Kaitstavate liikide leiukohad (31.12.2007)

2007. a 31. detsembriks oli Keskkonnaregistris registreeritud 16327 kaitstava liigi leiukohta 399 erinevast liigist.

Kaitstavaid loomi registreeriti 4150 elupaigas, mis jagunesid 117 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid elupaigad ja liigid järgnevalt:
I kategooria - 1145 elupaika, 14 liiki,
II kategooria - 2060 elupaika, 38 liiki,
III kategooria - 945 elupaika, 65 liiki.

Kaitstavaid seeni registreeriti 170 kasvukohas, mis jagunesid 36 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid kasvukohad ja liigid järgnevalt:
I kategooria - 40 kasvukohta, 9 liiki,
II kategooria - 70 kasvukohta, 19 liiki,
III kategooria - 60 kasvukohta, 8 liiki.

Kaitstavaid samblikke registreeriti 23 kasvukohas, mis jagunesid 14 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid kasvukohad ja liigid järgnevalt:
II kategooria - 18 kasvukohta, 13 liiki,
III kategooria - 5 kasvukohta, 1 liik.

Kaitstavaid taimeliike oli 232 ja kasvukohti 11984. Kaitsekategooriati jagunesid need järgmiselt:
I kategooria - 209 kasvukohta, 33 liiki,
II kategooria - 3283 kasvukohta, 125 liiki,
III kategooria - 8492 kasvukohta, 74 liiki.

Jaotust maakonniti vaata tabelist.

2007. a 31. detsembriks oli liikide kaitseks moodustatud kokku 900 püsielupaika pindalaga 87502 ha.