Kaitstavate loodusobjektide arvud seisuga 31.12.2022

31. detsembri 2022. aasta seisuga oli Eestis kokku 4331 kaitstavat loodusobjekti (sulgudes on muutus võrreldes 2021. aasta lõpuga: 212↑), nendest:
• looduskaitsealasid 238 (muutus 8↑);
• maastikukaitsealasid 147 (muutus 4↓);
• rahvusparke 6 (muutust ei toimunud ↔);
• vana ehk uuendamata kaitsekorraga alasid 12 (muutus 7↓);
• parke ja puistuid 452 (muutus 18↓);
• hoiualasid 311 (muutus 4↓);
• püsielupaiku 1929 (muutus 118↑);
• kudemis- ja elupaiku 125;
• kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekte 24 (muutus 1↑);
• kaitstavaid looduse üksikobjekte 1087 (muutus 7↓).