Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2022 seisuga.

 

Analüüs on teostatud järgmiste Looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud objektide põhjal: kaitsealad, hoiualad, kohaliku omavalitsuse objektid, püsielupaigad, kudemis- ja elupaigad ning üksikobjektid (koos piiranguvööndiga).

 

Juuresolevas tabelis on ära toodud maismaa pindala maakonniti.

 

Maakond

Kaitstava territooriumi muutus (ha)

Kaitstava territooriumi pindala (ha)

% maakonna pindalast

Harjumaa

737↑

88058

20,4

Hiiumaa

4↑

24321

23,6

Ida-Virumaa

27↑

62982

21,2

Jõgevamaa

198↑

36174

14,2

Järvamaa

98↑

38619

14,4

Läänemaa

92↑

52530

28,9

Lääne-Virumaa

420↑

62536

16,9

Põlvamaa

145↑

15252

8,4

Pärnumaa

107↑

148210

27,4

Raplamaa

199↑

55856

20,2

Saaremaa

98↑

55921

19,0

Tartumaa

171↑

62153

18,6

Valgamaa

77↑

40877

21,3

Viljandimaa

76↑

58400

17,1

Võrumaa

148↑

47907

17,3

kokku maismaa

2596↑

849797

19,6

 

 

Märkused

1 maismaa pindala on 4346532 ha (allikas: Maaamet detsember 2017)

2 territoriaalmere pindala on 2513958 ha (allikas: Maaamet detsember 2017)

3 suurte järvede pindala on 187128 ha (allikas: Maaamet detsember 2017)

4 veeala on Peipsi- ja Lämmijärv, Võrtsjärv ning Läänemeri, veeala pindala on 2701091 ha (allikas: Maaamet detsember 2017);

5 Eesti kogupindala (maismaa ja vee-ala kokku) on 7047623 ha (allikas: Maaamet detsember 2017);

 

NB! Omavahel kattuvate objektide ülekatted on eelnevalt eemaldatud. Pindalad on arvutatud MapInfo programmis karteesiani valemiga.