EELIS-es registreeritud liigileiukohad (30.06.2001)

Seisuga 30.06.2001 oli EELIS-es registreeritud 202 kaitsealuse või tähelepanuväärse taime- või loomaliigi kasvukohta või püsielupaika, kokku 3219 paigas.
17 kaitsealuse loomaliigi elupaiku oli registreeritud 806. Neist 6 liiki kuuluvad I kategooriasse (332 elupaika), 9 II kategooriasse (472 elupaika) ning 2 III kategooriasse (2 elupaika).
172 kaitsealuse taimeliigi kasvukohti oli registreeritud kokku 2378. Neist 20 liiki kuuluvad I kategooriasse (60 kasvukohta), 110 II kategooriasse (958 kasvukohta) ning 42 II kategooriasse (1360 kasvukohta).

Harjumaal oli 30.06.2001 seisuga registreeritud 84 liigi 447 leiukohta.
Kaitsealuseid loomaliike oli registreeritud 4 I kategooriast (17 elupaika) ja 2 II kategooriast (43 elupaika). Kaitsealuseid taimeliike oli registreeritud 74 liigist 380 kasvukohas. Neist I kategooria kaitsealuseid taimeliike oli 7 (7 kasvukohta), II kategooria liike 39 (108 kasvukohta) ja II kategooria liike 28 (265 kasvukohta).

Hiiumaal oli registreeritud 65 kaitsealust või tähelepanu väärivat liiki 188 leiukohas. Kaitsealustest loomaliikidest oli esindatud 2 liiki 13 elupaigaga. Mõlemad liigid kuulusid I kaitsekategooriasse. Kaitsealuseid taimi registreeriti kokku 61 erinevat liiki 173 kasvukohas. I kategooria taimi oli 3 (3 kasvukohta), II kategooria 35 (94 kasvukohta) ning III kategooria 23 (79 kasvukohta).

Ida-Virumaalt oli registreeritud 42 liiki 181 leiukohaga.
Kaitsealuseid loomaliike oli 8 (87 elupaika), neist 5 kuulus I kategooriasse (28 elupaika) ja 3 II kategooriasse (59 elupaika). Kaitstavaid taimeliike registreeriti 32 ja nende kasvukohti 92. Neist 3 liiki kuulusid I kategooriasse (5 kasvukohta), 9 II (19 kasvukohta), ning 20 III kategooriasse (68 kasvukohta).

Jõgevamaa kohta sisaldub EELIS-es teavet 31 erineva liigi 138 leiukoha kohta. Loomaliike oli registreeritud 5 ja nende elupaiku 32. Seejuures 4 liiki kuulus I kategooriasse nende elupaiku oli registreeritud 10 ning 1 liik II kategooriasse (22 elupaika). Kaitstavaid taimeliike oli registreeritud 25 (102 kasvukohas). I kategooria taimeliikidest oli esindatud vaid 1 liik 1 kasvukohaga, II kategooria liike oli 7 (12 kasvukohta) ning III kategooria liike 17 (89 kasvukohta).

Järvamaalt oli registreeritud 30 kaitsealuse liigi 208 leiukohta. Kaitstavaid loomaliike oli 3 (36 elupaika). Neist kuuluvad 2 I kategooriasse (6 elupaika) ja 1 II kategooriasse (30 elupaika). Kaitsealuseid taimeliike oli registreeritud 36 ja kasvukohti 171. I kategooriasse kuulub 2 liiki 4 kasvukohas, II kategooriasse 6 liiki 13 kasvukohas ning III kategooriasse 18 liiki 154 kasvukohas.

Läänemaal oli registreeritud 50 kaitsealust liiki 120 leiukohas. Loomaliike oli EELIS-esse kantud 6 (35 elupaigas), 3 liiki nii I kui ka II kategooriast. Elupaikade arv jagunes vastavalt 13 ja 22. Kaitstavaid taimeliike oli registreeritud 44 (85 kasvukohas), neist 2 kuulusid I kategooriasse (2 kasvukohta), 26 II kategooriasse (48 kasvukohta) ja 16 III kategooriasse (35 kasvukohta).

Lääne-Virumaalt oli EELIS-es teavet 45 liigi 177 leiukoha kohta. Kaitstavaid loomaliike oli siin samuti 6, mis jagunes võrdselt I ja II kaitsekategooria vahel. Registreeritud elupaiku oli kokku 62, millest 19 kuulusid I kategooria ja 43 II kategooria loomadele. Kaitstavaid taimeliike registreeriti 37 ja kasvukohti 112. I kategooriasse kuulub1liik (1 kasvukoht), II kategooriasse 15 liiki (21 kasvukohta) ning III kategooriasse 21 liiki (90 kasvukohta).

Põlvamaal oli registreeritud 41 kaitsealust liiki 165 leiupaigas. Kaitsealuseid loomaliike oli 22 elupaigas. I kategooriasse kuulusid 3 liiki (7 elupaigaga) ja II kategooriasse samuti 3 liiki (15 elupaigaga). Taimeliike oli registreeritud 35 (143 kasvukohta). I kategooriasse kuulub 2 liiki (2 kasvukohta), II kategooriasse 14 liiki (67 kasvukohta) ja III kategooriasse 19 liiki (74 kasvukohta).

Pärnumaa kohta leidub andmeid 35 liigi ja 197 leiukoha kohta. Loomaliike oli registreeritud 6, nende leiukohti 105. I kategooriasse kuulub 4 liiki (55 elupaigaga), II kategooriasse 2 liiki (50 elupaigaga). Kaitsealuseid taimeliike oli 38, kasvukohti 89. Neist II kaitsekategooriasse kuulusid 9 (33 kasvukohaga) ning III kategooriasse 19 (56 kasvukohaga).

Raplamaal oli registreeritud kokku 40 kaitsealust liiki 178 leiukohaga. Kaitsealuseid loomi oli registreeritud siin 61 elupaigas 6-st erinevast liigist. 3 liiki kuuluvad I kategooriasse, nende elupaikade arv oli 20, 3 liiki II kategooria loomi leidus 41 elupaigas. Kaitstavaid taimeliike oli registreeritud 33, mille teadaolevate kasvukohtade arvuks oli 114. II kategooriasse kuuluvaid taimi leidus 17 liigist 40 kasvukohas. III kategooria 16 liiki oli registreeritud kokku 74 kasvukohas.

Kõige suurema kaitstavate liikide arvu ja leiukohtade arvuga oli EELIS-es esindatud Saaremaa. Seal oli 30.06.2001 seisuga registreeritud 99 kaitsealust liiki 622 leiukohas. Kaitsealustest loomaliikidest oli registreeritud vaid 2, mõlemad kuulusid I kategooriasse. Nende elupaikade arvuks oli aga 39. Arvukalt leidus kaitstavaid taimeliike – 94 liiki 580 kasvukohas. Kategooriate lõikes jagunesid need järgnevalt: I kategoorias 5 liiki (18 kasvukohta), II kategoorias 63 liiki (422 kasvukohta) ning III kategoorias 26 liiki (140 kasvukohta).

Tartumaal oli registreeritud 46 kaitsealust liiki 195 leiukohas. Loomaliike oli 12, nende elupaiku 117. I kategooriasse kuulus 4 liiki (41 elupaika), II kategooriasse 7 liiki (75 elupaika) ning III kategooria liikidest oli ära märgitud 1 liik 1 elupaigaga. Kaitstavaid taimeliike oli registreeritud 33, nende leiukohti 76. I kategooriasse kuulus 4 liiki (10 kasvukohta), II kategooriasse 14 (28 kasvukohta) ja III kategooriasse 15 (38 kasvukohta).

Valgamaalt oli EELIS-es teavet 35 liigi 158 leiukoha kohta. Kaitsealuseid loomaliike oli 6 ja nende elupaiku 47. Neist 2 liiki 21 elupaigaga kuulusid I kategooriasse ja 4 liiki 26 elupaigaga II kategooriasse. Kaitstavaid taimi oli registreeritud 110 kasvukohas 28 erinevast liigist. I kategooria liike oli 2 (2 kasvukohta), II kategooria liike 7 (12 kasvukohta) ning III kategooria liike 19 (96 kasvukohta).

Viljandimaal oli registreeritud 32 erinevat kaitsealust liiki. Registreeritud leiukohti oli Viljandimaal kõige vähem, vaid 115. Loomaliike oli siin 7 (55 elupaika). Neist 4 kuulusid I kategooriasse (31 elupaika) ja 3 II kategooriasse (24 elupaika). Kaitstavaid taimeliike oli registreeritud 24, kasvukohti 58. I kategooriasse kuulub 2 liiki (4 kasvukohaga), II kategooriasse 6 liiki (11 kasvukohaga) ning III kategooriasse 16 liiki (43 kasvukohaga).

Võrumaa kohta oli EELIS-es registreeritud 39 kaitstavat liiki 130 leiukohas. Loomaliike oli 5, nende elupaiku 35. I kategooriasse kuulusid neist 3 liiki (12 elupaika), II ja III kategooriasse 1 liik (elupaikade arv vastavalt 22 ja 1). Kaitstavaid taimeliike oli registreeritud 32, kasvukohti 93. I kaitsekategooriasse kuulus 1 liik 1 kasvukohaga, II kategooriasse 15 liiki (31 kasvukohaga) ning III kategooriasse 16 liiki (61 kasvukohaga).