Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1961.06.02 Rapla raj.TSN TK.üldkohustuslik otsus nr 2 Kultuurimälestusmärkide ja looduskaitse kindlustamiseks Rapla rajoonis Väljad: peida ,kuva
RekvisiitRapla rajooni TSN Täitevkomitee 02.06.1961. a üldkohustuslik otsus nr 2
PealkiriRapla raj.TSN TK.üldkohustuslik otsus nr 2
Kultuurimälestusmärkide ja looduskaitse kindlustamiseks Rapla rajoonis
Vastu võetud02.06.1961
Sisu

LKR: 18.08.1997 13:52:15

Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee

üldkohustuslik otsus nr. 2

2. juunil 1961. a. Raplas

Kultuurimälestusmärkide ja looduskaitse

kindlustamiseks Rapla rajoonis

Kultuurilistel ja esteetilistel eesmärkidel, rajooni looduslikult kaunite kohtade, looduse ja ajaloolis-kultuurimälestusmärkide

säilitamiseks ning maismaa ja vete loomastiku kaitse kindlustamiseks, arvesse võttes kaitsealuste objektide teaduslikku

ja kasvatuslikku tähtsust ning kooskõlas Eesti NSV ulemnõukogu 7. juuni 1957. a. seadusega "Eesti NSV looduse

kaitsest" ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrusega nr. 242 2. juulist 1957. a. "Abinõudest looduskaitse

organiseerimisel Eesti NSV-s", Eesti NSV Ministrite Nõukogu korralduse nr. 160 13. märtsist 1959. a. "Maastiku

üksikelementide, dendraariumide ja katsekultuuride ning viljapuude ja viljapuuaedade riikliku kaitse alla võtmisest",

Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkirjade nr. 161 161 13. märtsist 1959. a.

"Rändrahnude, kivikülvide ning põliste puude kaitse korraldamise põhimääruse" alusel, Eesti NSV ministrite Nõukogu

määruse nr. 264 20. okt. 1956. a. "ENSV territooriumil asuvate riikliku kaitse alla kuuluvate kultuurimälestusmärkide

arvelevõtimse, kaitse organiseerimise ja kaitse kontrolli tugevdamise kohta" ja ENSV kultuuriministri käskkirja nr. 459 1.

nov. 1960. a. "Kultuurimälestiste kaitsest ENSV-s 1957. 1960. a." alusel.

Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee

o t s u s t a b :

Võtta looduskaitse alla Rapla rajooni territooriumil

järgmised looduslikud objektid:

I. PARGID

JUURU KuLANÕUKOGU:

1. Juuru park

2. Järlepa park (järvega)

3. Ingliste park

4. Härgla park

5. Hõreda park

6. Maidla park

7. Pirgu park

KAIU KuLANÕUKOGU:

8. Kaiu park

9. Kuimetsa park

KEHTNA KuLANÕUKOGU:

10. Keava park

11. Kehtna park

12. Lelle park

13. Lellapere park

14. Ohekatku park

15. Söötalu park

KOHILA KuLANÕUKOGU:

16. Angerja park

17. Hageri park

18. Lohu park

19. Pahkla park

20. Salutaguse park

21. Sutlema park

22. Rabivere park

KOHILA ALEV:

23. Kohila park

24. Tohisoo park

KÄRU KuLANÕUKOGU:

25. Kädva park

26. Käru park

KÕUE KuLANÕUKOGU:

27. Habaja park

28. Harmi park

29. Triigi park

RAIKKuLA KuLANÕUKOGU:

30. Järvakandi park

31. Järvakandi kooli park

32. Kabala park

33. Raikküla park

RAPLA KuLANÕUKOGU:

34. Alu park

35. Hagudi kooli park

36. Kodila park

37. Kuusiku park

38. Ohulepa park

39. Purila park

40. Seli park

41. Valtu park

RAPLA ALEV:

42. Kiriku park

43. Komsomoli park

44. Tellisetehase park

II: ALLEED

JUURU KuLANÕUKOGU:

1. Atla allee

2. Järlepa allee

KEHTNA KuLANÕUKOGU

3. Kehtna allee

KOHILA KuLANÕUKOGU:

4. Sutlema mändide allee

5. Sutlema segapuude allee

RAIKKuLA KuLANÕUKOGU

6. Raikküla allee

7. Silla vahtrate allee

RAPLA KuLANÕUKOGU:

8. Hagudi allee

9. Liiva lehiste allemaantee allee

10. Maantee allee

11. Seli allee

III. MAASTIKU uKSIKELEMENTIDID

JUURU KuLANÕUKOGU:

1. Pae karstiala

KEHTNA KuLANÕUKOGU:

2. Lelle Hiiemägi

3. Lalli-Sonni raba

4. Keava mäed

KAIU KuLANÕUKOGU:

5. Kuimetsa Idaurked

6. Aasumägi

KOHILA KuLANÕUKOGU:

7. Aandu karstiala

8. Hageri karstiala

9. Nõmme kuristik

RAIKKuLA KuLANÕUKOGU:

10. Raela Hiiemägi

11. Raikküla metsakeske mägi

RAPLA KuLANÕUKOGU:

12. Linnuraba

13. l hkisekivi mäe kivikülv

14. Oru paepaljand

15. Tõrma paepaljand

IV. KATSEKULTUURID, VILJAPUUD

KAIU KuLANÕUKOGU:

1. Tooma unapuu

KEHTNA KuLANÕUKOGU:

2. Keava pirnipuud (2 tk.)

KOHILA KuLANÕUKOGU:

3. Nõmme unapuu

RAIKKuLA KuLANÕUKOGU:

4. Kensapa õunapuud (2 tk.)

RAPLA KuLANÕUKOGU:

5. Lehiste katsekultuur

6. Maasika õunapuu

7. Muhkli-Andrese kaheharuline õunapuu

8. Oru õunapuu

9. Raadiku õunapuud (2 tk.)

V. RÄNDRAHNUD

JUURU KuLANÕUKOGU:

1. Mällu kivi

2. Männiku suurkivi

KAIU KuLANÕUKOGU:

3. Vahastu Suurkivi

KOHILA KuLANÕUKOGU:

4. Eestimaa kivide kuningas

5. Hageri Hiiekivi (verekivi)

6. Linnukivi

7. Luigekivi

8. Mägrakivi

9. Partisani kivi

10. Salu põllukivi

11. Tamme rändrahn

12. Ussikivi (Vaese Mari kivi)

13 Ussipõllu rändrahn

KÕUE KuLANÕUKOGU:

14. Äksi suurkivi

RAIKKuLA KuLANÕUKOGU:

15. Trepikivi

16. Vaharu Suurkivi

RAPLA KuLANÕUKOGU:

17. Kalevipoja (Vanapagana) kivi

18. Maaraja rändrahn

19. Nõmme kivi

20. Orjakivi

21. Rebasekivi

22. Suurkivi (rändrahn)

23. Tõrma Suurkivi

24. Viirakivi

KÄRU KuLANÕUKOGU:

25. Kädva rändrahn

VI. PUUDESALUD, MÄNNIKUD, TAMMIKUD

KEHTNA KuLANÕUKOGU:

1. Jõulu kasesalu

2. Kangro kasesalu

3. Kolli kasesalu

4. Kuberneri kasesalu

5. Kuninga palu

6. Mõisniku kasesalu

7. Nõmme kasesalu

8. Nõmme-Põlma kasesalu

9. Orika kasesalu

10. Suurvürsti kasesalu

11. Vana-Viljandi kasesalu

KOHILA KuLANÕUKOGU JA KOHILA ALEV:

12. Kapa männik

13. Lepiku kasesalu

14. Reinu kasesalu

15. Saueaugu kasesalu

16. Sõeru kasesalu

KÄRU KuLANÕUKOGU:

17. Tamsi kasesalu

RAIKKuLA KuLANÕUKOGU:

18. Aadu kasesalu

19. Illingu kasesalu

20. Jaaneri kasesalu

21. Järvakandi männik

22. Kauksi kasesalu

23. Lapardi haavasalu

24. Lellapere männik

25. Salasoo puudesalu

26. Vahakõnnu puudesalu

RAPLA KuLANÕUKOGU JA RAPLA ALEV:

27. Hagudi puudesalu

28. Hiie-Sunda kasesalu

29. Hertu puudesalu

30. Juurika puudesalu

31. Jüreni kasesalu

32. Kasemetsa kasesalu

33. Kasemäe kasesalu

34. Keldrimäe kasesalu

35. Kopli kasesalu

36. Liblika kasesalu

27. Loigu kasesalu

38. Luuka kasesalu

39. Mahlamäe kasesalu

40. Mardi kasesalu

41. Mihkli-Andrese kasesalu

42. Nõmme-Kõrtsu kasesalu

43. Peetri kasesalu

44. Raadiku kasesalu

45. Sepa kasesalu

46. Tuka puudesalu

47. Uueda kasesalu

48. Vana-Kupja kasesalu

49. Vanatoa kasesalu

50. Rebase tammik

51. Rendide tammik

52. Männiku männik

KAIU KuLANÕUKOGU:

53. Kamara männik

JUURU KuLANÕUKOGU:

54. Valgemära kasesalu

VII. PUUDEGRUPID

JUURU KuLANÕUKOGU:

1. Juuru tammed

2. Juuru puudegrupp

KAIU KuLANÕUKOGU:

3. Lepiku pärnad

4. Metsavahi tammed

5. Mäetalu pärnad

6. Vahastu mändide grupp

7. Velge tüvikadakate grupp

KEHTNA KuLANÕUKOGU:

8. Bormeistri puudegrupp

9. Hiiek nnu kased

10. Nassa männid ja kuused

11. Vesiveski pärnad

12. Turu puudegrupp

KOHILA KuLANÕUKOGU:

13. Adila p lispuudegrupp

14. Keldrimäe tammed

15. Korjuse puudegrupp

16. Kõnnu-Järve põlised tammed

17. Tartu tammed

RAIKKuLA KuLANÕUKOGU:

18. Aedniku puudegrupp

19. Alt-Ilva vahtrategrupp

20. Alt-eerika vahtrad

21. Jaaneri pärnad

22. Jaaneri kased

23. Kaasiku kaskedegrupp

24. Kensapa kased

25. Kildema puudegrupp

26. Kruusiaugu tüvikadakad

27. Kõnnu tammed

28. Kõnnu kaheharulised tammed

29. Lehistegrupp

30. Mägimändide grupp

31. Saariste arilased

32. Salmi arukased

33. Silla tammed

34. Põlendiku pärnad

RAPLA KuLANÕUKOGU JA RAPLA ALEV:

35. Aidamäe puudegrupp

36. Arukased

37. Eiku puudegrupp

38. Kalmu kased

39. Kase puudegrupp

40. Kadrpiku puudegrupp

41. Kelba kased

42. Kasemetsa kased

43. Kabelimäe pärnad

44. Koigi puudegrupp

45. Loigu kased

46. Luha kaharmännid

47. Lulli puudegrupp

48. Mäepere puudegrupp

49. Mäsna kased

50. Nurme puudegrupp

51. Nurga puudegrupp

52. Parima puudegrupp

53. Purila tammed

54. Põlispuude grupp

55. Põlispuude grupp

56. Põlispuude grupp

57. Rätsepa kased

58. Raadiku puudegrupp

59. Rätsepa puudegrupp

60. Raba puudegrupp

61. Rehe puudegrupp

62. Sildema vahtrad

63. Tammiku pülistammede grupp

64. Tõnu puudegrupp

65. Tõnu põlispuud

66. Uuemäe puudegrupp

67. Uue-Raakle puudegrupp

68. Uue-Hindreku puudegrupp

69. Vargametsa tammed

70. Valtu kooli puudegrupp

71. Veski puudegrupp

72. Veesauna männid

KÕUE KuLANÕUKOGU:

73. Ojasoo männid

KÄRU KuLANÕUKOGU:

74. Kädva kased

VII. uKSIKUD PUUD

JUURU KuLANÕUKOGU:

1. Juuru saar

2. Juuru kastan

3. Rummu Jüri kuusk

4. Tuberiku vaher

5. Adra Mihkli kask

KAIU KuLANÕUKOGU:

6. Anisilla kask

7. Kaubi pärn

8. Kira kask

9. Mäe vaher

10. Tiitsu kask

11. Urge kuusk

12. Velge kask

13. Velge vaher

14. Viirika-Tooma saar

15. Viirika-Tooma tamm

KEHTNA KuLANÕUKOGU:

16. Kööka tamm

17. Keava kahar mänd

18. Mikumäe pärn

19. Oti kask

20. Ohekatiku tamm

21. Sauaru mänd

22. Värava sanglepp

23. Väljatoa-Sildreaugu kask

24. Sauaru kask

KOHILA KuLANÕUKOGU:

25. Angerja kask

26. Aleti tamm

27. Luige tamm

28. Madise pärn

29. Tõnuma vaher

30. Tõnsu tüvekadakas

KÄRU KuLANÕUKOGU:

31. Kädva jalakas

RAIKKuLA KuLANÕUKOGU:

32. Alt-Eerika saar

33. Eerika hall tüvipaju

34. Ivani mänd

35. Jaanusmäe tamm

36. Kabala tamm

37. Kalmu tüvikadakas

38. Kiltri saar

39. Kruusiaugu tüvikadakas

40. Kensapa tamm

41. Lapardi vaher

42. Mailukse tamm

43. Mardi tamm

44. Mihkli tüvikadakas I

45. Mihkli tüvikadakas II

46. Pearna saar

47. Peetri-Mardi saar

48. Ranga tüvikadakas

49. Rekkaro pärn

50. Saariste tamm

51. Salasoo tamm

52. Serbia tamm

53. Seedermänd

54. Silla kask

RAPLA KuLANÕUKOGU:

55. Arumäe kuusk

56. Allika kask

57. Jaanimardi pärn

58. Jaaneri pärn

59. Jüri-jaagu kask

60. Jüri-jaagu tamm

61. Kangru pärn

62. Kangru vaher

63. Kodila põlismänd

64. Kolimuse pärn

65. Kolimuse saar

66. Kolimuse tamm

67. Kärneri vaher

68. Kärneri kastan

69. Kruusiaugu vaher

70. Kõrtsi-Jaani tamm

71. Kruusiaugu vaher

72. Lehtmetsa kask

73. Liblika pärn

74. Liivan mme vaher

75. Lipumäe tamm

76. Luuka pärn

77. Matsu pärn

78. Matsi-hansu tamm

79. Mihkle-Andrese kask

80. Miku kask

81. Mihkli kask

82. Magaski kask

83. Muti pärn

84. Männasalu kask

85. Nõmme mänd

86. Oru kask

87. Peat-Jüri tamm

88. Peetri vaher

89. Peetri kask

90. Priiuse tamm

91. Roomu tamm

92. Rebase kuusk

93. Rätsepa vaher

94. Rätsepa tamm

95. Rääga tamm

96. Saueaugu tamm

97. Seli-Kantsimäe tamm

98. Sepa pärn

99. Silla kask

100. Siimu-Antsu kask

101. Siimu-Miku pärn

102. Siimu-Miku pärn

103. Soone tamm

104. Soone kask

105. Suitsu jalakas

106. Suitsu vaher

107. Sunda kask

108. Rõnga arukask

109. Tagasaare tüvikadakas

110. Toomari kask

111. Toomari vaher

112. T nusaare tamm

113. Uuesauna tamm

114. Uue-Hindreku tamm

115. Uue-Hindreku lehis

116. Uustalu pärn

117. Uustalu vaher

118. Uuetalu kask

119. Valtu tamm I

120. Valtu tamm II

121. Valgemäe vaher

122. Vahemetsa mänd

123. Vana-rääga kask

124. Vana-kubja kask

125. Villandi pärn

126. Värava pärn I

127. Värava pärn II

128. Väljaotsa pärn

129. Väljapere pärn

130. Vända tamm

131. Vanatoa tamm

132. Veemaja kask

KÕUE KuLANÕUKOGU:

133. Ojajoo lehis

LKR: 04.12.1997 08:01:03