Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1989.10.31 Harju raj. RSN TK otsus nr.301 Uute objektide looduskaitse alla võtmisestVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud31.10.1989
RekvisiitHarju rajooni RSN Täitevkomitee 31.10.1989. a otsus nr 301
PealkiriHarju raj. RSN TK otsus nr.301
Uute objektide looduskaitse alla võtmisest
Sisu

EESTI NSV

HARJU RAJOONI RAHVASAADIKUTE NõUKOGU

TÄITEVKOMITEE

OTSUS

31.10.1989.a. nr.301

Uute objektide looduskaitse

alla võtmisest.

Lähtudes erilist kaitset vajavate looduslike objektide

säilitamise vajadusest ja kooskõlas Eesti NSV ülemnõukogu 7.

juuni 1957.a. seadusega "Eesti NSV looduse kaitsest", Harju

Rajooni Täitevkomitee

otsustab:

1.Moodustada Harju rajooni Kose k/n territooriumil Tuhala

hüdroloogiline kaitseala ("Kata karstiala") pindalaga 196 ha.

2.Kinnitada Tuhala kaitseala kaitse korraldamise

eeskirjad vastavalt lisale.

3.Võtta riikliku kaitse alla Matsi dendraarium Anija k/n

pindalaga 0,6 ha.

4.Maavaldajatel tagada riikliku kaitse alla võetud

objektide kaitse ja hooldamine.

Esimees E. Luik

Sekretäri k.t. E. Juhanson

Lisa

Harju RajooniTäitevkomitee

31.10.89.a. otsusele nr.301

Tuhala hüdroloogilise kaitseala (Kata karstiala)

korraldamise eeskirjad.

1.Kaitseala pindala on 196 ha. Kaitseala eesmärk on

säilitada geoloogiliselt ja hüdrogeoloogiliselt unikaalne ala,

mis on rikas mitmesuguste karstivormide poolest, on omapärane,

karstilise pinna- ja põhjaveereziimiga. Kaitsealal asub nn.

Kata nõiakaev.

2.Kaitsealal on keelatud:

2.1 igasugused kaevetööd ja maapinna reljeefi muutmine,

jõesängi ja karstilehtrite ning - orgude süvendamine;

2.2. karstilehtritesse ja -orgudesse prahi ja põllukivide

vedamine;

2.3. lageraie ja maastikuliselt tähtsate põlispuude ja

põõsaste raiumine;

2.4. heitvete juhtimine jõkke, karstilehtritesse ja -

orgudesse;

2.5. mineraalväetiste, sõnniku ja läga laotamine lumele;

2.6. komposteerimisväljakute rajamine;

2.7. telkimine, lõkete tegemine, transpordi kasutamine ja

parkimine väljaspool teedevõrku;

2.8. viitade, stendide, õpperaja tähistuse, puuraukude,

mõõtelattide, reeperite jm. rikkumine;

2.9. uute ehituste, elektriliinide, teede rajamine jm.

looduse ilmet muutvate tööde tegemine ilma Harju Looduskaitse

Valitsuse nõusolekuta.

3. Kaitsealal ettenähtud kaitsereziimi kindlustab

maavaldaja.

Sekretäri k.t. E.Juhanson

LKR: 26.11.1997 14:07:19

Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidMatsi dendraarium (KLO1200434)
Tuhala maastikukaitseala (KLO1000251)