Kaitstavate liikide leiukohad (31.12.2006)

2006. a 31. detsembriks oli Keskkonnaregistris registreeritud 13558 kaitstava liigi leiukohta 361 erinevast liigist.

Kaitstavaid loomi registreeriti 3229 elupaigas, mis jagunesid 93 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid elupaigad ja liigid järgnevalt:
I kategooria - 1104 elupaika, 14 liiki,
II kategooria - 1678 elupaika, 31 liiki,
III kategooria - 447 elupaika, 48 liiki.

Kaitstavaid seeni registreeriti 165 kasvukohas, mis jagunesid 35 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid kasvukohad ja liigid järgnevalt:
I kategooria - 40 kasvukohta, 9 liiki,
II kategooria - 69 kasvukohta, 19 liiki,
III kategooria - 56 kasvukohta, 7 liiki.

Kaitstavaid samblikke registreeriti 19 kasvukohas, mis jagunesid 13 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid kasvukohad ja liigid järgnevalt:
II kategooria - 14 kasvukohta, 12 liiki,
III kategooria - 5 kasvukohta, 1 liik.

Kaitstavaid taimeliike oli 220 ja kasvukohti 10145. Kaitsekategooriati jagunesid need järgmiselt:
I kategooria - 141 kasvukohta, 30 liiki,
II kategooria - 2737 kasvukohta, 117 liiki,
III kategooria - 7267 kasvukohta, 73 liiki.

Jaotust maakonniti vaata tabelist.

2006. a 31. detsembriks oli liikide kaitseks moodustatud kokku 806 püsielupaika pindalaga 86265 ha.