Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1971.04.21 Rakvere raj. RSN TK otsus nr.100 Kohaliku tähtsusega looduskaitse alla kuuluvate parkide ja botaaniliste üksikobjektide nimekirjade muutmise kohta.Väljad: peida ,kuva
Vastu võetud21.04.1971
RekvisiitRakvere raj. RSN TK 21.04.1971 otsus nr.100
PealkiriRakvere raj. RSN TK otsus nr.100
Kohaliku tähtsusega looduskaitse alla kuuluvate parkide ja botaaniliste üksikobjektide nimekirjade muutmise kohta.
Sisu

E N S V

Rakvere Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee

o t s u s

21 aprillist 1971 a. nr. 100

R a k v e r e s

Kohaliku tähtsusega looduskaitse alla kuuluvate parkide ja

botaaniliste üksikobjektide nimekirjade muutmise kohta

Arvestades endiste Väike-Maarja ja Tapa ning Rakvere rajoonide poolt kaitse alla võetud objektide nimekirjade ühtlustamise vajadust ja uute kaitset väärivate botaaniliste üksikobjektide ning parkide väljaselgitamist, Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee

o t s u s t a b

1. Kinnitada looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega

parkide nimekiri vastavalt lisale nr.1.

2. Kinnitada looduskaitse objektide nimekirjast kustutatavate

kohaliku tähtsusega parkide nimekiri vastavalt lisale nr.2.

3. Kinnitada looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega

botaaniliste üksikobjektide nimekiri vastavalt lisale nr.3.

4. Kinnitada looduskaitse objektide nimekirjast kustutatavate

botaaniliste üksikobjektide nimekiri vastavalt lisale nr.4.

5. Kohustada lisas nr.5 toodud majandeid osutama vajalikku abi

koolidele ja lastekodudele parkide hooldamisel.

6. Looduskaitse komisjonil koos maavaldajate, metsamajandite ja

vanem-maakorraldajaga määrata kindlaks ja tähistada looduses

parkide ning botaaniliste üksikobjektide (millised omavad

pindala) piirid ning esitada need kinnitamiseks Rakvere Rajooni TSN Täitevkomiteele. Kuni kinnitamiseni tuleb maavaldajatel arvestada looduskaitse komisjoni poolt määratud piiridega.

Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee esimees

/E.Mikker/

Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär

/I.Kivimaa/

Lisa nr.1

Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee

21.aprilli 1971.a. otsusele nr.100

Rakvere rajoonis looduskaitse alla kuuluvate kohaliku

tähtsusega parkide nimekiri. 1)

1. Aaspere park koos pargi- Maavaldaja Aaspere Lastekodu ja

metsaga. Aaspere koIhoos

2. Aavere park Aavere Invaliidide

Kodu

3. Arbavere park Viitna sovhoos

4. Arkna park Rakvere PKS Jaam

5. Avanduse park Simuna sovhoos

6. Einmanni park Tamsalu sovhoos

7. Emumäe park Salla sovhoos

8. Essu park "Õitsengu" kolhoos

9. Imastu park koos pargimetsaga Imastu Defektiivsete

Laste Kodu

10. Inju park koos pargimetsaga Inju Lastekodu

11. Jõepere park Hulja sovhoos

12. Karitsa park koos pargimetsaga Karitsa 8-kl.Kool ja

"Energia" kolhoos

13. Kavastu park Aaspere kolhoos

14. Kiltsi park koos lähedal asuvate Kiltsi 8-kl.Kool ja

.allikatega Vao sovhoos

15. Kohala park Kohala 8-kl.Kool ja

Uhtna kolhoos

16. Kolu park koos pargimetsaga Vohnja kolhoos ja Kolu

Algkool

17. Koonu park Väike-Maarja kolhoos

18. Kuie park Vajangu 8-kl.Kool

19. Kulina park Kulina 8-kl.Kool

20. Kunda linna park Tsemenditehas "Punane

Kunda"

21. Kunda end.mõisa park Viru-Nigula kolhoos

Rakvere Teede Remondi

ja Ehitusvalitsus.

Rakvere Piimakombinaat

22. Küti park Viru-Jaagupi sovhoos

23. Lammasüla park koos pargimetsaga Pälsoni sovhoos

24. Lasila park "Energia" kolhoos

25. Lasinurme park Salla sovhoos

26. Liigvalla park R.Pälsoni nim.sovhoos

27. Malla park Viru-Nigula kolhoos

28. Moe park Tootmiskoondis "Liviko"

29. Muuga park Muuga 8-kl.Kool, Kalevi

sovhoos

30. Mõdriku park Vinni näidissovhoostehnikum

31. Mädapea park "Energia" kolhoos

32. Neeruti park Hulja sovhoos

33. Paasvere park Tudu Metsamajand

34. Pada park Viru-Nigula kolhoos

35. Palmse park koos pargimetsaga Ilumäe kolhoos, Rakvere

Metsamajand ja kondiitri-

tööstus "Kalev"

36. Porkuni park koos järve ja Porkuni Eri Internaatkool,

pargimetsaga Tamsalu sovhoos

37. Pudivere park Triigi sovhoos

38. Põlula park koos pargimetsaga Põlula 8-kl.Kool, Rägavere

sovhoos

39. Rahkla park Rahkla sovhoos

40. Rakvere rahvapark Rakvere Linna TSN Täitevkomitee

41. Roela park Roela sovhoos

42. Rohu park Rahkla sovhoos

43. Rägavere park Vinni näidissovhoostehnikum

44. Sagadi park Sagadi 8-kl.Kool, Vihula

kolhoos

45. Saksi park Saksi lastekodu

46. Salla park Salla 8-kl.Kool

47. Tammiku park koos pargimetsaga Kurista Metsamajand, R.Pälsoni

sovhoos

48. Toolse park koos tammikuga Vaeküla Internaatkool, M.Gorki nim. kolhoos

49. Triigi park Triigi sovhoos

50. Tudu Park Tudu Metsamajand, Rakvere

Metsakombinaat

51.Udriku park koos pargimetsaga Udriku Invaliidide Kodu,

Nõmmküla sovhoos

52.Uhtna park Uhtna kolhoos

539 Undla park Kadrina jaoskonna haigla,

Tootmiskoondis "Flora"

Kadrina tsehh,

54. Vaeküla park Vaeküla Internaatkool

55.Vanamõisa park Aaspere ja Haljala kolhoosid

56. Varangu park Järvamaa Metsamajand

57, Vasta park Vasta 8-kl.Kool

58. Vihula park koos pargi- Vihula Invaliidide Kodu

metsaga Vihula kolhoos

59. Vohnja park Vohnja kolhoos

6o. Äntu park Väike-Maarja kolhoos

61. Loobu park Rakvere Metsamajand

l)Kaitse alla kuuluvad ka parkide juures olevad alleed.

Rakvere Rajooni RSN Täitevkomitee sekretär

/I.Kivimaa/

Lisa nr*2

Rakvere Rajooni.TSN Täitevkomitee

21.aprilli 1971.a. otsusele nr.l00

Looduskaitse objektide nimekirjast kustutatavate parkide nimekiri

1. Varudi park

2. Kandle park

3. Pihuvere park

4. Vao park

5. Ao park

6. Määri park

7. Pandivere park

8. Piibe park

9. Raigu park

l0. Uudeküla park

11. Venevere park

12. Väike-Maarja park

13. Võhmuta park

14. Saiakopli park

15. Põdrangu park

16. Koila park

17. Kärsa park

18. Tamsalu park

19. Hulja park

Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär

/I.Kivimaa/

Lisa nr.3

Rakvere Rajooni-TSN Täitevkomitee

21.aprilli 1971.a. otsusele nr.100

Rakvere rajoonis looduskaitse alla kuuluvate kohaliku

tähtsusega botaaniliste üksikobjektide nimekiri.

1. Hõbepaju Väike-Maarjas, keskväljakul Maavaldaja --Väike-Maarja k/n

2. Hõbepappel Tudu Keskkooli ees Tudu k/n

3. Kadakas Tõugu külast ca 350m

Sillaotsa poole, tee ääres Ilumäe kolhoos

4. Kadakas Viitnal Rakvere Metsamajand

5. Kaasik Haljala-Võsu mnt ääres Aaspere kolhoos

6. Kask Palmse-Sagadi tee ääres Ilumäe kolhoos

7, Kuusk-tuuleluud Valgejõe paremal kaldal Põdrangu sovhoos

Porkuni ja Saksi vahel

8. Kuuse kroonlühter Võsupere külas Ilumäe kolhoos

9. Ussikuusk Sirevere külas Laekvere kolhoos

l0. Ussikuusk Lobi külas Rakvere Metsamajand

11. Künnapuud (Pulmajalakad) 4 Savalduma külas Põdrangu sovhoos

12, Lehis Vao pargis Vao sovhoos

13. Musta lepa 1õhislehine vorm Tudu külas Tudulinna sovhoos

14. Mägivaher Kandle pargis "Õitsengu" kolhoos

15. Mänd (Kitli e.Kallukse mänd) Kolu külas Vohnja kolhoos

16. Mänd Pada jõe kaldal Tallinn- Viru-Nigula kolh.

Narva mnt.põhja poole

17. Mänd Paasveres Tartu mnt.ääres Rakvere Teedevalitsus

18. Männid(4 tk.) Pedassaare külas, ranna lähedal M.Gorki nim.kolh.

19. Männik Simunas Simuna sovhoos

20. Männik Vanamõisa Haljala kolhoos

21. Korginulg Väike-Maarja lasteaia mänguplatsil Väike-Maarja k/n

22. Paju Rakkes Rakke k/n

23. Pärnad (2 tk) Kiltsi pargi lähedal Vao sovhoos

24. Tammik Vinni-Pajustis Rakvere Metsamajand,

Vinni näidis sovhoostehnikum,

Ed.Vilde nim.kolh.

25. Tammik koos karstilehtritega Mädapeal "Energia" kolh.

26. Tammed (2 tk.) Piibe pargis R.Pälsoni nim. sovh.

27. Põlised puud ja allee Kandle pargis "Õitsengu" kolhoos

28. Pärna allee Venevere pargis Kalevi sovhoos

29. Kase allee Määri pargi juures Simuna sovhoos

Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär

/I.Kivimaa/

Lisa nr. 4

Rakvere Rajooni,TSN Täitevkomitee

21.aprilli 1971.a. otsusele nr.l00

Looduskaitse objektide nimekirjast kustutatavate

botaaniliste üksikobjektide nimekiri.

1. Põlised puud (Lõusa pärnad) 4 tk. Laekvere kolhoos

2. Põ1ised puud ja allee Vao pargis Vao sovh~

Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee

sekretär

/I.Kivimaa/

Lisa nr.5

Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee

21.aprilli 1971.a. otsusele nr.l00

Koolid - parkide maavaldajad ja nende ðefid.

1. Aaspere Lastekodu Aaspere kolhoos

2. Inju Lastekodu Ed.Vilde nim.kolhoos

3. Karitsa 8-kl Kool "Energia" kolhoos

4. Kiltsi 8-kl Kool Vao sovhoos

5. Kohala 8-kl.Kool Uhtna kolhoos

6. Kolu Algkool Vohnja kolhoos

7. Vajangu 8-kl Kool Tamsalu sovhoos

8. Kulina 8-kl Kool Viru-Jaagupi sovhoos

9. Muuga 8-kI Kool Kalevi sovhoos

lo. Põlula 8-kl Kool Rägavere sovhoos

11. Sagadi 8-k1 Koo1 Vihula kolhoos

12. Salla 8-kl Kool Salla sovhoos

13. Vasta 8-k1.-Kool Viru-Nigula kolhoos

Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär

/I.Kivimaa/

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1971.04.21_nr100_Rakvererj_TSN (pdf, 0,6 MB)