Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Lihula looduskaitseala (KLO1000747)Väljad: peida ,kuva
Ala staatuskaitsealune
Kaitsekorra alus2022.10.07 Vabariigi Valitsuse 7. oktoobri 2022. a määrus nr 97 "Lihula looduskaitseala kaitse-eeskiri"
KKR koodKLO1000747
NimiLihula looduskaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)6652,9
Siseveekogude pindala (ha)3,4
Kaitse eesmärgi kirjeldus(1) Lihula looduskaitseala (edaspidi kaitseala) kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) looduslikke soo- ja metsakooslusi, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku, laane-, salu- ja soovikumetsi ning neile iseloomuliku elustiku mitmekesisust;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*)3, puisniidud (6530*), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
3) kaitsealuseid linnuliike, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) nimetab I lisas, ja I lisas nimetamata rändlinnuliike ning nende elupaiku: need liigid on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), väikepistrik (Falco columbarius), tutkas (Philomachus pugnax), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), mustsaba-vigle (Limosa limosa), mudatilder (Tringa glareola), soo-loorkull (Circus pygargus), sookurg (Grus grus), hallõgija (Lanius excubitor), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);
4) kaitsealuseid taimeliike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ja nende elupaiku: need liigid on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);
5) kaitsealuseid liike ja nende elupaiku: need liigid on väike-kirjurähn (Dryobates minor) ja kuninga-kuuskjalg (Pedicularis sceptrum-carolinum).
Tüüplooduskaitseala
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiPärnu maakond, Lääneranna vald, Hälvati küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Karinõmme küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Oidrema küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Parivere küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Rootsi küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Sookatse küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Tarva küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Tõitse küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelTuhu-Kesu EE054
Lihula 3EE014
Lihula loodusala EE0040213
Tuhu-Kesu linnuala EE0040208
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudRiisa oja (Kulujõgi) VEE1118300
Rootsi jõgi VEE1116400
Penijõgi VEE1117700
Vanamõisa jõgi VEE1116100
Sokukraav VEE1116500
Riisa kraav (Sookatse kraav) VEE1118400
Käära kraav VEE1116501
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksAquila chrysaetos (kaljukotkas)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Falco columbarius (väikepistrik)
Calidris pugnax (tutkas)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Tringa glareola (mudatilder)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Grus grus (sookurg)
Lanius excubitor (hallõgija)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Numenius phaeopus (väikekoovitaja)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Saussurea alpina subsp. esthonica (eesti soojumikas)
Dryobates minor (väike-kirjurähn)
Pedicularis sceptrum-carolinum (kuninga-kuuskjalg)
Lyrurus tetrix (teder)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidLihula LKA, Lihula skv. (KLO1101997)
Lihula LKA, Kulli skv. (KLO1101996)
Dokumendid: peida ,kuva
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 7. oktoobri 2022. a määrus nr 97 "Lihula looduskaitseala kaitse-eeskiri"
Seotud dokumentSeletuskiri Vabariigi Valitsuse 7. oktoobri 2022. a määrusele nr 97 "Lihula looduskaitseala kaitse-eeskiri"