Kaitstavate liikide leiukohad (31.12.2012)

2012. a 31. detsembriks oli Keskkonnaregistris registreeritud 44 488 kaitstava liigi leiukohta 520 eri liigist.

Kaitstavaid loomi registreeriti 15 193 elupaigas, mis jagunesid 185 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid elupaigad ja liigid järgmiselt:
I kategooria - 1829 elupaika, 19 liiki,
II kategooria - 4094 elupaika, 54 liiki,
III kategooria - 9270 elupaika, 112 liiki.

Kaitstavaid seeni ja samblikke registreeriti 810 kasvukohas, mis jagunesid 85 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid kasvukohad ja liigid järgmiselt:
I kategooria - 138 kasvukohta, 10 liiki,
II kategooria - 268 kasvukohta, 48 liiki,
III kategooria - 404 kasvukohta, 27 liiki.

Kaitstavaid taimeliike oli 250 ja kasvukohti 28 485. Kaitsekategooriati jagunesid need järgmiselt:
I kategooria - 550 kasvukohta, 33 liiki,
II kategooria - 6669 kasvukohta, 137 liiki,
III kategooria - 21 266 kasvukohta, 80 liiki.

2012. a 31. detsembriks oli liikide kaitseks moodustatud kokku 1270 püsielupaika pindalaga 93 973 ha.