Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1968.07.17 Jõgeva raj. TSN TK otsus nr.113 "Looduse kaitsest Jõgeva rajoonis".Jõgeva raj. TSN TK 17.07.68 otsus nr.113Väljad: peida ,kuva
Vastu võetud17.07.1968
RekvisiitJõgeva raj. TSN TK 17.07.68 otsus nr.113
PealkiriJõgeva raj. TSN TK otsus nr.113
"Looduse kaitsest Jõgeva rajoonis".Jõgeva raj. TSN TK 17.07.68 otsus nr.113
Sisu

EESTI NSV

Jõgeva Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee

OTSUS nr 113 Jõgeval 17. Juulil 1968. a

Looduse kaitsest Jõgeva rajoonis

Rajooni looduslikult kaunite kohtade, parkide, põlispuude, rändrahnude ja teiste kaitset väärivate looduslike objektide säilitamiseks kooskõlas Eesti NSV 7. Juuni 1957. a. seadusega "Eesti NSV looduskaitsest" ning Eesti NSV ulemnõukogu Presiidiumi 28. Juuli 1962. A. otsusega, Jõgeva Rajooni TSN Täitevkomitee

Otsustab:

Võtta riikliku kaitse alla kohalikku tähtsust omavad objektid vastavalt lisale nr. 1.

Avaldada käesoleva otsuse lisana nr. 2 riikliku kaitse alla võetud vabariikliku tähtsusega objektide loetelu.

Kohustada kolhooside, sovhooside, asutuste ja ettevõtete juhtkondi, kelle maavalduse piires asuvad riikliku kaitse alla võetud objektid:

määrama igale objektile selle kaitse ja hooldamise eest vastutav töötaja;

hoidma korras pargid, puiesteed, puistud ja maastikulised objektid. Puhastada need kuivanud puudest, okstest ja prahist igal kevadel hiljemalt 1. Maiks.

Kehtestada kord, et massiürituste läbiviimine riikliku kaitse alla võetud maastiku üksikelementide ja parkide piires tuleb kooskõlastada rajooni täitevkomitee looduskaitsekomisjoniga.

urituste korraldajail tuleb kolme päeva jooksul peale ürituse toimumist antud koht korrastada.

Teha teatavaks, et rajooni asulates, kolhooside ja sovhooside keskustes ja maanteede ääres leiduvad elujõulised ning dekoratiivsed põlispuud, puudegrupid, puudesalud ja panoraam-metsatukad, mida ei ole käesoleva otsuse lisades nr. 1 ja 2, kuuluvad siiski üldrahvaliku kaitse alla kui maastiku ilmet täiendavad objektid. Nende rikkumine või hävitamine on keelatud.

Kontroll käesoleva otsuse täitmise üle panna rajooni täitevkomitee esimehe asetäitjale.

Käesolev otsus avaldada koos lisadega ja väljavõtetega looduskaitse eeskirjadest broðüürina.

6. /G. Valgur/

Jõgeva Rajooni TSN Täitevkomitee esimees

/I. Jalakas/

Jõgeva Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär

Lisa nr. 1

Jõgeva Rajooni TSN Täitevkomitee

17. Juuli 1968. a. otsusele nr. 113

Riikliku kaitse all olevad kohaliku

tähtsusega looduskaitseobjektid

A. Pargid ja puiesteed

Jõgeva linn

Jõgeva park - Raudteejaama juures; Jõgeva Teedevalitsus

Põltsamaa linn

Põltsamaa linna park - Põltsamaa linna "Paala" kaupluse taga;

Põltsamaa keskkooli park - Põltsamaa jõe idapoolsel kaldal Põltsamaa linnas;

Mustvee linn

Kivimurru männik - Mustvee linna lähedal;

Jõgeva külanõukogu

Kurista park ja puiestee - Kurista Metsamajandi keskuses Kurista külas;

Jõgeva Näidissovhoosi park - Jõgeva Sordiaretusjaam;

Aamissepa selektsiooniaed - Jõgeva Sordiaretusjaam;

Siimusti lauluväljak ja Siimusti mets lauluväljaku ümber;

Järve külanõukogu

Kaiavere park - Kaiavere Kalamajandi juures;

Kalevi k/n

Kassinurme park ja puiestee - Kalevi kolhoosi keskuses;

Kaarepere park ja puiestee - Ausi sovhoosi keskuses;

Laiuse k/n

Laiuse kiriku park koos pargis kasvavate põlispuude tamme ja pärnaga - Laiuse kiriku aias;

Kivijärve park ja puiestee - Kivijärve keskuses;

Lustivere k/n

Lustivere park ja puiesteed - Lustivere Sanatooriumi juures;

Pajusi k/n

Pisisaare park ja puiestee - Pajusi kolhoosi keskuses;

Pajusi park - Pajusi kultuurimaja juures;

Tapiku park - Tapiku kultuurimaja juures;

Pala k/n

Pala park ja puiestee - Pala kolhoosi keskuses;

Palamuse k/n

Palamuse park - Palamuse asulas;

Kudina park ja puiesteed - Kudina 8-kl. Kooli juures;

Imukvere park ja puiesteed - Imukvere asulas;

Pedja k/n

Kärde park - Tooma Katsebaasi keskuses;

Vaimastvere park - Vaimastvere keskuses;

Puurmani k/n

Kursi park - Kursis;

Põltsamaa k/n

Võisiku park ja puiestee koos paisjärvega - Võisiku Invaliididekodu;

Adavere park ja puiesteed - Adavere sovhoosi keskuses;

Tabivere k/n

Voldi park ja puiesteed - Tabivere asula juures;

Elistvere park ja puiesteed - "uhistöö" kolhoosi keskuses;

Koogi park - Koogi asulas;

Torma k/n

Torma sovh. Keskuses;

Rahuoru park (Friedenthali park) - Torma sovhoosi keskuse ligidal;

Saare k/n

Roela park ja puiesteed - "Lembitu" kolhoosi keskuses;

Saare park ja puiesteed - Saare järve ligiduses 1,5 km Tartu-Jõhvi maanteest Kudina poole;

Sadala k/n

Leedi park ja puiesteed - Leedi asulas Sadala kolhoosi territooriumil;

52. B. Põlispuud ja puudegrupid

Jõgeva k/n

Puude grupp - Saduküla sovhoosikeskuses;

Puude grupp - Liivoja metsavahi juures;

Järva k/n

Järve kiriku aias olev puude grupp - Järve asula;

Pajusi k/n

Männitukk "Otimäel" - Pajusi kolh. Territooriumil;

Pala k/n

Pärn - Pala keskuses end. Külakooli juures;

Kuusk ja 7 mändi - end. Iru talu juures;

Pärn ja mänd - end. Aidamehe talu juures;

Kuusk - end. Viidiku talu lähedal;

Pedja k/n

Ripuka puude grupp - "Bolðeviku" kolhoosi territooriumil Pedja jaama ligidal;

Puurmani k/n

Rootsiküla künnapuu - Rootsiküla talu ligidal;

Sadala k/n

Kask mesipuu - Leedi küla Sadala kolhoos;

18. C. Maastiku üksikelemendid

Jõgeva k/n

Kurista linnamägi - Jõgeva-Põltsamaa mnt. Ääres 1,5 km Õunalt Põltsamaa suunas;

Laiuse k/n

Siniallikas - Laiuse mägi;

Pala k/n

Tammeluht - Pala kolhoosi territooriumil;

Palamuse k/n

Viruorg - Palamuse keskuses;

Pajusi k/n

Kebjamägi - end. Sepa talu lähedal Pajusi kolhoosi territooriumil;

Kalana linnamägi - Otisaare talu ligidal soise heinamaa keskel;

Rahakirstumägi - Kõrtsi küla all rabas 1,8 km külast;

Paeala - "Võit" kolhoosi maadel Pajusi mnt. ääres.

Puurmani k/n

Madisemägi - Utsali küla;

Põltsamaa k/n

Hiie koht "Kalmemägi" - Adavere sovhoosi territoorium;

Saare k/n

Roela linnamägi - "Lembitu"kolhoosi territoorium;

Saare järv ja mets - "Lembitu" kolhoosi ja Kaarepere metskonna territooriumil;

20. D. Dendropargid

Palamus k/n

Palamuse Metsamajanduse Sovhoostehnikumile kuuluv dendropark - Luual, Palamuse MMST puukoolis;

Põltsamaa k/n

Nõmme talu dendraarium - Vitsjärve küla;

4. E. Rändrahnud

Lustivere k/n

Rändrahn - Lustivere metskond Juudikünka;

Põltsamaa k/n

Rändrahn - Metskülas;

4.

/I. Jalakas/

Jõgeva Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär

Lisa nr. 2

Jõgeva Rajooni TSN Täitevkomitee

17. juuli 1968. a. otsusele nr. 113

Riikliku kaitse all olevad vabariikliku tähtsusega

looduskaitseobjektid

Pargid ja puiesteed

B. Kalevi k/n

Visusti algkooli park ja puiestee - Visusti algkooli juures;

Laiuse k/n

Kuremaa park ja puiesteed - Kuremaa Sovhoostehnikumi juures;

Palamuse k/n

Luua park ja puiesteed koos Luua Eur. Lehise, halli pähklipuu ja jalakaga - Palamuse Metsamajanduse Sovhoostehnikum;

Puurmani k/n

Puurmani keskkooli park koos Hirveaia pargiga - Puurmani keskkooli juures;

Põlispuud

B. Jõgeva k/n

(342) Kased (2 tk) - Jõuna küla end. Tolli talu akad. H. Kruusi sünnikohas;

Lustivere k/n

(172) Pärn (1 tk) Hiie pärn - Lustivere asundus end. Miku talu juures;

(173) Kask - Lustivere m/k Tuuleveski v/k;

(174) Künnapuu - Lustivere m/k Karuallika;

Pala k/n

(247) Mänd - Assikvere küla end. Väiksera talu juures;

(248) Tamm - Ranna asundus;

(249) Jalakas - Lümati küla Oja lähedal;

Palamuse k/n

(72) Tamm - Imukvere küla end. Puiestu talu juures;

Puurmani k/n

(169) Mänd - Puurmani asundus end. Jaani-Hansu talu juures;

Põltsamaa k/n

(175) Kased (6 tk) - Esku asundus end. Kasekingu talu;

Sadala k/n

(68) Kuusk-küünal - Kantküla end. Oru talu juures;

Tabivere k/n

(77) Pärn - Tabivere raudteejaama lähedal;

Torma k/n

(79) Prohveti mänd - Torma küla end. Otsa talu juures;

(80) Lehis - Vaiatu asundus;

(81) Pärnad (7 tk) - end. Lalvardi talu, Torma külas Jakob Pärna sünnikohas;

Rändrahnud

B. Lustivere k/n

(133) Moori kivi - Leisi külas;

Pala k/n

(189) Mäkaste ohvrikivi - Mäkaste küla;

Palamuse k/n

(83) Kalevipoja lingukivi - Luua, Prossa järve ääres;

Põltsamaa k/n

(134) Suur rändrahn - Umbusi küla;

(135) Suur rändrahn - Puistu küla 50 m maanteest ida pool, Adavere sovhoosi territoorium;

Sakala k/n

(81) Kalevipoja luisk - Tuimõisa küla, Luusiku soo, Kukesaare;

Torma k/n

(82) Torma ohvrikivi - Lullikatku küla Tormas;

Maastiku üksikelemendid

B. Kalevi k/n

Kassinurme linnamägi - Kalevi kolh. Territooriumil;

Laiuse k/n

Vilina linnamägi - Vilina külas Laiuse kolhoosi territooriumil;

Sadala k/n

Reastvere linnamägi - Sadala kolhoosi territooriumil Vaiatu-Simuna maantee ääres;

Saare k/n

Linnutaja linnamägi - kolh. "Säde" territooriumil;

Maastikulised kaitsealad

Vooremaa maastikuline kaitseala - Järve, Kalevi, Palamuse ja Tabivere külanõukogu.

2.

/I. Jalakas/

Jõgeva Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1968.07.17_nr113_Jogevarj_TSN (pdf, 1,3 MB)