Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: PähklisaarVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaPähklisaare maastikukaitseala (KLO1000289)
NimiPähklisaar
AsukohakirjeldusTartu maakond. Luunja vald. Tammistu. Laukasoo. Tammistult 4 km Koosa poole asuvast teeristist keerata lõunapoole Vilussaare külla. Vilussaare talu juurest (umb. 1 km teeristist) on võimalik edasi lõuna suunas minna jalgsi Rehtessaare (kaartide järgi ka Ristisaare) taluasemeni piki palkteed rabas. Edasi tuleb minna ca 0,8 km üle lageraba edelasse kuni Pähklisaare rabasaareni.
KaitseKaitse all koos lähedalasuvate laugastega alates 1964. aastast (Tartu TSN TK otsusega). Pinnavorm ei vaja täiendavaid kaitsemeetmeid. Laugasjärvede kaitsealla jätmine vajab eraldi uuringuid.
KirjandusTartu Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. Käsikiri KM-s. Tallinn, 1984 (koost. M. Raid).
Orru, M. 1995. Eesti turbasood. Teatmik. Tallinn, Eesti Geoloogiakeskus.
IseloomustusPähklisaar on umb. 2 ha suurunre mineraalmaa (moreeni-) saar Laukasoos. Asub loode-kagusuunalisel tüvendil, mis läbib Laukasood. Samas on Pähklisaar ja teised lähikonna soosaared ja rabaalused mineraalmaa kõrgendid idakirde - lääneloode suunaliste laugete künniste tippudeks, moodustades üheskoos marginaalsete (liustiku liikumissuunaga risti paiknevate) pinnavormide süsteemi. Paiknedes risti põhjapool asuva Saadjärve voorestiku suhtes (joon.) on need pinnavormid geoloogiliselt huvitavad ja nende kujunemine on seotud Saadjärve voorestiku hilisjääaegse arenguga ja aset leidnud ilmselt liustiku all. Marginaalsete pinnavormide siseehitust seni uuritud pole.
KoostanudR. Karukäpp
SeisundHea. Raske juurdepääsetavus kindlustab puutumatuse. Puudub tähistus. Kaitsealused laugasjärved on M. Raidi andmetel tugevasti kannatanud ja osalt hävinud naabruses toimunud turbatootmise tõttu.
TähtsusÜksikpinnavormina pole eriti tähelepanuväärne (kõrgus üle rabapinna on vaid 2,5 m), kuid maastikuliselt on raba taustal silmatorkav ja tähelepanuväärne. Geoloogiliselt koos sama geneesiga naaberpinnavormidega on huvipakkuv ja edasist uurimist vääriv.
UuritusPinnavormi geoloogiliselt uuritud pole.
On uuritud ümbritsevat Laukasood turba tootmise ja kasutamise eesmärgil (Orru, 1995), mille tulemusel on selgunud turbaaluse pinna reljeef.
Looduskaitseobjektide revisjoni käigus on kirjeldanud M. Raid (1984).
Praegust seisundit hindas 14. sept. 1999. a. R. Karukäpp.
LoodusobjektKuppelmaastiku elemendid
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiTartu maakond, Luunja vald, Sirgumetsa küla