Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: LaukasooVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaPähklisaare maastikukaitseala (KLO1000289)
NimiLaukasoo
AsukohakirjeldusTartumaa. Luunja vald. Tartu linnast 15 km kirde pool. Paikneb Tammistu - Koosa tee ja Pilka - Viira maantee vahelisel alal, Tammistu keskusest 2.5-5.0 km idakagus.
KaitseEi ole looduskaitse all. Soo kaguosa oli üksikobjektina looduskaitse all - asutatud 09.09.1964. a. Tartu raj. TSN TK otsus nr. 99. Praegu käsitatav maastikukaitsealana. Soovitav säilitada võimalikult looduslähedasena kogu soomassiiv, maastikukaitseala osa aga nimetada ümber Ristisaare kaitsealaks (146 ha). 1997. a. inventariseerimise andmeil on Laukasoo I kategooria märgala. 2000. a. - Laukasoo maastikukaitseala (500 ha).
KirjandusTartumaa. 1925. Maateadusline, majandusline ja ajalooline kirjeldus. Tartu, lk. 428.
Raid, M. 1984. Tartu Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. Ü/K Metsaprojekt. Käsikiri. Tallinn, lk. 45-46.
Orru, M. 1995. Eesti turbasood. Teatmik. Tallinn, lk. 171.
Kink, H., Andresmaa, E., Orru, M. 1998. Eesti soode hüdrogeoökoloogia. Tallinn, TA Kirjastus, lk. 120.
Estonian Wetland Inventory 1997. 1998. Tartu, p. 119.
IseloomustusJärve soostumisel tekkinud marginaalsete ja radiaalsete pinnavormide vahelises nõos paikneva soo pindala on 1467 ha, millest 77 ha moodustavad mineraalsaared.
Soo toitub sademetest, äärealad pinna- ja põhjaveest. Turba (maksimaalne paksus 7,2 m) all on 0,2-0,3 m paksune järvemuda kiht, selle all järvesetted - liiv ja savi. Eesvooluks on Vara jõkke suubuv Tammistu peakraav. 28.09.99. a. Vilusaarel Vara jões mõõdetud äravool Laukasoost oli 11.6 l/s. Lävendi koordinaadid on N 58o45'65", E026o96'72". Soo keskosas on arvukalt laukaid ja älveid. Madalsoo lasund (maks. paksus 4.3 m) soo lääne- ja põhjaosas koosneb puu-tarna, tarna, puu-osja ja pillirooturbast. Siirdesoo (turba maks. paksus 2 m) on soo ida- ja põhjaosas, raba puu-villpeaturvas (maks. paksus 2.6 m) - põhjaosas. Kahte rabastumiskeset eraldab põhja-lõuna suunaline mineraalmaa saar (Ristisaar). Soo kaguosa 500 ha alal on kehtestatud maastikukaitseala režiim 1964. a. Edelaosas, väljaspool kaitstavat ala, on 196 ha suurune freesturbaväli.
Soo keskosas (Kastre mk, Sirgu vk, kv. 31 ja 24) on looduskaitsealused Pähklisaar ja Laugasjärved. Pähklisaar (eraldi käsitletud pinnavormina - R. Karukäpp) on 2,5 m suhtelise kõrgusega rabasaar, mis koosneb moreenist. 2 ha suurune saar on kaetud 80 aasta vanuselise metsaga (kuusk, haab, pärn). Nimi Pähklisaar olevat pärit mõisaajast, kui siin kasvas arvukalt sarapuid. Pähklisaar ilmestab Laukasoo maastikku.
Osa laugasjärvi on mõjutanud freesturba tootmine.
Soos kasvab palju jõhvikaid.
KoostanudH. Kink
SeisundRahuldav - edelaosas on 196 ha suurune freesturbaväli. Freesturba tootmine on põhjustanud veetaseme alanemist laugasjärvedes ja nende osalist kinnikasvamist.
TähtsusTeaduslik: rohkete laugasjärvede ja mineraalsaartega: soo tekkimise omapära: saarterikka jäänukjärve soostumine, taimestiku kaitseala, veesäilitusala; salumetsaga soosaar ja laugasterohke soomaastik. Huvitava tekkelooga pinnavorm - Pähklisaar.
UuritusGeoloogia Valitsus 1980. a. - Tartu rajooni turbasoode uurimine;
Ü/K Metsaprojekt - 1984.
LoodusobjektSood
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiTartu maakond, Luunja vald, Sääsküla küla
Tartu maakond, Luunja vald, Sirgumetsa küla
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Põrgu küla
Tartu maakond, Tartu vald, Taabri küla
Tartu maakond, Tartu vald, Tammistu küla
Tartu maakond, Tartu vald, Vilussaare küla