Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1992.05.06 Jõgeva Maavalitsuse määrus 06.05.1992 nr. 81 "Kohalike looduskaitsealade moodustamine"Väljad: peida ,kuva
Vastu võetud06.05.1992
RekvisiitJõgeva Maavalitsuse 06.05.1992. a määrus nr. 81
PealkiriJõgeva Maavalitsuse määrus 06.05.1992 nr. 81
"Kohalike looduskaitsealade moodustamine"
Sisu

Eesti Vabariik

JÕGEVA MAAVALITSUS

MÄÄRUS

06 05 1992 Nr. 81

Kohalike looduskaitsealade

moodustamine

Lähtudes vajadusest tagada maakonna ainulaadsete hinnaliste puistaimestikuga loodusmaastike säilimine ja kaitse,

Jõgeva Maavalitsus määrab:

1. Võtta alates 01. juunist 1992.a. kohaliku kaitse alla:

1.1. Kuremaa järve-äärne vihmutuse juurdevoolukanalist koos tammemetsaga ca 1,9 km ulatuses pindalaga 14 ha, millega on hõlmatud Kuremaa rannas asuv puhkeala. Nimetatud ala moodustab ühtse terviku vabariikliku kaitse all oleva Kuremaa pargiga.

1 .2. Kaarepere Metsakatsejaama Söe arboreetum üldpindalaga 124 ha, sellest endist riigimetsamaad 23,3 ha. Arboreetum on asutatud 1976. a. Sellest ajast alates on arboreetumisse istutatud mitmesuguseid võõrpuuliike üle 350 liigi. On rajatud ebatsuuga ja lehise seemla, katsekultuure puuliikide geograafilise päritolu järgi. Korraldatakse ökoloogilist monitooringut, toimub pidev ilmavaatlus. Rajamisel on männikloonide arhiiv. Söe erboreetum on teadustöö keskus, mis vajab terviklikku säilitamist kogu vabariigi metsandusliku teadustöö järjepidevuse säilitamiseks. Objekti valdajaks on Kaarepere Metsakatsejaam.

1.3. Saduküla kooli park moodustab olulise osa asula kõrghaljastusest. Pargis on huvitavaid kompositsiooni elemente ning hulga põlispuid. Park on kooli poolt hooldatud ning dendroloogiliselt täiendatud. Pind on 2,0 ha. Objekti valdajaks on Saduküla kool.

1.4. Sõpruse park pindalaga 4,3 ha omab kultuuriloolist ning maastikukujunduslikku väärtust. Objekti valdaja on Lillevere kolhoos.

1.5. Põltsamaa linna kultuurimaja park pindalaga 5,0 ha. J. Kuperjanovi ja Kesk tänav, Põltsamaa jõe ja, Rohelise tänava pikenduse vahelisel maa-alal, välja arvatud võõrastemaja taha jääv maa-ala. Objekti valdajaks on Põltsamaa Linnavalitsus.

1.6. Lillemetsa park, Silla ja Aia tänava ning Põltsamaa jõe vahelisel alal pindalaga 2,2 ha. Objekti valdajaks on Põltsamaa Linnavalitsus.

1.7. Lossi tänava lõpus olev parkmets pindalaga 4,4 ha. Objekti valdajaks on Põltsamaa Linnavalitsus.

2. Maakasutajatel ja -omanikel tagada nimetatud aladel vastavalt lisatud skeemidele pinnavormide ja taimekoosluste säilimine ning hooldamine.

Maavanem P. Saksing

Maasekretär M. Podorozko

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1992.05.06_nr81_JogevaMV (pdf, 0,1 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidSöe arboreetum (KLO1200437)
Kuremaa järveäärne puhkeala (KLO1000502)
Põltsamaa Sõpruse park (KLO1200483)
Kördiööbiku park Põltsamaal (KLO1200472)