Kaitstavate liikide leiukohad (31.12.2016)

2016. a 31. detsembriks oli Keskkonnaregistris registreeritud 60 531 kaitstava liigi leiukohta 529 eri liigist.

Kaitstavaid loomi registreeriti 21 697 elupaigas, mis jagunes 190 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid elupaigad ja liigid järgmiselt:
I kategooria - 1971 elupaika, 19 liiki,
II kategooria - 6123 elupaika, 56 liiki,
III kategooria - 13 603 elupaika, 115 liiki.

Kaitstavaid seeni ja samblikke registreeriti 1329 kasvukohas, mis jagunesid 89 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid kasvukohad ja liigid järgmiselt:
I kategooria - 241 kasvukohta, 10 liiki,
II kategooria - 356 kasvukohta, 51 liiki,
III kategooria - 732 kasvukohta, 28 liiki.

Kaitstavaid taimeliike oli 250 ja kasvukohti 37 505. Kaitsekategooriati jagunesid need järgmiselt:
I kategooria - 479 kasvukohta, 33 liiki,
II kategooria - 9484 kasvukohta, 144 liiki,
III kategooria - 27 542 kasvukohta, 73 liiki.

20165. a 31. detsembriks oli liikide kaitseks moodustatud kokku 1426 püsielupaika pindalaga 97 193 ha.