Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Viidumäe allikadVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaViidumäe looduskaitseala (KLO1000438)
NimiViidumäe allikad
AsukohakirjeldusViidumäe Looduskaitseala
KaitseLooduskaitsala alates aastast 1957. Loobuda ka tulevikus
Lümanda Suurisoos kuivendussüsteemide rekonstruee-
rimisest. Tuumaala.
KirjandusEesti kaitsealad. Geoloogia ja vesi. Koost. H. Kink, toim.
A. Raukas, T. Kaasik. Tallinn, lk. 84-95.
Reitalu, M. Haruldaste taimede kodu. 1981. - Eesti Loodus,
nr. 5, lk. 279-289.
Kink, H., Metslang, T. 1981. Looduslik võrrelala - Eesti
Loodus. 5., lk. 294-299.
Geoloogilise keskkonna ja vee seisund ning ohustatus
Viidumäe looduskaitsealal. 2000. TTÜ Geoloogia Insti-
tuudi uurimistöö aruaanne. Tallinn, 64 lk.
Kink, H., Raukas, A., Erg, K., Metslang, T. Allikate
kaitseväärtus ja allikaid ohustavad tegurid (Viidumäe
Looduskaitseala näitel). - Keskkonnatehnika 4,lk. 26-27.
IseloomustusViidumäe allikad asuvad Lääne-Saaremaa kõrgustiku edela-
nõlval, kus aluspõhjalisele Kesk-Saaremaa kõrgustikule on
kuhjunud otsamoreeni (Palivere staadiumi servamoodustis),
Balti jääpaisjärve ja Läänemere setted kogupaksusega kuni
38 m. Allikad levivad piki antsülusjärve transgressiooni
astangut, Siluri vanuselise Rootsiküla lademe karbonaat-
kivimeid moreen, liustiku jõe, Balti jääpaisjärve, tuulte ja
soosetted.
Viidumäe allikad avanevad rannaastangul suuremate punkt-
allikatena (Sutru, Päeksa, Suurissoo, Nakimetsa) või pind-
alalise allikaimbena. Allikate vesi pärineb liustikujõe kruus-
liivadest ning on hüdrauliliselt seotud Siluri põhjaveega.
Arvukalt väiksemaid allikaid ja allikaimbeid esineb astangu-
esisel sootasandikul rannamoodustiste nõlvadel (Audaku,
Tõldemäe, Kanamäe, Kadimäe).
Uuritud (1988, 1998), 38 allikast kuulus 6 keskmiste
(1,0-10,0 l/s), enamus väikeste (0,1-1,0 l/s) hulka. Allikate
veerikkus suureneb allavoolu. Keemiliselt koostiselt on
allikavesi aluseline (pH-8), HCO3-SO4-Ca-Mg. Allikavee
vesi on lubjarikas, lubjaühendid on settinud allikate põhja ja
ojakeste kallastele. Allikate avamusalad on haruldaste
taimede kasvukohaks. Päeksal on möödunud sajandi
alguses töötanud vesiveski.
KoostanudH. Kink
SeisundHea. Lümanda Suurissoos tehtavate kuivendussüsteemide
rekonstrueerimistööde käigus vähenes vahepael
allikate vooluhulk.
TähtsusTeaduslik-botaaniline, maastikuline, hüdrogeoloogiline, öko-
loogiline, veekaitseline. Pikaajaliste hüdroloogiliste ja
hüdrogeoloogiliste uurimiste objekt.
UuritusHea. Andmed Geoloogia Instituudis.Allikate veereiimi-
vaatlused alates 1972. aastast.
LoodusobjektAllikas
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiSaare maakond, Saaremaa vald, Viidu küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Viidu-Mäebe küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Viki küla
Seosed: peida ,kuva
Ürglooduse objekti veekogudViidumäe allikad VEE4721700
Viidumäe allikad VEE4721800
Viidumäe allikad VEE4721900
Viidumäe allikad VEE4722000
Viidumäe allikad VEE4722100
Viidumäe allikad VEE4722200
Viidumäe allikad VEE4722300
Viidumäe allikad VEE4722400
Viidumäe allikad VEE4722500
Viidumäe allikad VEE4722600
Viidumäe allikad VEE4722700
Viidumäe allikad VEE4722800
Viidumäe allikad VEE4722900
Viidumäe allikad VEE4723000
Viidumäe allikad VEE4723100
Viidumäe allikad VEE4723200
Viidumäe allikad VEE4723300
Viidumäe allikad VEE4723400
Viidumäe allikad VEE4723500
Viidumäe allikad VEE4723600
Viidumäe allikad VEE4723700
Viidumäe allikad VEE4723800
Viidumäe allikad VEE4723900
Viidumäe allikad VEE4724000
Viidumäe allikad VEE4724100
Viidumäe allikad VEE4724200
Viidumäe allikad VEE4724300
Viidumäe allikad VEE4724400
Viidumäe allikad VEE4724500
Viidumäe allikad VEE4724600
Viidumäe allikad VEE4724700
Viidumäe allikad VEE4724800
Viidumäe allikad VEE4724900
Viidumäe allikad VEE4725000
Viidumäe allikad VEE4725100
Viidumäe allikad VEE4725200
Viidumäe allikad VEE4725300
Viidumäe allikad VEE4725400
Viidumäe allikad VEE4725500
Viidumäe allikad VEE4725600
Viidumäe allikad VEE4725900