Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Urvaste ürgoru järvestikVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaLõõdla järve hoiuala (KLO2000072)
NimiUrvaste ürgoru järvestik
AsukohakirjeldusVõrumaa. Urvaste vald. Lõõdla järv asub Antslast 7,5 km kirde pool, Uhtjärv esimesest loodes.
KaitseLooduskaitse all. Järvestik tervikuna väärib maastikulist kaitset.
KirjandusEesti järved. 1968. Koost. A. Mäemets. Tallinn, Valgus, lk. 198-200, 373-375.
Mäemets, A. 1977. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tallinn, Valgus, lk. 194-196.
Ploom, E., Veri, K. 1980. Võru rajoon. Siin ja sealpool maanteed. Tallinn, Eesti Raamat, lk. 99-101.
Mäemets, A. 1989. Matk Eesti järvedele. Tallinn, Eesti Raamat, lk. 111-112.
Nature Conservation in Estonia 1994. Comp. K. Peterson. Tallinna, Huma, p. 130-131.
Kink, H. jt. 1978. Melioratiiv-hüdrogeoloogilised tingimused Võru rajoonis. Lepinguline uurimistöö. Käsikiri TTÜ Geoloogia Instituudis. 214 lk.
IseloomustusUrvaste 15 km pikkune ürgorg asub Otepää kõrgustiku kaguservas. Org algab Võrumaa loodepiiril lameda 15 m sügavuse moldoruna, Urvaste kiriku juures muutub lammoruks, mis Uhtjärve kohal on 40 m sügav. Ürgoru veerul on keskdevoni liivakivi paljandeid ja 2 allikarohket tüüpilist orujärve.
Lõõdla järv (Leedva järv) asub Antslast 7,5 km kirde pool. Orujärv, kõrgus merepinnast 103,1 m, sügavus 3,9-8,0, pindala 76,7 ha. Järv toitub põhiliselt allikaveest - arvukalt väikseid allikaid (vooluhulk kuni 1 l/s) avaneb aluspõhja liivakivist järve kagu- ja loodekaldal, põhjaallikaid on järve loodeosas. Kagukaldal on väikseid allikaid paarkümmend, mis on uuristanud urkeid ja mini-sälkorge pikkusega kuni 1,5 m ja sügavusega kuni 0,5 m. 1998.a. juulis olid need kõrge veeseisu tõttu vee all. Väljavool on Väike-Emajõkke, 1998.a. juulis 61 l/s. Järvevesi on nõrgalt aluseline (pH=7,3-7,7), keskmise mineraalainete sisaldusega. Järve idapoolsel kaldal asub muistne kalme Kirikuase ehk Kabelimägi. Lõõdla järve ääres olnud vanasti kirik, mis sõja ajal hävinud. Tüüpiline rohketoiteline järv.
Kiriku kell olla praegugi järves.
Uhtjärv (Uhtijärve) Urvastest 0,5 km kagu pool on 2,9 km pikkune ja 0,28 km laiune orujärv. Abs. kõrgus on 90,3 m, pindala 43,5 ha, sügavus 27,6 m. Ürgorg kuni 40 m sügav. Vett annavad arvukad kalda- ja põhjaallikad. Allikaid on ka lisa-sälkorgudes, millest tuntum on Armuorg, mis asub Urvaste surnuaia taga. Sälkorus esineb arvukalt rändrahne ja -munakaid. Orus voolab rauarikka veega allikaoja, mille vooluhulk suudmes oli 1998.a. juulis 19 l/s. Sälkoru allikad on väiksed (Q<0,1 l/s). Uhtjärve edelakaldal on allikasoo. Vesi on aluseline (pH=7,3-8,3), sisaldab rohkesti mineraalaineid. Järves on leotatud linu. Kuulub kalgiveeliset rohketoiteliste järvede hulka. Veetemperatuur on suvel madal.
Rahvamuistendi järgi on järv tulnud pilvena, kirik on järve põhjas, järves elavad näkineiud ja vetevaimud, järve on peidetud Urvaste kiriku kell.
Kaldal asuv Linnamägi ja Silmavee allikas on kaitse all.
KoostanudH. Kink
E. Andresmaa
SeisundLõõdla järve loodeots on puhkajate poolt risustatud, rikutud..
TähtsusHuvitava toitumisega (põhjavesi devoni liivakividest) allikarikkad orujärved.
Maastikuline, veekaitseline, turistlik.
UuritusMäemets, 1968 - järvede kompleksuurimine;
Kink, jt. 1978 - melioratiiv-hüdrogeoloogiliste tingimuste uurimine;
Andresmaa, Kõiv, 1998. - revisjoniülevaatus.
LoodusobjektJärv
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiVõru maakond, Antsla vald, Kirikuküla
Võru maakond, Antsla vald, Lümatu küla
Võru maakond, Antsla vald, Uhtjärve küla
Võru maakond, Antsla vald, Urvaste küla
Võru maakond, Antsla vald, Vaabina küla
Võru maakond, Võru vald, Haava küla
Võru maakond, Võru vald, Hargi küla
Võru maakond, Võru vald, Liiva küla
Võru maakond, Võru vald, Majala küla
Seosed: peida ,kuva
Ürglooduse objekti veekogudUhtjärv VEE2121600
Lõõdla järv VEE2124100