Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1991.09.18 Järva Maakonnavalitsuse määrus 18.09.1991 nr. 173 Järvamaa loodusobjektide nimekirja kinnitamineVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud18.09.1991
RekvisiitJärva Maakonnavalitsuse 18.09.91. a määrus nr. 173
PealkiriJärva Maakonnavalitsuse määrus 18.09.1991 nr. 173
Järvamaa loodusobjektide nimekirja kinnitamine
Sisu

JÄRVA MAAKONNAVALITSUS

MÄÄRUS

18.09.1991 Nr. 173 Paides

Järvamaa looduskaitseobjektide nimekirja kinnitamine

Võttes aluseks Eesti Vabariigi Valitsuse 17.01.1991. a. määruse nr. 2 "Esmatasandi haldusüksuse kohaliku omavalitsuse täitevorganite pädevusse antavate looduskeskkonna ja -varade ning loodusobjektide haldamise ja nende kasutada andmise ajutine kord",

Järva Maavalitsus m ä ä r a b:

1. Kinnitada Järvamaa looduskaitseobjektide nimekiri vastavalt lisale.

2. Järva Maavalitsuse keskkonnaosakonnal koos linna- ja vallavalitsustega ning külanõukogudega organiseerida looduskaitseobjektide haldamine ning kaitsereþiimide tagamine.

Abimaavanem H. Sokk

Maasekretäri kt. H. Ratnik

Lisa

Järva Maavalitsuse18.09.1991. a.

määrusele nr. 173

Paide linn

1. Paide Vallimäe park

2. Sookase põõsasvorm

Türi linn

1. Lokuta park

Albu külanõukogu

1. Kõrvemaa

2. Pandivere RVKA

3. Vetepere tamm

4. Rehesaare rändrahn

5. Eevakivi

6. Albu park

7. Seidla park

Ambla vald

1. Pandivere RVKA

2. Rava tammik

3. Aravete allikad

4. Aravere park

Imavere külanõukogu

1. J. Jungi kadutalu vahtrad (3 puud) ja pärnad (2 puud)

2. Kabala kivi

3. Eistvere park

4. Pillisaare rändrahn

Järva-Jaani vald

1. Pandivere RVKA

2. Kahevenna kask

3. Karinu park

4. Kuksema park ja kabelipark

Kareda vald

1. Pandivere RVKA

2. Esna park

3. Esna allikad

Koeru külanõukogu

1. Endla RL

2. Pandivere RVKA

3. Aruküla park

4. Norra park

5. Vao park

6. Väinjärve park

7. Ervita park

Koigi külanõukogu

1. Pandivere RVKA

2. Euroopa lehis

3. Huuksi kaksikpärn

4. Päinurme tamm

5. Koigi park

6. Laimetsa tamm

7. Päinurme park

8. Rutikvere park

9. Huuksi metsapark

10. Väike-Kareda puudegrupp

11. Prandi allikad

Lehtse vald

1. Kõrvemaa

2. Pandivere RVKA

3. Lehtse 2 tamme (kokku kasvanud)

4. Jootme park

5. Jäneda park

6. Pruuna park

7. Linnape põlispuude grupp

8. Jäneda allikad

Oisu külanõukogu

1. Äiamaa randrahn

2. Luisu rändrahn

3. Oisu park

Ollepa külanõukogu

1. Saare-Siimu tamm

2. Villevere suurkivi

3. Vaki kivi

4. A. Rõugu talupark - dendraarium

5. Kabapa park

Paide vald

1. Pandivere RVKA

2. Prundi metskonna ebatsuuga puistu

3. Kalmaste mänd

4. Saar

5. Ohvrikivi nn. Köstri kivi

6. Ojaküla tamm

7. Ojaküla pärn

8. Eivere park

9. Mäo park

10. Palu park

11. Purdi park

12. Sargvere park

Roosna-Alliku külanõukogu

1. Pandivere RVKA

2. Roosna-Alliku park

3. Koordi park

4. Määrasmäe allikjärv

5. Roosna-Alliku allikas

6. Kihme allikad e. Sadama

7. Kiigumõisa allikad

8. Viisu park

9. Vodja park

Türi külanõukogu

1. Raudemetsa mänd

2. Võstermäe rändrahn

3. Vanga kased

4. Änari pärn

5. Eniste kuusk

6. Kolu park

7. Laupa park

8. Tori park

9. Särevere park

Väätsa vald

1. Piiumetsa soo

2. Laukasoo e. Pususoo

3. Suur rändrahn

4. Vissuvere kivi

5. Kaheksaharuline pärn

6. Kõljala tamm

7. Röa park

8. Väätsa park

9. Piiumetsa põlispuude grupp

Maasekretäri kt. H. Ratnik

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1991.09.18_nr173_JärvaMKV (pdf, 0,5 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidTori park (KLO1200320)
Luisu rändrahn (KLO4000972)
Kiigumõisa allikad (KLO1000170)
Väike-Kareda mõisa park (KLO1200514)
Kalmaste mänd (KLO4000824)
Röa park (KLO1200316)
Väike-Kareda euroopa lehis (KLO4000822)
Jäneda allikad (KLO1000032)
Norra mõisa park (KLO1200506)
Päinurme park (KLO1200313)
Kabala mõisa park (KLO1200498)
Albu mõisa park (KLO1200494)
Suurkivi; Villevere suurkivi; Ollepa suurkivi (KLO4000479)
Sargvere saar (KLO4000878)
Prandi allikad (KLO1000224)
Rõugu talupark-dendraarium (KLO1200509)
Rava tammik (KLO1000189)
Purdi ebatsuugapuistu (KLO1200515)
Roosna-Alliku mõisa park (KLO1200314)
Jootme park (KLO1200527)
Rehesaare rändrahn; Saunasaare kivi (KLO4000491)
Kiigumõisa maastikukaitseala (KLO1000260)
Koigi mõisa park (KLO1200501)
Vodja mõisa park (KLO1200513)
Vaki kivi (KLO4000979)
Särevere mõisa park (KLO1200511)
Päinurme tamm (KLO4000600)
Suur rändrahn; Nõmme küla rändrahn (KLO4000968)
Linnape park (KLO1200528)
Aruküla mõisa park (KLO1200160)
Aravete kooli park (KLO1200495)
Jalgsema kahevennakask (KLO4000736)
Roosna-Alliku maastikukaitseala (KLO1000185)
Oisu mõisa park (KLO1200507)
Jungi talu vahtrad (3) ja pärnad (2) (KLO4000879)
Huuksi mõisa park (KLO1200497)
Kõrvemaa maastikukaitseala (KLO1000053)
Võstermäe rändrahn (KLO4000973)
Piiumetsa sookaitseala (KLO1000266)
Rava maastikukaitseala (KLO1000214)
Mäo mõisa park (KLO1200505)
Purdi mõisa park (KLO1200508)
Huuksi kaksikpärn (KLO4000753)
Pruuna mõisa park (KLO1200529)
Aravete allikad (KLO4001236)
Ohvrikivi e. Köstrikivi (KLO4000970)
Esna park (KLO1200436)
Endla looduskaitseala (KLO1000174)
Määrasmäe allikjärv (KLO4000118)
Kõrvemaa maastikukaitseala (KLO1000265)
Ervita mõisa park (KLO1200287)
Vao mõisa park (KLO1200512)
Pillisaare rändrahn (KLO4000976)
Vissuvere kivi; Vissuvere suur rahn (KLO4000969)
Koordi mõisa park (KLO1200500)
Väätsa mõisa park (KLO1200330)
Sargvere mõisa park (KLO1200510)
Karinu mõisa park (KLO1200293)
Laimetsa mõisa park (KLO1200503)
Esna allikad (KLO1000208)
Rutikvere park (KLO1200315)
Suur rändrahn; Äiamaa rändrahn (KLO4000971)
Kõljala tamm (KLO4000350)
Sadama- e. Kihme allikad (KLO4001237)
Piiumetsa maastikukaitseala (KLO1000327)
Eevakivi (KLO4000492)
Roosna-Alliku allikad; Roosna-Alliku külmaallikate ala (KLO1000385)
Vanga kased (KLO4000737)
Ojaküla tamm (KLO4001113)
Kuksema põlispuud (KLO1200295)
Ojaküla pärn (KLO4001116)
Sookase põõsasvorm (KLO4000148)
Kolu mõisa park (KLO1200499)
Eistvere mõisa park (KLO1200496)
Kuksema kabelipark (KLO1200502)
Kabala kivi; Maasika talu kivi (KLO4000480)
Laupa mõisa park (KLO1200175)
Kaheksaharuline pärn (KLO4000692)
Pandivere veekaitseala (2374)
Vetepere tamm; Tammsaare tamm (KLO4000411)
Lehtse kokkukasvanud tammed; Lehtse kaks paaristamme (KLO4000738)
Änari pärn (KLO4000593)
Väinjärve mõisa park (KLO1200331)
Seidla mõisa park (KLO1200318)
Jäneda mõisa park (KLO1200416)
Eniste kuusk (KLO4000374)
Saare-Siimu tamm (KLO4000399)
Viisu park (KLO1200328)
Palu park (KLO1200310)
Eivere mõisa park (KLO1200161)
Lokuta mõisa park (KLO1200504)
Paide lossipark (KLO1200360)
Raudemetsa mänd; Raademetsa mänd (KLO4000825)
Piiometsa põlispuude grupp (KLO1200311)
Esna maastikukaitseala (KLO1000261)
Prandi looduskaitseala (KLO1000326)
Patika kivi; Kaldamäe kivi (KLO4000539)