Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1986.12.16 Kohtla-Järve raj. RSN TK otsus nr. 13 Metsamajandite järelevalve piirkondades asuvate looduskaitseobjektide kinnitamine. Väljad: peida ,kuva
RekvisiitKohtla-Järve raj. RSN TK 16.12.86. a otsus nr. 13
PealkiriKohtla-Järve raj. RSN TK otsus nr. 13
Metsamajandite järelevalve piirkondades asuvate looduskaitseobjektide kinnitamine.
Vastu võetud16.12.1986
Sisu

EESTI NSV

Kohtla-Järve Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu

T Ä I T E V K O M I T E E

Istungi protokoll

16.12.1986. a nr. 13

Päevakorrapunkt 20

Metsamajandite järelevalve piirkondades asuvad looduskaisteobjektid

(sm.-d s. Jürman, H. Lehiste, A. Oru, E. Iila, R. Reinsalu)

Otsustati: Nõustuda metsamajandite ettepanekuga mõningate kohaliku tähtsusega looduskaisteobjektide pindalade, kaitsekategooriate muutmise, nimekirjast kustutamise ja uute objektide kaitse alla võtmise kohta vastavalt metsakorralduse käigus looduskaistealuste territooriumide ja- objektide inventeerimise materjalidele.

Esimees H. Lehiste

Sekretär E. Iila

10.12.1986. a 11-6/1966 Kohtla-Järve RSN TK

Jõhvi, Võidu v. 1.

Ettepanek Täitevkomitee

Otsuseks

Lähtudes 1984. a. läbi viidud metsakorralduse materjalidest ja looduskaitsealuste territooriumite- ja -objektide inventeerimisest, teeb Kohtla-Järve RV Metsamajand ettepaneku korrigeerida täitevkomitee otsusega majandi järelvalvepiirkonna rea kohaliku tähtsusega LK objektide pindalasid ja kaitsekategooriaid ning kustutada kaitsereþiim kahelt objektilt ja nimetada ümber mitme objekti kaiitsekategooria.

Kohtla-Järve RV Metsamajand soovitab kehtestada järgmistele kohaliku tähtsusega LK objektidele looduslike piiride järgi alltoodud pindalad.

Endine pind Uus pind

21-Puk Tammiku puiestee 2,2 ha 2,6 ha

257-Mk Aa männik 8,0 ha 7,5 ha

258-Mk Purtse männik 18,9 ha 21,0 ha

105-Pk Hiietammed - 5,4 ha

232-Mk Ontika põlispuude

grupp 5,0 4,8 ha

261-Mk Püssi põlispuude grupp - 6,9 ha

Kukruse põlispuude

grupp - 0,8 ha

Kohtla-Järve RV Metsamajand teeb ettepaneku kustutada LK objektide nimekirjast:

1* Kabelipärn Peeterristil - 554-Pk - puu üks haru on tormi poolt murtud, on kaotanud oma esteetilise väärtuse.

2* Idise pargipuude rühm - 470-Pk - järk-järgulise täisehitamise tagajärjel on kaotanud puistu ilme.

3* Kukruse park - 147-Pk - vähesäilinud osa (0,8 ha) pargist viia kategooriasse Mk.

Võtta LK alla kohaliku ttähtsusega maastikukaistealana Utria jõe org ja parkmets pindalaga 7 ha.

Võtta teadmiseks Kohtla-Järve RV Metsamajandi järelvalvepiirkonna asuvad järgmised LK objektid (lisaks punkt 1 nimetatutele):

3. 3. 7.

Vabariikliku tähtsusega:

10-Kav Saka-Ontika-Toila paekallas 890 ha

6-Müv Langevoja juga 1 ha

21-Müv Tõrvajõe juga 1 ha

20-Müv Narva joa astang 5 ha

7-Müv vaivara sinimäed 50 ha

26-Pav Toila-Oru park 72 ha

12-Pav Narva "Pimeaed" 1,8 ha

151-Pv Meriküla mänd

152-Pv Hoovi künnapuu

91-Pv Püha tamm

93-Pv Oru pargi palsampappel

133-Pv Kohtla-Nõmme tamm

344-Pv Kukruse lehiseallee 7,4 ha

231-Rv Varja rändrahn

121-Rv Olgino rändrahn

84-Rv Oru pargi kivi

87-Rv Suurte rändrahnude külv Utrias 0,7 ha

Kohaliku tähtsusega:

209-Mük Aluoja juga 1 ha

177-Pak Kurtna park 7,5 ha

174-Pak Illuka park 3,8 ha

175-Pak Jõhvi linnapark ja allee 42,0 ha

149-Pak Saka park 5,3 ha

515-Pak Aa park 12,2 ha

182-Pak Voka park 22,3 ha

146-Pk Järve park ja allee 6,4 ha

112-Pk Ristimänd

161-Pk Riia-Võhma tamm

467-Pk Revinu Vaher

560-Pk Ohvripärn

468-Pk Lagedi pärnad

562-Pk Pühajõe pärnad ja lehised

157-Rk Peri rändrahn

LK raj. inspektor S. Jürman

Lisa "Tudu Metsamajandi Kohtla-Järve rajooni järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid" on paberil.

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1986.12.16_nr13_K-Jrj_RSN (pdf, 0.3 MB)