Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1977.08.31 Põlva raj. TSN TK otsus nr.127 Kohaliku tähtsusega metsakuklaste kaitseala moodustamise kohtaVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud31.08.1977
RekvisiitPõlva rajooni TSN Täitevkomitee 31.08.1977. a otsus nr 127
PealkiriPõlva raj. TSN TK otsus nr.127
Kohaliku tähtsusega metsakuklaste kaitseala moodustamise kohta
Sisu

EESTI NSV

PõLVA RAJOONI TÖÖRAHVA SAADIKUTE NÕUKOGU

TÄITEVKOMITEE

OTSUS

31. august 1977. a. nr 127

Kohaliku tähtsusega metsakuklaste kaitseala

moodustamise kohta.

Arvestades metsasipelgate suurt osa looduslikus biotõrjes, aastate jooksul väljakujunenud suuri laanekuklaste

kolooniaid Elva Metsamajandi territooriumil ning ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumi ettepanekut,

Põlva Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee

otsustab:

1. Moodustada Põlva rajoonis Elva Metsamajandi territooriumil Kiidjärve metskonnas metsakuklaste kaitseala "Akste"

üldpindalaga 193 ha vastavalt lisale 1 (skeem) ja 2 (piiride kirjeldus).

2. Kinnitada kaitseala kaitse korraldamise eeskiri vastavalt lisale 3.

3. Elva Metsamajandil arvestada metsamajanduslike tööde planeerimisel kaitse korraldamise eeskirjast tulenevate

seisukohtadega ning kavandada abinõud pesapaikade kaitseks.

Esimehe asetäitja J. Häelme

Sektetär H. Post

Põlva Rajooni Töörahva Saadikute

Nõukogu Täitevkomitee otsuse

31. aug. 1977. a. juurde

Metsakuklaste kaitseala "Akste kaitse korraldamise

eeskiri

1. Metsakuklaste kaitseala "akste asub Põlva rajoonis Vastse-Kuuste külanõukogus ja hõlmab Elva Metsamajandi

Kiidjärve metskonna kvartalid nr. 43, 44, 46, 47, 49 täielikult ning 48 ja 50 osaliselt, üldpindalaga 193 ha.

2. Kaitseala põhiülesandeks on Eest suurima laanekuklaste kolooniakompleksi säilitamine, tema häireteta arengu

tagamine, võimaluste loomine sipelgate bioloogia ning metsakaitseks kasutamise uurimiseks.

3. Kaitsealal on keelatud liiklemine igasuguste transpordivahenditega, v.a. metsamajandus- ja teadusliku

uurimistööga seotud amettransport, loomade karjatamine, prahistamine, uute teede ja magistraalkraavide rajamine ning

igasugune muu tegevus, mis võib rikkuda ala looduslikku ilmet ning kahjustada kuklapesi.

4. Kaitseala metsade majandamine toimub I grupi metsades ettenähtud tingimustes. Raietest on lubatud turberaied,

kuid raiete iseloom ja tähtajad kuuluvad eelnevalt täpsustamisele ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse

Ministeeriumiga, raietöödel tuleb vältida pesade kahjustamist. Olemasolev teedevõrk ja kuivendussüsteemid kuuluvad

pidevale korrastamisele.

Sekretär H. Post

L i s a 2

Põlva Rajooni Töörahva Saadikute

Nõukogu Täitevkomitee otsuse

31. aug. 1977. a. juurde

Metsakuklaste kaitseala "Akste" piiride kirjeldus

Metsakuklaste kaitseala "akste asub Põlva rajoonis Vastse-Kuuste külanõukogus ja hõlmab Elva Metsamajandi

Kiidjärve metskonna kvartalid nr. 43, 44, 46, 47, 49 täielikult ning 48 ja 50 osaliselt. Kaitseala piir kulgeb mööda

kvartalite välispiire, kvartalite 48 ja 50 osas on kaitseala idapiiriks neid kvartaleid põhjast lõunasse läbiv

magistraalkraav Akste raba servas.

Sekretär H. Post

LKR: 09.06.1997 13:16:33

LKR: 09.06.1997 13:18:22

Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidAkste looduskaitseala (KLO1000454)