Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2022 seisuga.

 

Analüüs on teostatud järgmiste Looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud objektide põhjal: kaitsealad, hoiualad, kohaliku omavalitsuse objektid, püsielupaigad, kudemis- ja elupaigad ning üksikobjektid (koos piiranguvööndiga).

 

Juuresolevas tabelis on ära toodud maismaa pindala maakonniti.

 

Maakond

Kaitstava territooriumi muutus (ha)

Kaitstava territooriumi pindala (ha)

% maakonna pindalast

Harjumaa

970↑

88291

20,4

Hiiumaa

182↑

24500

23,7

Ida-Virumaa

645↑

63600

21,4

Jõgevamaa

217↑

36193

14,2

Järvamaa

386↑

38908

14,5

Läänemaa

227↑

52665

29,0

Lääne-Virumaa

508↑

62624

16,9

Põlvamaa

232↑

15339

8,4

Pärnumaa

1025↑

149129

27,5

Raplamaa

355↑

56012

20,3

Saaremaa

457↑

56280

19,2

Tartumaa

286↑

62269

18,6

Valgamaa

833↑

41633

21,7

Viljandimaa

202↑

58525

17,1

Võrumaa

216↑

47975

17,3

kokku maismaa

6741

853942

19,6

 

 

Märkused

1 maismaa pindala on 4346532 ha (allikas: Maaamet detsember 2017)

2 territoriaalmere pindala on 2513958 ha (allikas: Maaamet detsember 2017)

3 suurte järvede pindala on 187128 ha (allikas: Maaamet detsember 2017)

4 veeala on Peipsi- ja Lämmijärv, Võrtsjärv ning Läänemeri, veeala pindala on 2701091 ha (allikas: Maaamet detsember 2017);

5 Eesti kogupindala (maismaa ja vee-ala kokku) on 7047623 ha (allikas: Maaamet detsember 2017);

 

NB! Omavahel kattuvate objektide ülekatted on eelnevalt eemaldatud. Pindalad on arvutatud MapInfo programmis karteesiani valemiga.