Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1989.04.25 Põlva RSN TK otsus nr. 105 Looduskaitse objektidestVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud25.04.1989
RekvisiitPõlva RSN Täitevkomitee 25.04.1989. a otsus nr 105
PealkiriPõlva RSN TK otsus nr. 105
Looduskaitse objektidest
Sisu

ENSV

PÕLVA RAJOONI RSN TK OTSUS

25. 04. 1989. a. nr. 105

Looduskaitse objektidest.

Põlva rajoonis on looduskaitse all 76 mitmesugust loodusobjekti, mis võtavad enda alla ligi 10 tuh. ha. Rajooni

pindalast moodustab see 4 %. Optimaalselt peaks see protsent olema 6-7. Lähtuvalt sellest on meie eesmärk

suurendada kaitsealuste objektide arvu ja pindala rajoonis, tagamaks inimeste ja looduse suhete harmoonilist ja

tasakaalustatud arengut. Rajooni looduskaitseorganitele laekunud ettepanekute põhjal uute objektide kaitse alla

võtmiseks Põlva Rajooni RSN TK otsustab:

1. Kinnitada looduskaitse alla võetud kohaliku tähtsusega objektide nimekiri vastavalt lisale 1.

2. Kinnitada looduskaitse alla võetud kohaliku tähtsusega objektide esialgsed kaitse korraldamise eeskirjad ja reziim

vastavalt lisale 2.

3. Võtta Rahumäe pargilt staatus "vabariikliku tähtsusega" ja jätta looduskaitse alla kohaliku tähtsusega looduskaitse

objektina-metsapargina. Põhjusel, et ta ei vääri ei pargiarhitektuuri ega liigirikkuse tõttu esile tõstmist vabariigi ulatuses.

4. Looduskaitse objektide maavaldajatel määrata kaitsealustele objektidele nende kaitse ja hooldamise eest vastutav

töötaja, ühtlasi organiseerida objektide tähistamine 1989 aasta jooksul.

Esimees A. Vainokivi

Sekretär M. Amor

Lisa 1

Põlva Rajooni RSN TK otsuse nr. 105 25.04.1989.a. juurde

Kohalikku tähtsust omavate looduskaitse alla võetud objektide

nimekiri.

1. uksikobjektid

1.1. Karjala kask, u=0,8 m; h=5,5m. Põlva k/n, Hatiku, suvilakoop. "Juku" territooriumil E. Loigomi krundi piiril.

1.2. Euroopa lehis, u=4,1m, h=20m. Veriora k/n, Põlva mk, Viira vk kordoni õue piiril.

1.3. harilik saar, u=3,9m; h=22 m. Räpina alevi territ. Räpina Paberivabriku õues.

1.4. Rändrahn, u=20m; h=2,3m. Värska k/n, Värska sovhoosi territooriumil Tonja külas.

2. Taimestiku mikrokaitseala.

2.1. Orhideede kasvukoht, pindalaga 0,7 ha. Värska k/n, Värska mk, Mustoja jõe lammil Verhuulitsa külast 0,5 km

lõuna pool.

Sekretär M. Amor

Lisa 2

Põlva Rajooni RSN TK otsuse nr. 105 25.04.1989.a. juurde

Kohalikku tähtsust omavate looduskaitse alla võetud

objektidekaitse eeskirjad.

1. Põlispuude säilitamise eesmärgil on keelatud nende raiumine, võra, tüve ja juurestiku rikkumine, kahjustamine ning

puude lähema ümbruse risustamine.

2. Rändrahnude säilitamise eesmärgil on keelatud kivide kahjustamine ja loodusliku ilme ning asukoha muutmine,

nende lähema ümbruse risustamine.

3. Orhideede kui haruldaste ja dekoratiivsete taimeliikide kasvukoha säilitamisese eesmärgil on nende mikrokaitsealal

keelatud kasvuala rikkumine pinnase purustamise, niitmise, korjamise jms. näol.

Sekretär M. Amor

LKR: 16.06.1997 15:19:52

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1989.04.25_nr105_Polvarj_RSN (pdf, 0,2 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidRahumäe mõisa metsapark (KLO1200101)
Harilik saar "Paberivabriku saar" (KLO4001247)
Orhideede kasvukoht (KLO1000556)
Karjala kask; Loigomi kask (KLO4000599)
Euroopa lehis; Viira lehis (KLO4001119)
Rändrahn; Karisilla kivi (KLO4001248)