Kaitstavate liikide leiukohad (31.12.2015)

2015. a 31. detsembriks oli Keskkonnaregistris registreeritud 59 610 kaitstava liigi leiukohta 529 eri liigist.

Kaitstavaid loomi registreeriti 21 406 elupaigas, mis jagunesid 190 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid elupaigad ja liigid järgmiselt:
I kategooria - 2066 elupaika, 19 liiki,
II kategooria - 6150 elupaika, 56 liiki,
III kategooria - 13 190 elupaika, 115 liiki.

Kaitstavaid seeni ja samblikke registreeriti 1282 kasvukohas, mis jagunesid 89 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid kasvukohad ja liigid järgmiselt:
I kategooria - 231 kasvukohta, 10 liiki,
II kategooria - 364 kasvukohta, 51 liiki,
III kategooria - 687 kasvukohta, 28 liiki.

Kaitstavaid taimeliike oli 250 ja kasvukohti 36 922. Kaitsekategooriati jagunesid need järgmiselt:
I kategooria - 454 kasvukohta, 33 liiki,
II kategooria - 9413 kasvukohta, 144 liiki,
III kategooria - 27 055 kasvukohta, 73 liiki.

2015. a 31. detsembriks oli liikide kaitseks moodustatud kokku 1386 püsielupaika pindalaga 91 065 ha.