Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1959.06.05 ENSV MN määrus 5. juunist 1959. a. nr.218 Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigisVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud05.06.1959
RekvisiitENSV T 1959,36,182
PealkiriENSV MN määrus 5. juunist 1959. a. nr.218
Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis
Sisu

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU

MÄÄRUS

ABINõUDEST PARKIDE SÄILITAMISEKS JA

KORRASTAMISEKS VABARIIGIS

Vabariigi territooriumil asuvate parkide paremaks hooldamiseks ja korrastamiseks Eesti NSV Ministrite Nõukogu

m ä ä r a b:

1. Kinnitada vabariikliku tähtsusega parkide loetelu vastavalt lisale ja võtta need riikliku kaitse alla.

2. Teha ülesandeks Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuvale Looduskaitse Valitsusele kinnitada riikliku kaitse

alla võetud vabariikliku tähtsust omavate parkide kaitse korraldamise eeskirjad.

3. Kohustada rajoonide ja linnade TSN täitevkomiteesid

a) peale käesoleva määruse lisas toodud vabariikliku tähtsusega parkide võtma oma otsusega riikliku kaitse alla

kõik rajoonis või linnas kohalikku tähtsust omavad ja riiklikku kaitset vajavad pargid;

b) koos maakasutajatega määrama kindlaks kõik riikliku kaitse alla võetud parkide piirid ja vabariikliku tähtsusega

parkide osas esitama materjalid kinnitamiseks Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuvale Looduskaitse Valitsusele

hiljemalt 1. oktoobriks 1959.a.

4. Kohustada rajoonide ja linnade TSN täitevkomiteesid ning riikliku kaitse alla võetud vabariiklikku tähtsust

omavate parkide kasutajaid likvideerima parkidest kõik seal asuvad küttelaod, masinate ja seadmete parkimis- ja

remondiväljakud, igasugused loomade koplid ja muud parkide ilmet rikkuvad ajutised majanduslikud hooned ning

ehitused, lõpetades selle töö hiljemalt 1. maiks 1960. aastal.

5. Teha ülesandeks Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumile 1. juuliks 1959.a. läbi vaadata ning teha vastavad

ettepanekud riikliku maafondi maadel asuvate parkide üleandmiseks riiklikku metsafondi.

6. Kohustada rajoonide TSN täitevkomiteesid otsustama mitme maakasutaja vahel killustatud parkide

üleandmist ühele maakasutajale.

7. Parkide kasutajail alates 1960. aastast eelarves ette näha vajalikud summad nende kasutuses olevate riikliku

kaitse alla kuuluvate parkide rekonstrueerimiseks ja korrastamiseks.

8. Eesti NSV Raudtee Valitsusel

a) korrastada ja rekonstrueerida vastava aiandus-arhitektuurilise projekti alusel kõik raudteejaamade juures

asuvad pargid, park-puiesteed ja haljasalad;

b) rajada arhitektuuriliselt hästi kujundatud puhkeparke nende raudteejaamade juurde, kus on selleks küllaldaselt

maad.

9. Teha parkide rekonstrueerimistöödeks vajaliku istutusmaterjali kasvatamine ülesandeks vabariigi

metsamajanditele ning Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Aianduse ja Mesinduse Valitsusele alluvatele

puukoolidele, vajaliku seemnematerjali hankimine aga Eesti NSV Teaduste Akadeemia Eksperimentaalbioloogia

Instituudile.

10. Eesti NSV Haridusministeeriumil ja ELKNu Keskkomiteel

a) organiseerida noortega iga-aastasi parkide korrastustöid metsapäevade raames;

b) organiseerida parkide võtmist koolide ja komsomolialgorganisatsioonide sefluse alla.

11. Käesolevas määruses ettenähtud abinõude teostamise koordineerimine panna Eesti NSV Põllumajanduse

Ministeeriumile ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuvale Looduskaitse Valitsusele.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu

esimehe esimene asetäitja V. Klauson

Eesti NSV Ministrite Nõukogu

asjadevalitseja asetäitja E. Sikk

Tallinn, Toompea,

5. juunil 1959. Nr. 218.

Failid: peida ,kuva
Seotud fail5.06.1959_nr101 (pdf, 4,2 MB)