Kaitstavate liikide leiukohad (01.07.2006)

2006. a 1. juuliks oli Keskkonnaregistris registreeritud 12483 kaitstava liigi leiukohta 350 erinevast liigist.

Kaitstavaid loomi registreeriti 3039 elupaigas, mis jagunesid 91 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid elupaigad ja liigid järgnevalt:
I kategooria - 1059 elupaika, 14 liiki,
II kategooria - 1654 elupaika, 33 liiki,
III kategooria - 326 elupaika, 45 liiki.

Kaitstavaid seeni ja samblikke registreeriti 183 kasvukohas, mis jagunesid 47 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid kasvukohad ja liigid järgnevalt:
I kategooria - 40 kasvukohta, 9 liiki,
II kategooria - 82 kasvukohta, 30 liiki,
III kategooria - 61 kasvukohta, 8 liiki.

Kaitstavaid taimeliike oli 211 ja kasvukohti 9261. Kaitsekategooriati jagunesid need järgmiselt:
I kategooria - 125 kasvukohta, 29 liiki,
II kategooria - 2495 kasvukohta, 111 liiki,
III kategooria - 6641 kasvukohta, 72 liiki.

Jaotust maakonniti vaata tabelist.

2006. a 1 juuliks oli liikide kaitseks moodustatud kokku 715 püsielupaika pindalaga 79927 ha.