist môjutas Kabala poolt tulev hajureostus.
( LKR: 04.08.1998, 11:07:45 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Teaduslik, ökoloogiline, veemajanduslik, ôppeotstarbeline. Pikaajaliste hüdroloogiliste uurimiste objekt.
Uuritus<UURITUS>
Käsikirjalised andmeid on eesti Geoloogia fondis, Hüdromet. Valitsuse fondis ja Eesti TA Geoloogia Instituudis.

LoodusobjektAllikas
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiLääne-Viru maakond, Vinni vald, Ulvi küla