Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1959.06.10 ENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 49 Riikliku kaitse alla võetud vabariiklikku tähtsusega omavate parkide kaitse korraldamise eeskirja kinnitamisest Väljad: peida ,kuva
RekvisiitENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja 10.06.1959. a käskkiri nr 49
PealkiriENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 49
Riikliku kaitse alla võetud vabariiklikku tähtsusega omavate parkide kaitse korraldamise eeskirja kinnitamisest
Vastu võetud10.06.1959
Sisu

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU JUURES ASUVA LOODUSKAITSE VALITSUSE

JUHATAJA KÄSKKIRI RIIKLIKU KAITSE ALLA VÕETUD VABARIIKLIKKU

TÄHTSUST OMAVATE PARKIDE KAITSE KORRALDAMISE EESKIRJA

KINNITAMISEST

Vastavalt Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrusele 5. juunist 1959.a. nr. 218 kinnitada riikliku kaitse alla võetud

vabariiklikku tähtsust omavate parkide kaitse korraldamise eeskiri vastavalt lisale.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva

Looduskaitse Valitsuse juhataja V. Telling

10. juunil 1959.a. nr. 49

Lisa

Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva

Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkirja

nr. 49 10. juunist 1959 .a. juurde

RIIKLIKU KAITSE ALLA VÕETUD VABARIIKLIKKU

TÄHTSUST OMAVATE PARKIDE KAITSE

KORRALDAMISE EESKIRI

1. Parkide riikliku kaitse ülesandeks on säilitada ja taastada meie kõige väärtuslikumaid ja liigirikkamaid parke,

haljasalasid ja puiesteid.

2. Keelata riikliku kaitse alla võetud parkides igasugune puudeja põõsaste vigastamine ning raiumine (välja arvatud

sanitaarraied kooskõlastatult kohaliku metsamajandiga ning raied, mis on seotud parkide rekonstrueerimisega

kooskõlas käesoleva eeskirja punktiga nr. 3), karjatamine, igasugustekaeviste kaevamine, igasugune ehitiste

püstitamine ilma Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsuse loata, masinate ja seadmete

parkimine, tee- ja liinitrasside ajamine läbi pargi ning igasugused muud parki ja selle üldilmet, puid, rohukamarat jne.

kahjustavad tööd.

3. Keelata riikliku kaitse alla võetud parkide igasugune rekonstrueerimine ilma projekteerimisorganisatsiooni või

vastava eriala spetsialisti poolt koostaud ning Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsuse poolt

kinnitatud projektita.