Kaitstavate liikide leiukohad (31.12.2010)

2010. a 31. detsembriks oli Keskkonnaregistris registreeritud 35 623 kaitstava liigi leiukohta 509 erinevast liigist.

Kaitstavaid loomi registreeriti 11 746 elupaigas, mis jagunesid 179 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid elupaigad ja liigid järgnevalt:
I kategooria - 1602 elupaika, 17 liiki,
II kategooria - 3079 elupaika, 53 liiki,
III kategooria - 7065 elupaika, 109 liiki.

Kaitstavaid seeni ja samblikke registreeriti 535 kasvukohas, mis jagunesid 81 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid kasvukohad ja liigid järgnevalt:
I kategooria - 86 kasvukohta, 10 liiki,
II kategooria - 206 kasvukohta, 46 liiki,
III kategooria - 243 kasvukohta, 25 liiki.

Kaitstavaid taimeliike oli 249 ja kasvukohti 23 342. Kaitsekategooriati jagunesid need järgmiselt:
I kategooria - 397 kasvukohta, 33 liiki,
II kategooria - 5054 kasvukohta, 137 liiki,
III kategooria - 17 891 kasvukohta, 79 liiki.

Jaotust maakonniti vaata tabelist.

Kaitstavate liikide leiukohtade arvu ja liikide arvu valdades vaata tabelist.

Liigikaitseks loodud püsielupaikade maismaapindala valdades vaata tabelist.

2010. a 31. detsembriks oli liikide kaitseks moodustatud kokku 1073 püsielupaika pindalaga 91 801 ha.