Selgrootud:

Klass: Putukad  Insecta

Selts: Liblikalised  Lepidoptera

 Mustlaik-apollo   Parnassius mnemosyne

Selts: Kiletiivalised  Hymenoptera

 Liivakuklane  Formica pratensis

 Veerekuklane  Formica nigricans

 Laanekuklane  Formica aquilonia

 Karukuklane  Formica lugubris

 Palukuklane  Formica polyctena

 Arukuklane  Formica rufa

 Kännukuklane  Formica truncorum

 Ristikukimalane    Bombus distinguendus

 Aedkimalane  Bombus hortorum

 Jaanikimalane  Bombus humilis

 Talukimalane  Bombus hypnorum

 Nõmmakimalane  Bombus jonellus

 Kivikimalane  Bombus lapidarius

 Maakimalane  Bombus lucorum

 Kulukimalane  Bombus muscorum

 Põldkimalane  Bombus pascuorum

 Niidukimalane  Bombus pratorum

 Tume kimalane  Bombus ruderarius

 Schrencki kimalane    Bombus schrencki

 Sorokimalane  Bombus soroensis

 Pikktiib-kimalane   Bombus sporadicus

 Urukimalane  Bombus subterraneus

 Metsakimalane  Bombus sylvarum

 Karukimalane  Bombus terrestris

 Hall kimalane  Bombus veteranus

 

Selgroogsed:

Klass: Luukalad  Osteichtyes

Selts: Lõhelised  Salmoniformes

  Harjus  Thymallus thymallus

Selts: Karplased  Cypriniformes

 Tõugjas  Aspius aspius

Klass: Kahepaiksed  Amphibia

Selts: Sabakonnalised  Caudata

 Tähnikvesilik  Triturus vulgaris

Selts: Päriskonnalised  Anura

 Rohukonn  Rana temporaria

 Rabakonn  Rana arvalis

 Veekonn  Rana esculenta

 Tiigikonn  Rana lessonae

 Järvekonn  Rana ridibunda

 Harilik kärnkonn  Bufo bufo

Klass: Roomajad  Reptilia

Selts: Soomuselised  Squamata

 Arusisalik  Lacerta vivipara

 Vaskuss  Anguis fragilis

 Nastik  Natrix natrix

 Rästik  Vipera berus

Klass: Linnud  Aves

Selts: Kaurilised  Gaviiformes

 Punakurk-kaur  Gavia stellata

Selts: Pütilised  Podicipediformes

 Väike- e. punakaelpütt  Tachybaptus ruficollis

 Mustkael-pütt  Podiceps nigricollis

Selts: Toonekurelised  Ciconiformes

 Väikehüüp  Ixobrychus minutus

Selts: Hanelised  Anseriformes

 Kühmnokk-luik  Cygnus olor

 Mustlagle  Branta bernicla

 Punakael-lagle  Branta ruficollis

 Ristpart  Tadorna tadorna

 Merivart  Aythya marila

 Kirjuhahk  Polysticta stelleri

 Tõmmuvares  Melanitta fusca

 Väikekoskel  Mergus albellus

Selts: Haukalised  Accipitriformes

 Herilaseviu  Pernis apivorus

 Must-harksaba  Milvus migrans

 Roo-loorkull  Circus aeroginosus

 Kanakull  Accipiter gentilis

 Raudkull  Accipiter nisus

 Hiireviu  Buteo buteo

 Karvasjalg-viu  Buteo lagopus

 Tuuletallaja  Falco tinnunculus

 Punajalg-pistrik  Falco vespertinus

 Lõopistrik  Falco subbuteo

 Jahipistrik  Falco rusticolus

Selts: Kanalised  Galliformes

 Teder  Tetrao tetrix

 Põldvutt  Coturnix coturnix

Selts: Kurelised  Gruiformes

 Rooruik  Rallus aquaticus

 Tait  Gallinula chloropus

Selts: Kurvitsalised  Charadriiformes

  Merisk  Haematopus ostralegus

 Liivatüll  Charadrius hiaticula

 Väiketüll  Charadrius dubius

 Roosterind-tüll e. mornel  Eudromias morinellus

 Rüüt  Pluvialis aprcaria

 Plüü  Pluvialis squatarola

 Kiivitaja  Vanellus vanellus

 Suurrisla  Calidris canutus

 Leeterisla  Calidris alba

 Väikerisla  Calidris minuta

 Värbrisla  Calidris temminckii

 Kõvernokk-risla  Calidris ferruginea

 Meririsla  Calidris maritima

 Risla  Calidris alpina

 Plütt  Limicola falcinellus

 Tutkas  Philomachus pugnax

 Mudanepp  Lymnocryptes minimus

 Rohunepp  Gallinago media

 Mustsaba-vigle  Limosa limosa

 Vöötsaba-vigle  Limosa lapponica

 Väikekoovitaja   Numenius phaeopus

 Suurkoovitaja  Numenius arquata

 Tumetilder  Tringa erytropus

 Punajalg-tilder  Tringa totanus

 Lammi- e. sootilder    Tringa stagnatilis

 Heletilder  Tringa nebularia

 Metstilder  Tringa ochropus

 Mudatilder  Tringa glareola

 Hallkibu  Xenus cinereus

 Vihitaja  Tringa hypoleucos

 Kivirullija  Arenaria interpres

 Veetallaja  Phalaropus lobatus

 Väikekajakas  Larus minutus

 Jõgitiir  Sterna hirundo

 Randtiir  Sterna paradisaea

 Väiketiir  Sterna albifrons

 Mustviires  Chlidonias niger

 Valgetiib-viires    Chlidonias leucopterus

 Lõunatirk  Uria aalge

 Alk  Alca torda

Selts: Tuvilised  Columbiformes

 Kaelus-turteltuvi    Streptopelia deaocto

 Turteltuvi  Streptopelia turtur

Selts: Käolised  Cuculiformes

 Kägu  Cuculus canorus

Selts: Kakulised  Strigiformes

 Lumekakk  Nyctea scandiaca

 Vöötkakk  Surnia ulula

 Värbkakk  Glaucidium passerinum

 Kodukakk  Strix aluco

 Händkakk  Strix uralensis

 Habekakk  Strix nebulosa

 Kõrvukräts  Asio otus

 Sooräts  Asio flammeus

 Karvasjalg-kakk  Aegolius funereus

Selts:

Öösorrilised Caprimulgiformes

 Öösorr  Caprimulgus europaeus

Selts: Piiritajalised  Apodiformes

 Piiritaja  Apus apus

Selts: Siniraalised  Coraciiformes

 Vaenukägu  Upupa epops

Selts: Rähnilised  Piciformes

 Väänkael  Jynx torquilla

 Hallpea-rähn e. hallrähn 

 Picus canus

 Roherähn  Picus viridis

 Musträhn  Dryocopus martius

 Suur-kirjurähn  Dendrocopos major

 Väike-kirjurähn    Dendrocopos minor

Selts: Värvulised  Passeriformes

 Kaldapääsuke  Riparia riparia

 Suitsupääsuke  Hirundo rustica

 Räästapääsuke  Delichon urbica

 Tuttlõoke  Galerida cristata

 Nõmmelõoke  Lullula arborea

 Põldlõoke  Alauda arvensis

 Sarvikläoke  Eremophila alpestris

 Metskiur  Anthus trivialis

 Sookiur  Anthus pratensis

 Tundrakiur  Anthus cervinus

 Randkiur  Anthus spinoletta

 Hänilane  Motacilla flava

 Kuldhänilane  Motacilla citreola

 Jõgivästrik  Motacilla cinerea

 Linavästrik  Motacilla alba

 Siidisaba  Bombycilla garrulus

 Käblik  Troglodytes troglodyte

 Võsaraat  Prunella modularis

 Punarind  Erithacus rubecula

 Ööbik  Luscinia luscinia

 Sinirind  Luscinia svecica

 Must-lepalind   Phoenicurus ochruros

 Lepalind e. aed-lepalind    Phoenicurus phoenicurus

 Kadakatäks  Saxicola rubetra

 Kivitäks  Oenanthe oenanthe

 Kaelusrästas  Turdus torquatus

 Laulurästas  Turdus philomelos

 Vainurästas  Turdus iliacus

 Hoburästas  Turdus viscivorus

 Võsa-ritsiklind  Locustella naevia

 Jõgi-ritsiklind  Locustella fluviatilis

 Roo-ritsiklind    Locustella luscinioides

 Kõrkja-roolind    Acrocephalus schoenobaenus

 Aed-roolind    Acrocephalus dumetorum

 Soo-roolind  Acrocephalus palustris

 Tiigi-roolind    Acrocephalus scirpaceus

 Rästas-roolind    Acrocephalus arundinaceus

 Käosulane  Hippolais icterina

 Vööt-pääsalind  Sylvia nisoria

 Aed-pääsalind  Sylvia borin

 Mustpea-pääsalind    Sylvia atricapilla

 Pruunselg-pääsalind    Sylvia communis

 Väike-pääsalind  Sylvia curruca

 Salu-lehelind    Phylloscopus trochilus

 Väike-lehelind    Phylloscopus collybita

 Mets-lehelind    Phylloscopus sibilatrix

 Rohe-lehelind    Phylloscopus trochiloides

 Pöialpoiss  Regulus regulus

 Hall-kärbsenäpp  Muscicapa striata

 Must-kärbsenäpp e. metstikk   Ficedula hypoleuca

 Väike-kärbsenäpp e. väiketikk    Ficedula parva

 Roohabekas  Panurus biarmicus

 Sabatihane  Aegithalos caudatus

 Sootihane  Parus palustris

 Põhjatihane  Parus montanus

 Tutt-tihane  Parus cristatus

 Musttihane  Parus ater

 Sinitihane  Parus caeruleus

 Rasvatihane  Parus major

 Puukoristaja  Sitta europaea

  Porr  Certhia familiaris

 Kukkurtihane  Remiz pendulinus

 Peoleo  Oriolus oriolus

 Punaselg-õgija  Lanius collurio

 Hallõgija  Lanius excubitor

 Mõnsak  Nycifraga caryocatactes

 Kuldnokk  Sturnus vulgaris

 Metsvint  Fringilla coelebs

 Põhjavint  Fringilla montifringilla

 Koldvint  Serinus serinus

 Rohevint  Carduelis chloris

 Ohakalind  Carduelis carduelis

 Siisike  Carduelis spinus

 Kanepilind  Acanthis cannabina

 Mägi-kanepilind    Acanthis flavirostris

 Urvalind  Acanthis flammea

 Hele-urvalind    Acanthis hornemanni

 Vööt-käbilind  Loxia leucoptera

 Kuuse-käbilind  Loxia curvirostra

 Männi-käbilind    Loxia pytyopsittacus

 Karmiinleevike    Carpodacus erythrinus

 Männileevike  Pinicola enucleator

Leevike Pyrrhula pyrrhula

 Suurnokk-vint e. suurnokk   Coccothraustes coccothraustes

 Lapi tsiitsitaja e. keltsalind    Calcarius lapponicus

 Hangelind  Plectrophenax nivalis

 Talvike  Emberiza citrinella

 Põldtsiitsitaja  Emberiza hortulana

 Põhjatsiitsitaja  Emberiza rustica

 Rootsiitsitaja  Emberiza schoeniclus

 Halltsiitsitaja  Miliaria calandra

Klass: Imetajad  Mammalia:

Selts: Putuktoidulised  Insectivora

 Harilik e. läänesiil    Erinaceus europaeus

 Ida- e. kaelussiil    Erinaceus concolor

 Mets-karihiir  Sorex araneus

 Väike-karihiir  Sorex minutus

 Laane-karihiir  Sorex caecutiens

 Vesimutt  Neomys fodiens

Selts: Vaalalised  Cetacea

  Pringel  Phocoena phocoena

Selts: Kiskjalised  Carnivora

 Kivinugis  Martes foina

 Kärp  Mustela erminea

 Nirk  Mustela nivalis

 Ahm  Gulo gulo

 Saarmas  Lutra lutra