Eesti jõed

Eesti territooriumil on tuhandeid vooluveekogusid. Neist 90% on kuni 10 km pikkused. Üle 100 km pikkusi jõgesid on Eesti 10.

Pikimad jõed (km):
1. Võhandu jõgi - 162
2. Pärnu jõgi - 144
3. Põltsamaa jõgi - 135
4. Pedja jõgi - 122
5. Keila jõgi - 115
6. Kasari jõgi - 112
7. Piusa jõgi - 109
8. Pirita jõgi - 105
9. Emajõgi - 101
10. Navesti jõgi - 100

Veerikkaimad jõed (aasta keskmine vooluhulk m3/s):
1. Narva jõgi - 390-410
2. Emajõgi - 60-75
3. Pärnu jõgi - 50-65
4. Kasari jõgi - 25-28
5. Navesti jõgi - 24-26
6. Põltsamaa jõgi - 15-26
7. Halliste jõgi - 15-17
8. Mustjõgi - 10-12
9. Jägala jõgi - 10-12
10. Pedja jõgi- 10-12

Suurima valgalaga jõed (km2):
1. Narva jõgi - 56 200
2. Emajõgi - 9960
3. Pärnu jõgi - 6910
4. Kasari jõgi - 3020
5. Navesti jõgi - 2990
6. Põltsamaa jõgi - 2740
7. Halliste jõgi - 1940
8. Mustjõgi - 1790
9. Jägala jõgi - 1580
10. Võhandu jõgi- 1410

Suurima langusega jõed (m):
1. Piusa jõgi - 207,9
2. Elva jõgi - 144,1
3. Valgejõgi - 107
4. Loobu jõgi - 100
5. Pärlijõgi - 95,7
6. Kunda jõgi - 90,0
7. Ahja jõgi - 87,6
8. Mustoja - 84,7
9. Kõpu jõgi - 83,4
10. Jägala jõgi- 82,0