Kaitstavate liikide leiukohad (01.01.2005)

1. jaanuariks 2005. aastal oli Keskkonnaregistris registreeritud 10404 kaitstava liigi leiukohta 290 erinevast liigist.

Kaitstavaid loomi registreeriti 2366 elupaigas, mis jagunesid 60 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid elupaigad ja liigid järgnevalt:
I kategooria - 897 elupaika, 12 liiki,
II kategooria - 1350 elupaika, 26 liiki,
III kategooria - 119 elupaika, 22 liiki.

Kaitstavaid seeni registreeriti 136 kasvukohas, mis jagunesid 26 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid kasvukohad ja liigid järgnevalt:
I kategooria - 33 kasvukohta, 9 liiki,
II kategooria - 49kasvukohta, 11 liiki,
III kategooria - 54 kasvukohta, 6 liiki.

Kaitstavaid taimeliike oli 204 ja kasvukohti 7902. Kaitsekategooriati jagunesid need järgmiselt:
I kategooria - 116 kasvukohta, 29 liiki,
II kategooria - 2272 kasvukohta, 108 liiki,
III kategooria - 5514 kasvukohta, 67 liiki.

Jaotust maakonniti vaata tabelist.