Kaitstavate liikide leiukohad (31.12.2013)

2013. a 31. detsembriks oli Keskkonnaregistris registreeritud 52 724 kaitstava liigi leiukohta 526 eri liigist.

Kaitstavaid loomi registreeriti 17 496 elupaigas, mis jagunesid 188 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid elupaigad ja liigid järgmiselt:
I kategooria - 1925 elupaika, 19 liiki,
II kategooria - 5117 elupaika, 54 liiki,
III kategooria - 10 454 elupaika, 115 liiki.

Kaitstavaid seeni ja samblikke registreeriti 1060 kasvukohas, mis jagunesid 87 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid kasvukohad ja liigid järgmiselt:
I kategooria - 157 kasvukohta, 10 liiki,
II kategooria - 306 kasvukohta, 50 liiki,
III kategooria - 597 kasvukohta, 27 liiki.

Kaitstavaid taimeliike oli 251 ja kasvukohti 34 168. Kaitsekategooriati jagunesid need järgmiselt:
I kategooria - 565 kasvukohta, 33 liiki,
II kategooria - 7619 kasvukohta, 137 liiki,
III kategooria - 25 984 kasvukohta, 81 liiki.

2013. a 31. detsembriks oli liikide kaitseks moodustatud kokku 1350 püsielupaika pindalaga 94 794 ha.