Kaitstavate liikide leiukohad (30.06.2007)

2007. a 30. juuniks oli Keskkonnaregistris registreeritud 14579 kaitstava liigi leiukohta 371 erinevast liigist.

Kaitstavaid loomi registreeriti 3462 elupaigas, mis jagunesid 97 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid elupaigad ja liigid järgnevalt:
I kategooria - 1106 elupaika, 14 liiki,
II kategooria - 1784 elupaika, 31 liiki,
III kategooria - 572 elupaika, 52 liiki.

Kaitstavaid seeni registreeriti 166 kasvukohas, mis jagunesid 35 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid kasvukohad ja liigid järgnevalt:
I kategooria - 41 kasvukohta, 9 liiki,
II kategooria - 69 kasvukohta, 19 liiki,
III kategooria - 56 kasvukohta, 7 liiki.

Kaitstavaid samblikke registreeriti 21 kasvukohas, mis jagunesid 13 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid kasvukohad ja liigid järgnevalt:
II kategooria - 16 kasvukohta, 12 liiki,
III kategooria - 5 kasvukohta, 1 liik.

Kaitstavaid taimeliike oli 226 ja kasvukohti 10930. Kaitsekategooriati jagunesid need järgmiselt:
I kategooria - 180 kasvukohta, 32 liiki,
II kategooria - 2941 kasvukohta, 120 liiki,
III kategooria - 7809 kasvukohta, 74 liiki.

Jaotust maakonniti vaata tabelist.

2007. a 30. juuniks oli liikide kaitseks moodustatud kokku 869 püsielupaika pindalaga 87353 ha.