Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1984.01.01 Eesti NSV olemasolevad ja perspektiivsed veehoidlad ja paisjärved, 1984. Perfokaardid.Väljad: peida ,kuva
Vastu võetud01.01.1984
RekvisiitEesti NSV olemasolevad ja perspektiivsed veehoidlad ja paisjärved, 1984
PealkiriEesti NSV olemasolevad ja perspektiivsed veehoidlad ja paisjärved, 1984. Perfokaardid.
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud veekogud--veekogu(-397121512)--
--veekogu(-248430809)--
--veekogu(-1584553364)--
--veekogu(797559593)--
Purtsi veskijärv VEE2099600
Hellenurme järv VEE2101820
Koluvere järv VEE2034210
Vetla paisjärv VEE2014020
Mõdriku järv VEE2090020
Kotka järv VEE2001020
Maheda järv VEE2004910
Voka paisjärv VEE2014710
Sahkri järv VEE2109000
Jaska järv (Olustvere Jaska järv) VEE2054510
Kurnuvere paisjärv VEE2054550
Pärsikivi paisjärv VEE2059010
Reooja järv VEE2088780
Esna järv VEE2050000
--veekogu(1275251104)--
--veekogu(1515409809)--
Luhte järv VEE2087430
Laagna tiigid VEE2014870
--veekogu(54060071)--
--veekogu(593625136)--
--veekogu(1452378135)--
--veekogu(728442285)--
--veekogu(1045042591)--
--veekogu(-224050483)--
--veekogu(-802433113)--
--veekogu(-1528173424)--
--veekogu(-797188256)--
--veekogu(1056704709)--
--veekogu(-1274106430)--
--veekogu(-1361474695)--
--veekogu(1043397449)--
--veekogu(1040373889)--
--veekogu(1042188677)--
--veekogu(-771590181)--
--veekogu(1504663153)--
--veekogu(158766471)--
Väike-Nurme veehoidla VEE2064350
Saia järv VEE2110510
Olli järv VEE2084910
Oraveski järv VEE2096530
Perjatsi tiik VEE2014860
Lohu paisjärv VEE2029820
Punde järv VEE2121610
Padaoru paisjärv VEE2013520
Ojaäärse paisjärv VEE2003850
Järva-Jaani järv VEE2054830
Torma järv VEE2081030
Rääbise veehoidla VEE2081040
Koosa paisjärv VEE2068130
Savikoja paisjärv VEE2075210
Undi veehoidla VEE2075220
Adra paisjärv VEE2075240
Eerika tiik VEE2084410
Haage järv VEE2083120
Võnnu paisjärv VEE2094820
Melliste järv VEE2050110
(Aardla poldri veehoidla) VEE2084610
(Aardla poldri veehoidla) VEE2084620
(Aardla poldri veehoidla) VEE2084630
(Aardla poldri veehoidla) VEE2084660
(Aardla poldri veehoidla) VEE2084650
(Aardla poldri veehoidla) VEE2084640
Lammassoo tiik VEE2084670
Külitse paisjärv VEE2083140
Otiaru paisjärv VEE2024840
(Härjanurme kalatiigid) VEE2061200
Norra allikajärv VEE2050410
Rutikvere I veehoidla VEE2055010
Rutikvere II veehoidla VEE2055020
Liivoja veehoidla VEE2054960
Karjamaa veehoidla VEE2054930
Meeritsa veehoidla VEE2054980
Kamari veskijärv VEE2061630
Võisiku järv VEE2061160
(Ilmatsalu kalatiigid) VEE2084200
(Ilmatsalu kalatiigid) VEE2084160
(Ilmatsalu kalatiigid) VEE2084150
(Ilmatsalu kalatiigid) VEE2084140
(Ilmatsalu kalatiigid) VEE2084190
(Ilmatsalu kalatiigid) VEE2084180
(Ilmatsalu kalatiigid) VEE2084210
(Ilmatsalu kalatiigid) VEE2084170
(Ilmatsalu kalatiigid) VEE2084130
Rõhu paisjärv VEE2084540
(Teilma turbatiigid) VEE2084350
Paavli tiik VEE2083220
Sika lomp VEE2095140
Leevaku paisjärv VEE2112320
Pattina järv VEE2130710
Poka veskijärv VEE2109410
Peri järv VEE2126320
Hanitiik VEE2110240
Hola lump VEE2126010
Magari järv VEE2110520
(Järvere kalatiigid) VEE2126160
Solova järv VEE2046140
Saarõniidü lump VEE2143470
Kolmõpinijärv VEE2143850
Luiga lump VEE2144720
Kapstoja lump VEE2145430
Laustoja lump VEE2145460
Suulätte lump VEE2145420
Veskijärv (Kubija Veskijärv) VEE2137820
Nursi veskijärv VEE2069750
Kändrä järv VEE2155320
Pärlijõe veskijärv VEE2069760
Reinu tiigid VEE2100620
Kalalomp VEE2106910
Herrmani lomp VEE2106920
Pikareinu lomp VEE2107790
Kõrre lomp VEE2107730
Saarelomp (Toru Saarelomp) VEE2107720
Postimäe lomp VEE2107780
Kulbi lomp VEE2107770
Suuresoo lomp VEE2107750
Toru lomp VEE2107710
Hülgevõsu lomp VEE2107740
Ööbikujärv VEE2107850
Jussoni lomp VEE2107650
Albre järv (Aiaste Albre järv) VEE2107870
Kurvitsa järv VEE2123210
Männiku lomp VEE2104320
Marguse järv VEE2105210
Raudsepa veskijärv VEE2105920
Elva paisjärv VEE2093410
Põksi veehoidla VEE2093420
Koopsi järv VEE2091710
Palu paisjärv VEE2102410
Lossimäe veehoidla VEE2100110
Annuse paisjärv VEE2079750
Pikru paisjärv VEE2098060
Tulba-Tõnise paisjärv VEE2099430
Mõisa tiik VEE2099420
Kooli paistiik VEE2099440
Soka järv VEE2105040
Puka veehoidla VEE2100470
Saaremäe järv VEE2100450
Kuigatsi paistiik VEE2100430
Tursti paistiik VEE2100420
Saeveski järv VEE2100410
Soontaga järv VEE2060830
Leebiku paisjärv VEE2099960
Konksi järv VEE2121630
Kallastõ järv (Lümatu Kallastõ järv) VEE2121660
Tsimmi järv VEE2014330
Villa lump VEE2122220
Kõrdsijüri lump VEE2122210
Kauksi järv (Antsla Kauksi järv) VEE2014350
Rimmi järv VEE2014360
(Koska tiigid) VEE2121880
(Koska tiigid) VEE2121890
(Koska tiigid) VEE2121870
(Koska tiigid) VEE2121860
Paiujärv VEE2121840
Telli tiik VEE2121830
Sitisuu tiik VEE2121820
Jõgari järv VEE2121810
Kanarikumäe järv VEE2121770
Määrästü tiik VEE2121910
Kobela tiik VEE2121940
Jaanimäe tiik VEE2121950
Vahtsõkivi järv VEE2121900
Viiruki tiik VEE2122060
Põrtusõ tiik VEE2122070
Tanni tiik VEE2121780
Aladi tiik VEE2122050
Jaagusuu lomp VEE2132750
Verevä tiik VEE2132740
Tohvri järv VEE2132910
Pormeistri järv VEE2014400
Hoovi järv VEE2135910
Veskijärv (Laatre Veskijärv) VEE2082030
(Riissali järved) VEE2132360
Kõpsi tiik VEE2132510
Loo paistiik VEE2001610
Soodla veehoidla VEE2002410
Raudoja veehoidla VEE2002420
Aavoja veehoidla VEE2002430
Kaunissaare veehoidla VEE2002440
Kiviloo paisjärv VEE2006710
Alavere tiigid VEE2006720
Lundi paisjärv VEE2024520
Pärnamäe veehoidla VEE2006240
Kahtlase järv VEE2024530
Pae järv VEE2006220
Vaskjala veehoidla VEE2006610
Vaila I bassein VEE2005620
Tõlinõmme veehoidla VEE2005610
Männiku järv VEE2006020
Tammemäe järv VEE2006040
Saku tiik VEE2006120
Kõrnumäe järv VEE2006320
Innuni tiik VEE2033310
Hiieveski järv VEE2031930
Laagri paisjärv VEE2054750
(Kihli karjääri järv) VEE2054610
Lungu paisjärv VEE2054680
Pirgu paisjärv VEE2029830
Sõerumäe paisjärv VEE2040750
Estonia järv VEE2029230
(Kehtna tiigid) VEE2029270
Kurtna paisjärv VEE2006350
Roobuka järv VEE2006380
Kohila paisjärv VEE2029840
Suur-Sikeldi tiik VEE2040770
Kuusiku veehoidla VEE2040740
Kabala järv VEE2040720
Minnika paisjärv VEE2040730
Varbola paisjärv VEE2040240
Venevere järv VEE2074950
Välgita järv VEE2074030
Papioru tiik VEE2074040
Tobra alumine veehoidla VEE2074820
Peetrimõisa paisjärv VEE2074810
Savikoti paisjärv VEE2062940
Alustre-Päärna veehoidla VEE2082820
Vanaveski järv (Kõpu Vanaveski järv) VEE2082850
Aluste kruusakarjäär VEE2054040
Tuisu paisjärv VEE2053540
Tapu paisjärv VEE2053550
Selja tiik (Kodesmaa Selja tiik) VEE2056490
Edasi järv VEE2056470
Väike-Edasi järv VEE2056480
Raidla kruusakarjäär VEE2014930
Türgi paisjärv VEE2064430
Pahkoja järv VEE2064520
Lodja tiik VEE2064480
Nurme veehoidla VEE2064360
Koordi veskijärv VEE2083210
Kõrtsi veehoidla VEE2083750
Sakala tiigid VEE2083160
Sakala tiigid VEE2083150
Tammemäe järv VEE2090310
Vasila veehoidla VEE2083740
Kulu järv VEE2083730
Jaanuse paisjärv VEE2062970
Sinialliku kalatiigid (Raudna Sinialliku kalatiigid) VEE2083640
Rahetsema järv VEE2062960
Kõpu paisjärv VEE2082870
Uue-Kariste järv VEE2019240
Lossi järv VEE2097900
Kutsiku veehoidla VEE2060070
Karksi veehoidla VEE2098020
Leeli järv VEE2060060
Asu järv (Taagepera Asu järv) VEE2020360
Paganajärv VEE2115310
Kamali järv VEE2071230
Massi kruusakarjäär VEE2097460
Tõlla järv VEE2071240
Tiru järv VEE2098560
Mägipõllu paisjärv VEE2097470
Taltsi järv VEE2097480
Kõveri turbakarjäär VEE2097310
Kivilöövi paisjärv VEE2078240
Kalatiik (Kabriste Kalatiik) VEE2064390
Arumetsa paisjärv VEE2097240
Püssi paisjärv VEE2064510
Peedu paisjärv (Pulgaoja paisjärv) VEE2017010
Pärivere paisjärv VEE2014910
Joaveski järv VEE2042320
Laastre paisjärv VEE2034230
Seveli järv VEE2150410
Tuudi paisjärv VEE2041110
Jõgara veskijärv VEE2123110
Ainja järv VEE2099110
Lilli järv VEE2060030
Taagepera järv VEE2020330
Muraka järv VEE2071510
Killaste järv VEE2060040
Oandu järv VEE2088770
Karksi järv VEE2052310
Veskijärv (Palamuse Veskijärv) VEE2057820
Ao veskijärv VEE2066020
Alumine paisjärv (Sillamäe Alumine paisjärv) VEE2073510
Alliku paisjärv (Alliku veehoidla) VEE2072720
Nahkle paisjärv VEE2079720
Härgesoo tiik VEE2029240
Töökmanni järv VEE2029250
Haiba veehoidla VEE2028930
--veekogu(1560111938)--
--veekogu(-1019958022)--
Turba karjäärid VEE2040320
Vängla paisjärv VEE2053620
Võnnu tiik VEE2051420
Konsu järv VEE2027900
Päide järv VEE2066220
Vihula järv VEE2088710
Käsmu järv VEE2001100
Laviku järv VEE2088730
Muike järv VEE2088750
Oruveski järv VEE2088740
Vanaveski järv (Roosna-Alliku Vanaveski järv) VEE2043300
Roela järv VEE2033700
Mällu veskijärv VEE2016110
Juta järv VEE2066030
Järaniku järv VEE2092710
Veskijärv (Nõmme Veskijärv) VEE2092720
Ao paisjärv VEE2066010
Vahakulmu järv VEE2071610
Vanaveski paisjärv VEE2033400
Kiisli järv VEE2058300
Kose järv VEE2055800
Vaiatu järv VEE2081010
Kukulinna järv VEE2081020
Veia paisjärv VEE2055700
Kudina järv VEE2057830
Alatskivi järv VEE2059200
Metsakivi järv / Kirepi järv VEE2086120
Kaiavere järv VEE2057100
Vara paisjärv VEE2086110
Vedu veehoidla VEE2079430
Rahinge järv VEE2083110
Kurepalu järv VEE2084500
Roiu järv VEE2018520
Ropka järv VEE2094910
Sae veskijärv VEE2024810
Jõgeva veskijärv VEE2024820
Kuremaa järv VEE2055400
Palamuse paisjärv VEE2056600
Painküla paisjärv VEE2024830
Härjanurme paisjärv VEE2061130
Tõrve paisjärv VEE2061150
Endla järv VEE2052800
Väinjärv VEE2050300
Pikknurme järv VEE2061140
Kamari järv VEE2061620
Koogi järv VEE2077310
Puurmani paisjärv VEE2061110
Puurmani kalatiigid VEE2061120
Räpina järv VEE2070510
Kauksi järv / Vanaküla järv VEE2111410
Veriora järv VEE2087910
Leevi veskijärv VEE2087920
Kalijärv (Lasva Kalijärv) VEE2129100
Kiidjärve veskijärv VEE2087220
Saesaare paisjärv VEE2110710
Põlva järv VEE2111610
Möksi veskijärv VEE2061910
Veskimõisa järv VEE2109100
Rüütle järv VEE2076720
Hutita veskijärv VEE2076710
Sõmerpalu järv VEE2076740
Obinitsa järv VEE2046010
Pedäjämäe lump VEE2087440
Sika sulg VEE2155700
Sur'a järv VEE2087410
Verijärv VEE2138100
Alajärv (Saaluse Alajärv) VEE2143600
Kavadi järv VEE2143700
Mäesulg (Trolla Mäesulg) VEE2014410
Saarlasõ veskijärv VEE2069730
Veskijärv (Krabi Veskijärv) VEE2150300
Peeda järv VEE2106110
Krüüdneri järv VEE2106800
Kentsi järv VEE2033110
Rannu paisjärv VEE2066610
Palu järv VEE2102400
Sumbaku järv VEE2079740
Uue-Olde järv VEE2079730
Vahejärv (Arula Vahejärv) VEE2105010
Rahi tiik VEE2100520
Märdi järv (Otepää Märdi järv) VEE2063620
Pikaantsu järv VEE2072410
Kalme veskijärv VEE2020310
Tõrva veskijärv VEE2082310
Roobe järv VEE2020340
Ülemine järv (Vana-Antsla Ülemine järv) VEE2121710
Kõvvõrjärv (Vana-Antsla Kõvvõrjärv) VEE2121720
Savi järv VEE2014340
Liise järv VEE2014320
Nässmõisa järv VEE2122200
Viiruki järv VEE2121730
Restu järv VEE2121500
Tiidu järv VEE2084310
Tirgu järv VEE2132720
Tsooru järv VEE2014310
Vastse-Roosa veskijärv VEE2049310
Aheru järv / Kandsi järv VEE2136600
Vastsemõisa järv (Sangaste Vastsemõisa järv) VEE2119310
Sooru järv VEE2082020
Puide järv VEE2020820
Purde järv VEE2020810
Veskejärv (Koorküla Veskejärv) VEE2116610
Vanaveski järv (Holdre Vanaveski järv) VEE2020320
Kahala järv VEE2001600
Veskijärv (Jäneda Veskijärv) VEE2021400
Allikajärv (Jäneda Allikajärv) VEE2021500
Pikaveski järv VEE2014010
Linnamäe paisjärv VEE2024510
Maardu järv VEE2005910
Ülemiste järv VEE2005900
Tõlinõmme järv VEE2005600
Käravete järv VEE2032910
Preediku järv VEE2013420
Kose veskijärv VEE2033710
Paunküla veehoidla VEE2031910
Paide tehisjärv VEE2056610
Väätsa paisjärv VEE2093710
Särevere paisjärv VEE2083610
Karitsa järv VEE2027710
Öökulli järv VEE2066910
Räägu järv VEE2029210
Maidla järv VEE2072730
Kernu järv VEE2029300
Ruila paisjärv VEE2029710
Riisipere järv VEE2028900
Tääksi järv VEE2074010
Kerita järv VEE2075920
Suure-Jaani paisjärv VEE2064700
Jändja paisjärv VEE2083620
Lahmuse järv VEE2064500
Sillaotsa järv (Vihi Sillaotsa järv) VEE2075930
Kildu järv VEE2073600
Viru järv VEE2071520
Kehklase järv VEE2071530
Verilaske järv VEE2089210
Kösti järv VEE2082700
Uueveski järv VEE2082600
Paala järv VEE2089710
Mandle järv VEE2062930
Kobruvere paisjärv VEE2087130
Vanamõisa järv (Pärsti Vanamõisa järv) VEE2062910
Aasa paisjärv VEE2073010
Ridalepa paisjärv VEE2015910
Kalvre järv VEE2091000
Veskejärv (Õisu Veskejärv) VEE2090800
Turva karjäär VEE2089410
Turva järv (Karksi Turva järv) VEE2098010
Saksaveske järv VEE2060010
Pöögle järv VEE2060050
Kariste järv VEE2098500
Kille paisjärv VEE2098510
Hendrikhansu järv VEE2010510
Veelikse järv VEE2010520
Penuja järv VEE2098590
Kassikuru tiik VEE2098570
Rae järv VEE2078220
Veelikse järv VEE2078210
Surjupera järv VEE2075610
Surju järv VEE2075620
Laiksaare järv VEE2078230
Luiste paisjärv VEE2042710
Kullamaa paisjärv VEE2034240
Priguldi paisjärv VEE2077610
Nuuda järv VEE2060041
Kopli järv VEE2060042