Kaitstavate liikide leiukohad (31.12.2014)

2014. a 31. detsembriks oli Keskkonnaregistris registreeritud 56 390 kaitstava liigi leiukohta 523 eri liigist.

Kaitstavaid loomi registreeriti 19 387 elupaigas, mis jagunesid 188 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid elupaigad ja liigid järgmiselt:
I kategooria - 2025 elupaika, 19 liiki,
II kategooria - 5741 elupaika, 55 liiki,
III kategooria - 11 621 elupaika, 114 liiki.

Kaitstavaid seeni ja samblikke registreeriti 1116 kasvukohas, mis jagunesid 85 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid kasvukohad ja liigid järgmiselt:
I kategooria - 170 kasvukohta, 10 liiki,
II kategooria - 328 kasvukohta, 50 liiki,
III kategooria - 618 kasvukohta, 28 liiki.

Kaitstavaid taimeliike oli 247 ja kasvukohti 35 887. Kaitsekategooriati jagunesid need järgmiselt:
I kategooria - 443 kasvukohta, 32 liiki,
II kategooria - 9093 kasvukohta, 142 liiki,
III kategooria - 26 351 kasvukohta, 73 liiki.

2014. a 31. detsembriks oli liikide kaitseks moodustatud kokku 1357 püsielupaika pindalaga 90 200 ha.