Kaitstavate liikide leiukohad (31.12.2008)

2008. a 31. detsembriks oli Keskkonnaregistris registreeritud 21695 kaitstava liigi leiukohta 435 erinevast liigist.

Kaitstavaid loomi registreeriti 5747 elupaigas, mis jagunesid 135 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid elupaigad ja liigid järgnevalt:
I kategooria - 1216 elupaika, 14 liiki,
II kategooria - 2284 elupaika, 48 liiki,
III kategooria - 2247 elupaika, 73 liiki.

Kaitstavaid seeni registreeriti 214 kasvukohas, mis jagunesid 37 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid kasvukohad ja liigid järgnevalt:
I kategooria - 79 kasvukohta, 9 liiki,
II kategooria - 72 kasvukohta, 19 liiki,
III kategooria - 63 kasvukohta, 9 liiki.

Kaitstavaid samblikke registreeriti 57 kasvukohas, mis jagunesid 21 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid kasvukohad ja liigid järgnevalt:
I kategooria - 8 kasvukohta, 1 liik,
II kategooria - 28 kasvukohta, 15 liiki,
III kategooria - 21 kasvukohta, 5 liiki.

Kaitstavaid taimeliike oli 242 ja kasvukohti 15677. Kaitsekategooriati jagunesid need järgmiselt:
I kategooria - 222 kasvukohta, 33 liiki,
II kategooria - 4206 kasvukohta, 131 liiki,
III kategooria - 11249 kasvukohta, 78 liiki.

Jaotust maakonniti vaata tabelist.

2008. a 31. detsembriks oli liikide kaitseks moodustatud kokku 949 püsielupaika pindalaga 88054 ha.