EELIS-es registreeritud liigileiukohad (01.01.2002)

01. jaanuariks 2002. aastal oli EELIS-es registreeritud 3833 kaitsealuste või haruldaste liikide leiukohta. Registreeritud liike oli 205.

Kokku oli EELIS-es esindatud 15 kaitstavat loomaliiki 851 elupaigaga. I kategooriasse kuuluvaid loomaliike oli 8, nende elupaiku 465. II kategooriasse kuuluvaist liikidest olid esindatud 5 liiki 384 elupaigaga. Lisaks olid veel ka 2 III kategooria loomaliiki kumbki 1 elupaigaga.

Registreeritud taimeliikidest kuulus I kategooriasse 21 liiki 74 kasvukohaga. II kaitsekategooria taimeliike oli 112 ja neid leidus 1155 kasvukohas. III kategooria taimeliike registreeriti 40 liiki 1704 kasvukohas.

Lisaks kaitsealustele taimedele oli ära märgitud ka 15 haruldast taimeliiki 49 kasvukohas. Kokku oli seega registreeritud taimeliike 188 ja kasvukohti 2982.

Kasvukohatüüpide järgi jagunesid taimede leiukohad järgnevalt:
40 % metsad
28 % niidud ja põõsastikud
18 % sood
6 % liivikud ja kaljud
5 % puisniidud.

Registreeritud liikide ja leiukohtade jaotus maakonniti (liike/leiukohti):

HARJUMAA
kokku 91/531
sh loomad 6/64
sh I kategooria 4/20
II kategooria 2/44
taimed 85/467
sh I kategooria 7/7
II kategooria 42/146
III kategooria 29/304

HIIUMAA
kokku 72/248
sh loomad 3/15
sh I kategooria 3/15
II kategooria 0/0
taimed 69/233
sh I kategooria 4/4
II kategooria 39/122
III kategooria 24/103

IDA-VIRUMAA
kokku 45/193
sh loomad 8/87
sh I kategooria 6/29
II kategooria 2/58
taimed 37/106
sh I kategooria 3/7
II kategooria 11/23
III kategooria 21/74

JÕGEVAMAA
kokku 35/151
sh loomad 7/36
sh I kategooria 6/14
II kategooria 1/22
taimed 28/115
sh I kategooria 1/1
II kategooria 7/11
III kategooria 19/99

JÄRVAMAA
kokku 29/195
sh loomad 3/36
sh I kategooria 2/6
II kategooria 1/30
taimed 26/159
sh I kategooria 2/3
II kategooria 6/13
III kategooria 18/143

LÄÄNEMAA
kokku 60/171
sh loomad 6/38
sh I kategooria 4/17
II kategooria 2/21
taimed 54/133
sh I kategooria 2/2
II kategooria 31/58
III kategooria 20/72

LÄÄNE-VIRUMAA
kokku 48/231
sh loomad 7/64
sh I kategooria 4/26
II kategooria 3/38
taimed 41/167
sh I kategooria 1/2
II kategooria 16/30
III kategooria 22/130

PÕLVAMAA
kokku 47/216
sh loomad 5/29
sh I kategooria 4/18
II kategooria 1/11
taimed 42/187
sh I kategooria 2/2
II kategooria 18/87
III kategooria 21/97

PÄRNUMAA
kokku 40/251
sh loomad 6/115
sh I kategooria 5/68
II kategooria 1/47
taimed 34/136
sh I kategooria 0/0
II kategooria 9/36
III kategooria 23/96

RAPLAMAA
kokku 44/246
sh loomad 5/61
sh I kategooria 4/24
II kategooria 1/37
taimed 39/185
sh I kategooria 0/0
II kategooria 19/56
III kategooria 19/123

SAAREMAA
kokku 102/736
sh loomad 2/39
sh I kategooria 2/39
II kategooria 0/0
taimed 100/697
sh I kategooria 5/20
II kategooria 64/478
III kategooria 27/194

TARTUMAA
kokku 52/242
sh loomad 10/125
sh I kategooria 6/106
II kategooria 3/18
taimed 42/117
sh I kategooria 4/17
II kategooria 18/38
III kategooria 18/59

VALGAMAA
kokku 36/169
sh loomad 6/48
sh I kategooria 3/33
II kategooria 3/15
taimed 30/121
sh I kategooria 2/2
II kategooria 8/14
III kategooria 18/103

VILJANDIMAA
kokku 33/123
sh loomad 7/58
sh I kategooria 6/37
II kategooria 1/21
taimed 26/65
sh I kategooria 2/4
II kategooria 7/12
III kategooria 16/47

VÕRUMAA
kokku 42/130
sh loomad 6/36
sh I kategooria 4/13
II kategooria 1/22
taimed 36/94
sh I kategooria 3/3
II kategooria 15/31
III kategooria 18/60