Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 2005.05.16 Valga Rajooni TSN TK 11.03.1976. a. otsuse nr 72 muutmineVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud16.05.2005
RekvisiitValga maavanema 16.05.2005 korraldus nr 255
PealkiriValga Rajooni TSN TK 11.03.1976. a. otsuse nr 72 muutmine
Sisu

Valga Rajooni TSN TK 11.03.1976. a. otsuse nr 72 muutmine

VALGA MAAVALITSUS

MAAVANEMA KORRALDUS

Valga 16. mai 2005. a. nr 255

Valga Rajooni TSN TK 11.03.1976. a.

otsuse nr 72 muutmine

Valga Rajooni TSN TK 11.03.1976. a. otsusega nr 72 võeti kaitse alla Vaitka männikud - tolleaegse Taheva metskonna kv. 25 er. 10 pindalaga 7,5 ha.

Käesolevaks ajaks on olukord looduses muutunud ning seoses metsamajanduse ja looduslike protsesside toimel aastakümnetega asetleidnud muutustega Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1950;1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361; 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 71, 1201; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271; 274; 27, 391; 29, 398; 401; 58, 608; 95, 843; 845; 2000, 49, 302; 51, 319; 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 24, 133; 52, 303; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148; 2005, 15, 84) paragrahvi 106 lõige I alusel ja kooskõlas Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuse 11.04.2005. a. kirjaga nr 42-3-1/1145 muudan Valga Rajooni TSN TK 11.03.1976. a. otsuse nr 72 "Pargiiseloomuga ja maastikku ilmestavate puistute täiendavast kaitse alla võtmisest" punkti 5 esimest lauset ning kehtestan selle alljärgnevas uues sõnastuses:

"Taheva metskonna kv. TH 025 eraldus 13 (1996. a. metsakorraldus) kvartalite numeratsiooni järgi pindalaga 3,2 ha."

Georg Traðanov

Maavanema kohusetäitja

Failid: peida ,kuva
Seotud fail2005.05.16_nr255_ValgaMV (pdf, 83,3 kB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidVaitka männik (KLO1000122)