Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Elva orundi järved: Arbi, Vaikne ja Illi järved ning allikalubja lasundVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaElva-Vitipalu maastikukaitseala (KLO1000466)
NimiElva orundi järved: Arbi, Vaikne ja Illi järved ning allikalubja lasund
AsukohakirjeldusTartumaa. Elva linn ja Nõo vald. Arbi järv asub Elva linnas. Vaikne järv Elva kagupiirist 0,25 km, Illi järved ja allikalubja lasund 3-4 km Elvast lõuna pool. Väljavool Arbi järvest
KaitseVaikne järv ja Illi järved on üksikobjektidena looduskaitse all. Asutatud 09.09. 1964. a. Tartu raj. TSN TK otsus nr. 99. Illi järved jäävad 2000. a. Elva-Vitipalu maastikukaitsealale (Illi-Uderna luht).Veekaitselise objektina säilitada Arbi järv (veerežiimi muutused).
KirjandusLõokene, E. 1968. Allikasetete levik ja iseloom Otepää kõrgustikul. TRÜ Toimetised 213. Töid geoloogia alalt IV. Tartu, lk. 41-42.
Mäemets, A. 1977. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tallinn, Valgus, lk. 34-35.
Kirt, K. 1988. Tartu rajoon. Siin- ja sealpool maanteed. Tallinn, Eesti Raamat, lk. 190-191.
Mäemets, A. 1989. Tartu rajooni järvede seisundist. - Rmt.: Põllumajandus ja keskkonnakaitse. Teaduslik-rakendusliku konverentsi ettekannete kokkuvõtted. Tallinn-Elva, lk. 53-57.
Leibak, E. jt. 1997. Eesti märgalade inventeerimine. Tartu, lk. 119.
IseloomustusKagu-Eesti lavamaad liigestavas Elva orundis on 14 suuremat järve, millest geoloogiliselt ja hüdrogeoloogiliselt huvipakkuvamateks on Arbi järv Elvas ja Vaikne järv Elva piiril ning lõunapoole jäävad Illi järved.
Arbi järv keset Elva linna on 4,5 ha suurune, kõrgus - 42,5 m üle merepinna. Järv on väga allikaterikas, väljavool Kraavioja kaudu Elva jõkke. Vooluhulk järvest oli 26.07.1999. a. 15.6 l/s. Kuulub kalgiveeliste rohketoiteliste järvede hulka. K. Veberi andmeil esineb järves 6.5 m paksuselt jämedetriitne limuste kodadega lubjarikas järvemuda.
Vaikne järv pindalaga 1,1 ha asub merepinnast 47 m kõrgemal. Heledaveeline umbjärv toitub põhjallikatest, põhi pehme ja mudane. Kuulub segatoiteliste järvede tüüpi.
Laguja - Elva tee lähedal Illipalus asuvad metsajärved. Suur-Umbjärv (pindala 1,9 ha) ja Väike-Umbjärv (1,0 ha) asuvad vastavalt 44,9 ja 45,3 m kõrgusel merepinnast. Suur-Umbjärve kagukaldal asub allikalubja lasund. Allikasetete paksus on 4,5 m. Allikasetete lamamiks on liivad ja kruusad. Mõlemad on segatoitelised järved, mis kaunistavad maastikku.
Kõiki järvi iseloomustab allikaveest toitumine. Vesi pärineb fluvioglatsiaalsetest kruusadest-liivadest. Välja arvatud Arbi järv, on tegemist umbjärvedega, kus veevahetus toimub süsteemis sademed - põhjavesi - aurumine. Järvedes ja nende ümbruses esineb allika- ja järvelupja.
Vaikne järv moodustab läheduses asuva Elva kalmistuga kauni terviku. On olnud luuletaja J. Kärneri meelispaigaks. Suur-Umbjärvest 200 m kirdes on fašismiohvrite mälestuskivi.
KoostanudH. Kink, K. Erg
SeisundIlli järved ja allikalubjalasund ning Vaikne järv - hea; Arbi järv - rahuldav.
TähtsusTeaduslik-geoloogiline - Vaikne järv ning Illi järved ja allikalubjalasund. Veekaitseline - Arbi järv.
UuritusO. Hallik 1948. - allikalubja uurimised;
E. Lõokene 1963 - allikasetete uurimised;
A. Mäemets 1970-ndad aastad - järvede uurimine.
K. Erg. A. Marandi, 1999. a. - revisjoniülevaatus.
LoodusobjektJärv
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiTartu maakond, Elva vald, Elva linn
Tartu maakond, Elva vald, Uderna küla
Tartu maakond, Nõo vald, Illi küla
Seosed: peida ,kuva
Ürglooduse objekti veekogudArbi järv VEE2093300
Vaikne järv VEE2093400
Väike Umbjärv (Illi Väike Umbjärv) VEE2100800
Umbjärv (Illi Umbjärv) VEE2100700