Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1992.04.30 Lääne-Viru MV määrus nr 84 Kaitstavate linnu- ja loomaliikide elupaikade kaitsereziimidest Väljad: peida ,kuva
RekvisiitLääne-Viru Maavalitsuse 30.04.1992. a määrus nr 84
PealkiriLääne-Viru MV määrus nr 84
Kaitstavate linnu- ja loomaliikide elupaikade kaitsereziimidest
Vastu võetud30.04.1992
Sisu

Lääne-Viru Maavalitsus

M Ä Ä R U S

30.04.92 nr. 84

Kaitstavate linnu- ja loomaliikide

elupaikade kaitsereziimidest

Lääne-Viru Maavalitsus, kuulanud ära keskkonnanõuniku pr. T. P a r v e ettekande kaitstavate linnu- ja

loomaliikide arvust ja elupaikadest Lääne-Viru maakonna metsades ja eesmärgiga tagada nende lindude ja loomade

elu (pesa) paikade turvalisus ning säilivus ja selllega seoses ka nende kaitsealuste lindude ja loomade säilivus meie

eluslooduses,

m ä ä r a b:

Kehtestada kaitstavate linnu- ja loomaliikide elupaikadele kaitsereziimid alljärgnevalt:

1. Must-toonekure ja lendorava pesapaik Paasvere metskonnas:

1.1. Kv 82 ja Kv 99 - keelata aastaringselt muuta looduslikke tingimusi.

2. Must-toonekure ja lendorava pesapaik Tudu metskonna Suigu vahtkonnas:

2.1. Kv. 177 ER 3; 4; 5 ja Kv 178 ER 1; 2; 3; 4 - keelata muuta aastaringselt looduslikke tingimusi;

2.2. Kv 164 ER 6; 7; 8; 9; 10; Kv 165 ER 2; 8; 9; 10; Kv 178 ER 1 kuni 5; Kv 179 ER 1 kuni 6; 11 kuni 16 -

hoiduda loomi ja linde häirivast tegevusest (metsaraie, metsaväljavedu, jaht jne.) 01. märtsist kuni 01. sept.

3. Must-toonekure ja lendorava pesapaik Tudu metskonnas:

3.1. Kv 79 ER 3; 5; 6; 8 - keelata muuta looduslikke tingimusi;

3.2. Kv 78 ER 1 kuni 13; kv 79 ER 1; 2; 4; 6; 7; 8; Kv 85 ER 1 kuni 3; Kv 86 ER 1 kuni 4 - hoiduda linde häirivast

tegevusest 01. märtsist kuni 01. sept.

4. Must-toonekure pesapaik Venevere metskonna Aukamäe vahtkonnas:

4.1. Kv 91 ER 1; 7; 9; 10; 11; kv 94 ER 2; 3 - keelata muuta looduslikke tingimusi;

4.2. Kv 90 ER 8 kuni 16; kv 91 ER 1 kuni 6, ER 7 ja 8; ER 11 kuni 13; Kv 93 ER 9 ja 10; kv 94 ER 1 kuni 5 ER 7

kuni 12; kv 95 ER 6; 7 ER 9 kuni 12 - hoiduda linduda linde häirivast tegevusest 01. märsist kuni 01. septembrini.

5. Must-toonekure pesapaik Venevere metskonna Tölgu vahtkonnas:

5.1. Kv 140 ER 14 kuni 17; kv 143 ER 1 kuni 3; ER 5 kuni 9 - keelatud muuta aastaringselt looduslikke tingimusi;

5.2. Kv 139 ER 17; kv 140 ER 6 kuni 17; kv 141 ER 5 kuni 10 kv 142 ER 4; ER 8 - hoiduda lindude häirivast

tegevusest 01. märtsist kuni 01. sept.

6. Kalakotkas pesapaik Paasvere metskonna Kõrve vahtkonnas:

6.1. Kv 67 ER 2; ER 12 kuni 13; kv 66 ER 4 kuni 6; ER 10 kuni 12 - keelatud muuta aastaringselt looduslikke

tingimusi;

6.2. Kv 58 ER 10; ER 14 kuni 19; kv 59 ER 1 kuni 21; kv 71 ER 1 kuni 7 - hoiduda linde häirivast tegevusest

01. märtsist kuni 01. sept.

7. Väike-konnakotka pesapaik Tudu metskonnas:

7.1. Kv 216 ER 10 kuni 14; kv 225 ER 1 kuni 2; ER 4 - keelata muuta aastaringselt looduslikke tingimusi;

7.2. Kv 215 ER 10 kuni 11; kv 216 ER 4; ER 7 kuni 14; kv. 217 ER 9 kuni 13; kv 225 ER 1 kuni 4; ER 8 - hoiduda

linde häirivast tegevusest 01. märtsist kuni 01. sept.

8. Väike-konnakotka pesapaik Tudu metskonna Haaviku vahtkonnas:

8.1. Kv 227 ER 2 kuni 5 - keelata muuta aastaringselt looduslikke tingimusi;

8.2. Kv 227 ER 1 kuni 5; kv 219 ER 6 kuni 7 - hoiduda linde häirivast tegevusest 01. märtsist kuni 01. sept.

9. Vastutuse määruse täitmise üle pannakse Tudu, Paasvere ja venevere metskondadele.

10. Kontroll käesoleva määruse täitmise üle pannakse Looduskaitse Talitusele.

Maavanem L. Kaljuvee

Maasekretär I. Teder

LKR: 06.05.1997 14:09:01

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1992.04.3_nr84_L-ViruMV (pdf, 0.6 MB)