Eesti järved

Eestis on üle 2300 järve, mis moodustavad Eesti territooriumist 4,8%.

Järvede arv maakonniti (2002. aasta seis):
Harjumaa - 129
Hiiumaa - 25
Ida-Virumaa - 117
Jõgevamaa - 63
Järvamaa - 40
Läänemaa - 47
Lääne-Virumaa - 81
Põlvamaa - 135
Pärnumaa - 84
Raplmaa - 32
Saaremaa - 116
Tartumaa - 107
Valgamaa - 210
Viljandimaa - 124
Võrumaa - 247

Suurimad järved (ha):
1. Peipsi-Pihkva järv - 355000,0
2. Võrtsjärv - 26661,1
3. Narva veehoidla - 5400,0
4. Ülemiste järv - 960,0
5. Saadjärv - 707,6
6. Suurlaht - 590,0
7. Vagula järv - 518,7
8. Veisjärv - 487,5
9. Ermistu järv - 480,0
10. Paunküla veehoidla - 450,0
11. Mullutu laht - 430,0
12. Tõhela järv - 407,3
13. Kuremaa järv - 397,1
14. Kahala järv - 345,9
15. Karujärv - 330,0

Sügavaimad järved (m):
1. Rõuge Suurjärv - 38,0
2. Udsu järv - 30,2
3. Tsolgo Mustjärv - 29,7
4. Koorküla Valgjärv - 26,8
5. Uhtjärv - 26,5
6. Kärnjärv - 26,0
7. Piigandi järv - 25,3
8. Saadjärv - 25,0
9. Vellavere Külajärv - 25,0
10. Jõksi järv - 23,8
11. Kikkajärv - 22,5
12. Kaussjärv - 22,0
13. Agali järv - 19,5
14. Kasaritsa Verijärv - 19,2
15. Lasva järv - 19,2
16. Tsolgo Pikkjärv - 19,2