Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1959.06.10 ENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 49 Riikliku kaitse alla võetud vabariiklikku tähtsusega omavate parkide kaitse korraldamise eeskirja kinnitamisestVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud10.06.1959
RekvisiitENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja 10.06.1959. a käskkiri nr 49
PealkiriENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 49
Riikliku kaitse alla võetud vabariiklikku tähtsusega omavate parkide kaitse korraldamise eeskirja kinnitamisest
Sisu

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU JUURES ASUVA LOODUSKAITSE VALITSUSE

JUHATAJA KÄSKKIRI RIIKLIKU KAITSE ALLA VÕETUD VABARIIKLIKKU

TÄHTSUST OMAVATE PARKIDE KAITSE KORRALDAMISE EESKIRJA

KINNITAMISEST

Vastavalt Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrusele 5. juunist 1959.a. nr. 218 kinnitada riikliku kaitse alla võetud

vabariiklikku tähtsust omavate parkide kaitse korraldamise eeskiri vastavalt lisale.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva

Looduskaitse Valitsuse juhataja V. Telling

10. juunil 1959.a. nr. 49

Lisa

Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva

Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkirja

nr. 49 10. juunist 1959 .a. juurde

RIIKLIKU KAITSE ALLA VÕETUD VABARIIKLIKKU

TÄHTSUST OMAVATE PARKIDE KAITSE

KORRALDAMISE EESKIRI

1. Parkide riikliku kaitse ülesandeks on säilitada ja taastada meie kõige väärtuslikumaid ja liigirikkamaid parke,

haljasalasid ja puiesteid.

2. Keelata riikliku kaitse alla võetud parkides igasugune puudeja põõsaste vigastamine ning raiumine (välja arvatud

sanitaarraied kooskõlastatult kohaliku metsamajandiga ning raied, mis on seotud parkide rekonstrueerimisega

kooskõlas käesoleva eeskirja punktiga nr. 3), karjatamine, igasugustekaeviste kaevamine, igasugune ehitiste

püstitamine ilma Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsuse loata, masinate ja seadmete

parkimine, tee- ja liinitrasside ajamine läbi pargi ning igasugused muud parki ja selle üldilmet, puid, rohukamarat jne.

kahjustavad tööd.

3. Keelata riikliku kaitse alla võetud parkide igasugune rekonstrueerimine ilma projekteerimisorganisatsiooni või

vastava eriala spetsialisti poolt koostaud ning Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsuse poolt

kinnitatud projektita.

Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidNarva Pimeaed (KLO1200459)
Vara mõisa park (KLO1200240)
Keila-Joa mõisa park (KLO1200572)
Viljandi lossipark (KLO1200578)
Kokora metsapark; (Kokora park ja seedermänni puistu) (KLO1200259)
Pärsti park (KLO1200055)
Anija mõisa park (KLO1200460)
Kuressaare lossipark (KLO1200119)
Puurmani mõisa park (KLO1200480)
Riisipere mõisa park (KLO1200571)
Parkide kompleks (Harjumäe park, Hirvepark, Lindamäe park) (KLO1200219)
Räpina mõisa park (KLO1200113)
Visusti mõisa park (KLO1200492)
Tuhala mõisa park (KLO1200569)
Pühajärve park (KLO1200420)
Rakvere tammiku maastikukaitseala (KLO1000102)
Kehtna mõisa park (KLO1200279)
Haapsalu lossipark ja Krahviaed (KLO1200517)
Paide lossipark (KLO1200360)
Kreutzwaldi park (KLO1200095)
Pootsi mõisa park (KLO1200146)
Suure-Kambja mõisa park (KLO1200301)
Ravila mõisa park (KLO1200570)
Vana-Antsla mõisa park (KLO1200108)
Rahumäe mõisa metsapark (KLO1200101)
Voltveti ehk Tihemetsa mõisa park (KLO1200062)
Loode tammik (KLO1000520)
Polli park; (Polli katsebaasi park) (KLO1200133)
Toomemäe park (KLO1200256)
Kuremaa mõisa park (KLO1200470)
Pööravere mõisa park (KLO1200056)
Pärnu rannapark (KLO1200069)
Olustvere park (KLO1200066)
Suuremõisa mõisa park (KLO1200530)
Kadrioru park (KLO1200218)
Tarvastu metsapark (KLO1200194)
Vana-Vigala mõisa park ja Hirvepark (KLO1200182)
Sangaste mõisa park (KLO1200428)
Mooste mõisa park (KLO1200112)
Õisu park (KLO1200018)
Pädaste mõisa park (KLO1200089)
Vana-Varbla mõisa park (KLO1200065)
Saku mõisa park (KLO1200457)
Harku mõisa park (KLO1200583)
Oru pargi maastikukaitseala (KLO1000557)
Pidula mõisa park (KLO1200045)