Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2006 seisuga.

 

Analüüs on teostatud järgmiste Looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud objektidega: kaitsealad, hoiualad, ajutiste piirangutega alad, kohaliku omavalitsuse objektid, püsielupaigad ja üksikobjektid (koos piiranguvööndiga).

Lisaks on eraldi välja toodud pindala koos I, II ja III kategooria liikide elupaikadega (mis ei ole püsielupaigaks määratud).

 

Kaitstavat territooriumi on 19% maismaast koos liikidega ja ilma liikideta 18% (vt. teemakaart).

 

Juuresolevas tabelis on ära toodud maismaa pindala maakonniti.

Maakond

pindala (ha) ilma liikideta

% maakonna pindalast

liigid (pindala (ha)

pindala (ha) koos liikidega

% maakonna pindalast

Harjumaa

79458

18

4952

84410

19

Hiiumaa

23973

23

6433

30406

30

Ida-Virumaa

59644

18

6380

66024

20

Jõgevamaa

34008

13

1162

35170

14

Järvamaa

34153

13

1432

35585

14

Läänemaa

77204

32

2613

79817

33

Lääne-Virumaa

55135

16

1685

56820

16

Põlvamaa

18801

9

1923

20724

10

Pärnumaa

113657

24

3056

116713

24

Raplamaa

56997

19

957

57954

19

Saaremaa

54093

19

3601

57694

20

Tartumaa

55109

18

646

55755

19

Valgamaa

42103

21

423

42526

21

Viljandimaa

51965

15

2505

54470

16

Võrumaa

36726

16

280

37006

16

kokku maakonnad

793025

18

38048

831073

19

 

Kaitstavat akvatooriumi on 35% koos liikidega ja ilma liikideta 30%.

 

ilma liikideta

liigid

koos liikidega

kokku veeala pindala

735859

99575

835434

 

Märkused

·        omavahel kattuvate objektide ülekatted on eelnevalt eemaldatud;

·        veeala on Peipsi- ja Lämmijärv, Võrtsjärv ning Läänemeri;

·        veeala pindala on 2418530 ha (allikas Maaamet);

·        Eesti kogupindala on 4522763 ha (allikas Statistikaamet);

·        Maakondade pindalade summa on 4343231 ha (allikas Statistikaamet).