Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1938.07.29 Riigiparkide heakorra määrus Antud Sotsiaalministri poolt 29. juulil 1938.Väljad: peida ,kuva
Vastu võetud29.07.1938
RekvisiitRT 1938, 68, 644
PealkiriRiigiparkide heakorra määrus
Antud Sotsiaalministri poolt 29. juulil 1938.
Sisu

644. Riigiparkide heakorra määrus.

Antud Sotsiaalministri poolt 29. juulil 1938.

Alus: Loodushoiu seaduse (RT 1938, 31) § 27 ja 34.

§ 1. Käesoleva määruse alla kuuluvad järgmised pargid: Kadrioru, Keila-Joa ka Pühajärve pargid ning Toompea lossiaed ja Iru linnus.

§ 2. Pargid on alaliselt rahva kasutada Loodushoiu- ja Turismi-instituuri poolt kindlaksmääratud ulatuses.

Ajutiselt või alaliselt suletud pargiosade kasutamine on võimalik ainult pargi valitsejate eriliste lubadega.

§ 3. Parkides on keelatud ehitiste, puude, põõsaste, lillede ja muru igasugune rikkumine ja hooldatavate lindude ning loomade kahjustamine.

§ 4. Murul lamamine parkides on lubatud ainult Loodushoiu- ja Turismi-instituudi poolt kindlaksmääratud kohtadel.

§ 5. Koeri võib parki kaasa võtta ainult keti või rohma otsas, mille pikkus ei ületa 2 meetrit. On keelatud kasse parki lasta.

§ 6. Loomade karjatamine parkides on keelatud.

§ 7. Igasuguse mustuse ja prügi mahajätmine on parkides keelatud.

§ 8. Liiklemise parkides jalgsi ja sõidukitel toimub selleks määratud jalg- ja sõiduteedel.

§ 9. Sportimine parkides on lubatud kindlaksmääratud ajal ja kohtadel.

§ 10. Käesoleva määruse eeskirjade ja selle alusel Loodushoiu- ja Turismi-instituudi poolt antud korralduste täitmise järele valvavad parkide valitsejad, aednikud ja pargivalvurid , kel on õigus nende eeskirjade ja korralduste rikkujaid koha peal karistada Kr. kp. s. § 962 alusel rahatrahviga või algatada süüdlaste vastutusele võtmist Kr. s. § 122 alusel.

§ 11. Kaesolev seadus jõustub avaldamisega.

Tallinnas, 29. juulil 1938.

Sotsiaalminister O. Kask.

Loodushoiu- ja Turismi-instituudi direktor P. Päts.

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1938_29jul_nr68_art644 (pdf, 0,1 MB)