Üksikobjektide paiknemise jagunemine omavalitsuste vahel

Eesti kohalikest omavalitsustest omab oma territooriumil kõige rohkem kaitstavaid looduse üksikobjekte Tallinn, tervelt 114. 37 omavalitsuse territooriumile ei jää aga ühtegi kaitstavat looduse üksikobjekti.

Vaata kaarti SIIT.

Andmed riiklikust keskkonnaregistrist 1. novembri 2013 seisuga.