Tabel 3. Kaitsealade arv maakondade lõikes

MAAKOND PA VK LKA MKA RP KOKKU
Harju 59 8 5 11 0 83
s.h Tallinn 9 1   1 0 11
Hiiu 12 1 4 11 0 28
Ida-Viru 20 6 4 8 0 38
Jõgeva 49 11 1 0 0 61
Järva 45 9 0 0 0 54
Lääne 18 6 3 5 0 32
Lääne-Viru 61 11 2 8 1 83
Põlva 17 10 1 3 0 31
Pärnu 37 36 3 0 0 76
Rapla 41 37 0 0 0 78
Saare 15 24 2 3 1 45
Tartu 42 20 1 2 0 65
Valga 54 16 0 1 0 71
Viljandi 36 7 5 11 1 60
Võru 23 8 0 5 1 37
KOKKU 529 210 31 68 4 842