Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1978.12.11 Rakvere raj. RSN TK otsus nr. 198 Kohaliku tähtsusega looduskaitse alla kuuluvate parkide ja botaaniliste üksikobjektide nimekirjade muutmise kohta.Väljad: peida ,kuva
Vastu võetud11.12.1978
RekvisiitRakvere rajooni RSN Täitevkomitee 11.12.1978. a otsus nr 198
PealkiriRakvere raj. RSN TK otsus nr. 198
Kohaliku tähtsusega looduskaitse alla kuuluvate parkide ja botaaniliste üksikobjektide nimekirjade muutmise kohta.

Sisu

11.12.78 nr. 198

Kohaliku tähtsusega looduskaitse alla kuuluvate parkide, botaaniliste

üksikobjektide ja maastiku üksikobjektide nimekirjade muutmise kohta

Arvestades endiste Väike-Maarja ning Rakvere rajoonide poolt kaitse alla võetud objektide nimekirjade ühtlustamise

vajadust ja uute kaitset väärivate botaaniliste üksikobjektide ning maastiku üksikelementide väljaselgitamist, Rakvere

Rajooni RSN Täitevkomitee

o t s u s t a b:

1. Kinnitada looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega parkide nimekiri vastavalt lisale nr. 1.

2. Kinnitada looduskaitse objektide nimekirjast kustutavate kohaliku tähtsusega parkide nimekiri vastavalt lisale nr. 2.

3. Kinnitada looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega botaaniliste üksikobjektide nimekiri vastavalt lisale nr. 3.

4. Kinnitada looduskaitse alla kuuluvate maastiku üksikobjektide nimekiri vastavalt lisale nr. 4.

5. Kinnitada looduskaitse objektide nimekirjast kustutavate kohaliku tähtsusega maastiku üksikobjektide nimekiri

vastavalt lisale nr. 5.

6. Kinnitada uute looduskaitse objektide piirid vastavalt lisale nr. 6.

7. Kohustada lisas nr. 7 toodud majandeid osutama vajalikku abi koolidele ja lastekodudele parkide hooldamisel.

8. Kinnitada veesäilitusobjektidena kaitse alla kuuluvate allikate nimekiri vastavalt lisale nr. 8.

Esimees u. Niisuke

Sekretär I. Kivimaa

LKR: 03.11.1997 11:15:53

Rakvere rajoonis looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega parkide

nimekiri

1. Aaspere park koos pargimetsaga

2. Aavere park

3. Arbavere park

4. Arkna park

5. Avanduse park

6. Einmanni park

7. Essu park

8. Imastu park koos pargimetsaga

9. Inju park koos pargimetsaga

10. Jõepere park

11. Karitsa park koos pargimetsaga

12. Kavastu park

13. Kiltsi park koos ähedal asuvate allikatega

14. Kohala park

15. Kolu park koos parkmetsaga

16. Kuia park

17. Kulina park

18. Kunda linna park

19. Kunda end. mõisa park

20. Küti park

21. Lammasküla park koos pargimetsaga

22. Lasila park

23. Liigvalla park

24. Loobu park

25. Malla park

26. Muuga park

27. Mõdriku park koos allikatega

28. Mädapea park koos tammikuga

29. Neeruti park koos alleedega

30. Pada park

31. Padivere park

32. Paasvere park

33. Palmse park koos pargimetsaga

34. Porkuni park koos järve ja pargimetsaga

35. Põlula park koos pargimetsaga

36. Rahkla park

37. Rakvere rahvapark

38. Roela park

39. Rahu park koos allee ja pargimetsaga

40. Rägavere park

41. Sagadi park

42. Sakai park koos karstijärvedega

43. Salla park

44. Tammiku park koos pargimetsaga

45. Toolse park koos tammikuga

46. Triigi park

47. Tudu park

48. Udriku park koos parkmetsaga

49. Uhtna park

50. Undla park

51. Vaeküla park

52. Vanam isa park

53. Varangu park

54. Vasta park

55. Vihula park koos pargimetsaga

56. Vohnja park

57. Äntu park

58. Vinni tammik

59. Pajusti tammik

60. Simuna parkmets

Looduskaitse objektide nimekirjast kustutatavate parkide nimekiri

1. Koonu park

2. Moe park

3. Lasinurme park

4. Emumäe park

Rakvere rajoonis looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega botaaniliste

üksikobjektide nimekiri

1. Hõbepappek "Pilvepuu" Tudu 8-kl. kooli ees

2. Hõbepaju Väike-Maarjas

3. Kaasik Haljala-Võsu mnt. ääres

4. Kallukse mänd

5. Kõvakask, Palmse-Sagadi teeristist 200 m Sagadi poole

6. Viitna kadakas, Tallinna-Leningradi mnt. ääres

7. Tõugu kadakas, Tõugu külast ca 350 m Sillaotsa poolt

8. Kaseallee Määri pargi juures

9. Korginulg, Väike-Maarja alevis

10. Kuuse kroonlühtervorm, Võsupere küla lähedal

11. Kuusk-tuuleluud, Porkuni-Saksi tee ääres Valgejõe paremal kaldal

12. Künnapuud (4 tk.) - "Pulmajalakad" Savalduma külas

13. Lehis Vao pargis

14. Musta lepa lõhislehine vorm Tudu külas

15. Mägivaher Kandle pargis

16. Aruküla mänd - Laekvere k/n Paasvere-Venevere tee ääres

17. Padaoru mänd - Pada jõe kaldal Tallinna-Narva mnt. ääres

18. Vanamõisa männik

19. Pedassaare männid (4 tk.) Pedassaares

20. Rakke paju, Rakkes

21. Põlised puud ja alle Kandle pargis

22. Pärnaallee Venevere pargis

23. Sirevere ussikuusk, Sirevere külast 2,0 km

24. Ussikuusk Lobil

25. Piibe pargi põlispuud ja Saari tammed

26. Põlised puud Emumäe pargis

27. Põlised puud Lasinurme pargis

28. Põlised puud Moe pargis

29. Põlised puud Koonu pargis

30. Uusküla kadakas (ü. 1,14 m, H. 9,5 m)

31. Pahkadega mänd

32. Lauli kadakad (12 tk.)

33. Karkuse jalakas (ü. 3,8 m, H. 17,0 m)

Rakvere rajoonis looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega

geoloogiliste ja maastikuliste üksikobjektide nimekiri

1. Rändrahn Võle küla ligidal metsas

2. Emumägi

3. Pahnimägi

4. Padaorg

5. Rakvere Vallimägi

6. Kellavere mägi

7. Liivamägi ja Jaanutulemägi

8. Mõdriku-Roela vallseljak koos Küti ja Voore allikate ja allikajärvega

9. Savalduma karstiala

10. Uhtja saar

11. Võhmetu-Lemküla-Porkuni karstijärved ja oosid

12. Kallukse mäed

13. Tudu järvesoo

14. Selja jõe ürgorg ja rannamoodustised Karepal-Rutjal

15. Äntu allika järved

16. Külmaveski allikad ja allikajärv

17. Varangu Siniallikad

18. Simuna Katku allikas (Pedja jõe läte)

19. Imastu siniallikad (Suur ja Väike Siniallikas)

20. Viitna järved

21. Lemeti kivi Käsmu küla kohal rannas (ü. 22 m)

22. Pedassaare neem (7,6 ha)

Looduskaitse objektide nimekirjast kustutavate maastikuliste üksikobjektide

nimekiri

1. Karepa-Rutja puhkeala

Uute looduskaitse alla kuuluvate maastiku üksikelementide piirid

1. Võhmatu-Lemküla-Porkuni karstijärvede ja ooside piirkond. Asukoht: Rakvere rajoon, Tamsalu k/n. Kaitseala on

piiritletud põhjast Porkuni metskonna kvartalite 23 ja 30 põhjasihiga, idast kv. 30 idasihiga, seejärel Põdrangu

sohvoosile kuuluvaa metsa piiriga, edasi Porkuni metskonna kv. 74 ja 76 idasihiga, kv. 76 lõuna-, kv. 78 idasihiga ning

Porkuni-Võimetu teega Porkuni asulani. Läänest- ja põhjasihiga ning kv. 23, 64, 68 ja 71 läänesihiga. Pindala on

650 ha.

2. Äntu järved.

Asukoht: Rakvere rajoon, Väike-Maarja k/n.

Kaitseala on piiritletud põhjast Porkuni metskonna kvartalite 134 ja 135 põhjasihiga, idast Äntu jõega, lõunast

kvartalite 7 ja 8 lõunasihiga, kvartali 141 ida- ja lõunasihiga, läänest raudteega, seejärel vana Väike-Maarja - Rakke

mnt. ja kv. 138 lõuna- ja lääne- ning kv. 34 ja 136 läänesihiga. Pindala 430 ha.

3. Selja jõe ürgorg ja rannamoodustised Karepal-Rutjal.

Asukoht: Rakvere rajoon, Vihula k/n.

Kaitseala on piiritletud Karepal Varangule viivate teedega, suudmes merega ning Varangu veski juures teega.

Kaitsealasse jääb ka linnamägi. Pindala 1110 ha.

4. Kallukse mäed.

Asukoht: Rakvere rajoon, Kadrina k/n.

Kadrinast ligikaudu 3 km loodes. Pindala 150 ha.

5. Tudu järvesoo.

Asukoht: Rakvere rajoon, Viru-Jaagupi k/n.

Kaitsealasse kuuluvad Rakvere Metsamajandi Roela metskonna kvartalid 211, 212 ja Tudu metsamajandi

Tuduküla metskonna kvartalid 123, 149, 150, 167, 187, 188. Pindala 541 ha.

6. Simma Katku allikas - Simuna k/n, Simuna alevik.

7. Külmaveski allikad ja allikjärv - Rägavere k/n, Ulvi k.

8. Varangu Siniallikad - Väike-Maarja k/n, Varangu k.

Allikatele, allikalistele aladele ja allikajärvedele määrata kaitsetsoon 100 m.

9. Imastu Siniallikad - Saksi k/n, Imastu.

10. Pedassaare neem (7,6 ha) - Vihula k/n.

Rakvere rajoonis veesäilitus-objektidena kaitse alla kuuluvate allikate

nimekiri

1. Konnavere allikad

2. Sämiveski allikad

3. Mõdriku veskijärve allikad

4. Vetiku allikad

5. Kisuvere allikas

6. Jõepera vesiallikad

7. Rahkla allikad

8. Lindrehti allikad

9. Mõisamaa allikad

10. Väljaaluse e. Väljaotsa allikad

11. Kolu allikad

12. Samma allikad

13. Allika allikas

LKR: 03.11.1997 11:17:39

Rakvere rajoonis asuvad vabariikliku tähtsusega looduskaitse objektid

1. Rakvere tammik

2. Ebavere mägi

3. Neeruti mäed

4. "Pühamäed" - Põlula kalakasvanduse lähedal

5. Mänd - Rakvere Metsamajandi Põlula metskond, Mädaoja vk.

6. Liigvalla "Orjatamm"

7. Laekvere mänd

8. Porkuni mäed

9. Võsu mänd

10. Ilumäe pärn

11. Vatku tamm

12. Padaoru mänd

13. Porkuni hõbepajud

14. Tammed (2 tk.) Salla pargis

15. Käsmu kivikülv

16. Selja küla rahnud

17. Tamsalu suur rändrahn

18. Palmse rändrahn

19. Sootaguse Linda-Neitsi e. Lodikivi

20. Vaindloo hiidrahn

21. "Vana Jüri" - Käsmu rändrahn

22. Matsikivi e. Eremiit - Käsmu rändrahn

23. Kloostrikivid Palmse pargis

24. Liigvalla orjakivi

25. Saadumetsa Suurkivi - Käsmu rändrahn

26. Rändrahn Tuduküla mk.-s

27. Tagaküla Suurkivi - Letipeal

28. Ehalkivi - Letipeal

29. Kaarna e. Vainopeal

30. Ojakivi - Võsu rändrahn

LKR: 03.11.1997 11:31:59

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1978.12.11_nr198_Rakvererj_RSN (pdf, 1,0 MB)