sireli-lambaseenik       Albatrellus syringae

lehise-õõspuravik        Boletinus cavipes

hundiseenik         Boletopsis leucomelaena

punajalg-kivipuravik     Boletus erythropus

fechtneri kivipuravik    Boletus fechtneri

mõru kivipuravik         Boletus radicans

kollane kivipuravik      Boletus suspectus

sõõrissirmik        Chamaemyces fracidus

liiv-maakeel        Geoglossum arenarium

leht-kobartorik     Grifola frondosa

krookustorik        Hapalopilus croceus

ebe-limanutt        Hygrophorus chrysodon

taigapässik         Inonotopsis subiculosus

tammepässik         Inonotus dryophilus

kuldpiimane riisikas     Lactarius chrysorrheus

roosa riisikas      Lactarius controversus

ripsriisikas        Lactarius mairei

valge sirmik        Macrolepiota nympharum

kellukmürkel        Morchella semilibera

mugultorik          Polyporus tuberaster

kroonliudik         Sacrosphaera crassa

kährikseen          Sparassis crispa

siberi tatik        Suillus sibiricus

sellerheinik        Tricholoma apium