Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1963.10.25 Harju raj. TSN TK otsus nr.205 Riikliku looduskaitse alla kuuluvate Harju rajoonis asuvate kohaliku tähtsusega objektide kinnitamisest Väljad: peida ,kuva
RekvisiitHarju raj. TSN TK 25.10.1963 otsus nr.205
PealkiriHarju raj. TSN TK otsus nr.205
Riikliku looduskaitse alla kuuluvate Harju rajoonis asuvate kohaliku tähtsusega objektide kinnitamisest
Vastu võetud25.10.1963
Sisu

EESTI NSV HARJU RAJOONI

TÖÖRAHVA SAADIKUTE NÕUKOGU TÄITEVKOMITEE

25. oktoobril 1963. a. Nr. 205

Tallinn

Riikliku looduskaitse alla kuuluvate Harju rajoonis asuvate kohaliku tähtsusega objektide kinnitamisest.

Looduslikult kaunite kohtade, parkide, põliste puude, rändrahnude ja teiste kaitset väärivate looduslike objektide säilitamiseks kooskõlas Eesti NSV ulemnõukogu 7.juuni 1957.a. seadusega "Eesti NSV looduse kaitsest" ning Eesti NSV ulemnõukogu Presiidiumi otsusega 28. juulist 1962.a., Harju Rajooni TSN Täitevkomitee

otsustab:

1. Võtta riikliku looduskaitse alla Harju rajoonis kohalikku tähtsust omavad objektid vastavalt lisale nr. 1

2. Avaldada otsuse lisana nr. 2 riikliku looduskaitse alla võetud vabariikliku tähtsusega objektide nimekiri ja lisana nr. 3 riikliku looduskaitse alla võetud vabariikliku ja kohaliku tähtsusega looduse üksikobjektide kaitse korraldamise eeskirjad, mis on kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja käskkirjaga nr. 80, 29.aprillist 1963.a.

3. Kohustada kolhooside, sovhooside, asutuste ja ettevõtete juhtkonda, kelle maavalduse piires asuvad riikliku kaitse alla võetud objektid:

a) määrama igale objektile selle kaitse ja hooldamise eest vastutav töötaja;

b) puiesteed, pargid- ja maastikulised objektid hoidma korras ja puhastama kuivanud puudest, okstest ja prahist igal kevadel hiljemalt esimeseks maiks.

4. Massürituste läbiviimine riikliku kaitse alla võetud maastiku üksikelementide ja parkide piires tuleb kooskõlastada rajooni TSN täitevkomitee looduskaitse komisjoniga.

urituste korraldajatel tuleb ürituste läbiviimise käigus rikutud ja prahistatud kohad korrastada kolme päeva jooksul pärast ürituste toimumist.

5. Looduskaitse objektide ning looduskaitsealaste eeskirjade rikkumise juhtudest informeerida viivitamatult rajooni TSN täitevkomitee looduskaitse komisjoni.

6. Teha teatavaks, et ametiisikuid ja kodanikke, kes on süüdi looduskaitse eeskirjade rikkumises, kaitse all olevate looduslike objektide rikkumises või hävitamises karistatakse Eesti NSV Ministrite Nõukogu 1963.a. 12.jaanuari määruse nr. 9 alusel administratiivkorras rahatrahviga järgmises ulatuses: ametiisikuid kuni 50 rublaga, kodanikke kuni 10 rublaga.

Järelvalve selle määruse täitmisest panna Harju Rajooni TSN Täitevkomitee Miilitsaosakonnale ja looduskaitse komisjonile, kes esitavad materjalid administratiivkomisjonile.

7. Teha ülesandeks Tallinna Teede Valitsusele tähistada teeviitadega rajooni TSN Täitevkomitee looduskaitse komisjoni nimekirja alusel vaatamisväärsemad objektid hiljemalt 1964.a. 1. maiks.

8. Käesolev otsus avaldada aj alehes "Harju Elu"

/E.Tint/

Harju Rajooni TSN Täitevkomitee

esimehe asetäitja

/ H.Raus/

Harju Rajooni TSN Täitevkomitee

sekretär

Harju Rajooni TSN Täitevkomitee

otsusele nr. 205, 25.oktoobrist 1963.a.

Riikliku looduskaitse alla kuuluvate Harju rajoonis asuvate kohaliku tähtsusega objektide loetelu.

Anija külanõukogu

1. Gabrieli poolsaar mändidega. Maa-ala Soodla jõe suubumise kohal Jägala jõkke.

Maavaldaja: Anija kolhoos

Usaldusmees: Erik Soans

2. Tamm Priske metsniku perest 50 m põhja pool. Hargneb maapinnal neljaharuliseks I ü.=2,46 m, II ü.=3,10 m III

ü.=2,10 m, IV u=2,10 m; k. 21 m; krooni laius= 21 m

Maavaldaja: Tallinna Metsamajand.

Usaldusmees: Erik Soans

3. Dendraarium Kehra ristteelt 1 km Aegviidu poole tee lõunapoolsel serval Tuha pere juures.

Maavaldaja: Kehra sovhoos

Usaldusmees: Erik Soans

Harku külanõukogu

1. Rannamõisa park.

Maavaldaja: Rannamõisa Invaliididekodu ja metskond nr. 241

Usaldusmees: Elviine Fomina

2. Vääna park

Maavaldaja: Vääna 8-kl. Kool ja Vääna Metskond

Usaldusmees: Agnas Rei

3. Muraste park

Maavaldaja: Muraste Lastekodu

Usaldusmees: Elviine Fomina

4. Viti park

Maavaldaja: Vääna Invaliididekodu

Usaldusmees: Elviine Fomina

Jõelähtme külanõukogu

1. ulgase paekallas koos tammedega "Nõukogude Armee"kolhoosi keskusest mere poole.

Maavaldaja "Nõukogude Armee" kolhoos

Usaldusmees: Elfriede Suits

2. Kostivere park

Maavaldaja: Kostivere Sovhoos

Usaldusmees: Elfriede Suits

3. Maardu park

Maavaldaja: Kalinini-nimeline kolhoos

Usaldusmees:Elfriede Suits

4. Ruu tammed 3 tk. Ruu külas Hüti pere õues. I ü=3,8 m, k=15 m; II ü=2,8 m, k=17 m; III ü=2,15 m, k=13 m

Maavaldaja: Kostivere sovhoos

Usaldusmees: Evald Remmel

5. Kastan Ruu küla Nõmme pere õues. ü.= 2,70 m, k= 12 m

Maavaldaja: Kostivere sovhoos

Usaldusmees: Evald Remmel

Keila linn

1. Keila park

Maavaldaja: Keila linn

Usaldusmees: Mihkel Adra

2. Keila männik

Maavaldaja: Keila linn

Usaldusmees: Hugo Venda

3. Orjakivi Keila pargis

Maavaldaja: Keila linn

Usaldusmees: Mihkel Adra

Keila külanõukogu

1. Kumna park

Maavaldaja: Keila sovhoos

Usaldusmees: Mihkel Adra

2. Valingu tammik. Valingu raudteejaama juures.

Maavaldaja: Keila sovhoos

Usaldusmees: Hanno Kübard

3. Kärba kadakad 11 tk 0,3 ha maa-alal, Keila k/n Tuula küla Kärba pere juures ü= 0,37 - 0,68 m k.= 3 - 5 m

Maavaldaja: Tuula kolhoos

Usaldusmees: Salme Märka

Klooga külanõukogu

1. Põllküla park

Maavaldaja: Kloostri Metskond

Usaldusmees: Laine Sillamaa

2. Lohusalu tammed 2 tk Lohusalu Algkooli lähedal. I ü= 3,55 m, k.= 12 m; II ü= 4,70 m, k= 12 m

Maavaldaja: Kalurikolhoos "Nord"

Usaldusmees: Aino Klesment

3. Türnpuu park. 3 hektarilisel maa-alal

Maavaldaja: "Tõotuse" kolhoos

Usaldusmees: A. Laurik

Kose külanõukogu

1. Nirgu rändrahn Voose külas Jägala jões umbes 2,5 km

Külvandu metsavahi poole viiva tee ääres 8x5x2m ü= 19 m

Maavaldaja: Alavere sovhoos

Usaldusmees: Ralf Maasikamäe

2. Kruusiaugu rändrahnud Kehra-Kose maanteest umbes 200 m idas, Pikvalt 0,5 km Alavere poole I ü.= 17,5 m II ü= 12,6 m

Maavaldaja: Pikva kolhoos

Usaldusmees: Ralf Maasikamäe

3. ulejõe rändrahnud Jõeääre külas Jägala jÕes Pikva-Vetla vahemikus Pikvalt 5 km

I ü.= 13 m, k= 3,8 m

II ü. 12 m, k= 2,8 m

Maavaldaja: Rooküla Metskond

Usaldusmees: Viktor Lehestik

4. Tagasauna mänd Vetla-Voose tee ääres Tagasauna pere juures, ü= 2,21 m, k= 25 m.

Maavaldaja: Alavere sovhoos

Usaldusmees: Ra1f Maasikernäe

5. Alavere park

Maavaldaja: Alavere sovhoos

Usaldusmees: Viktor Lehestik

6. Pikva park

Maavaldaja: Pikva kolhoos ja Pikva Algkool Usaldusmees: Viktor Lehestik

7. Paunküla park koos alleega

Maavaldaja: Paunküla Invaliididekodu

Usaldusmees: Luule Org

Kuivajõe külanõukogu

1. Siniallikad ja nende ümbruses asuv Tammiku m/k.Saula v/k. kv.nr.77.

Maavaldaja: Tammiku Metskond

Usaldusmees: Hermann Lipp

2. Kaskede puiestee Kose-Uuemõisa ja Kolu vahelise maantee

ääres.

Maavaldaja: Lauristini-nim. kolhoos/seotud 1905.a.sündmustega

Usaldusmees: Hermann Lipp

3. Kõlli-Tooma tamm Koondise "Eesti Põllumajandustehnika"

Kose rajooni osakonna maa-alal. ü= 3 m, k= 12 m.

Maavaldaja: Koondis "Eesti Põllumajandustehnika" Kose rajooni osakand

Usaldusmees: Hermann Lipp

4. Kose-Uuemõisa park Pirita jõe, Kuivajõe ja Kolu maantee

vahelisel maa-alal.

Maavaldaja: Kosejõe Eriinternaatkool

Usaldusmees: Hermann Lipp

5. Kuivajõe säng (karstiala) suubumiskohast Pirita jõkke

kuni maa alla mineku kohani Kuivajõe silla lähedal Kuie külas.

Maa-valdaja: Lauristini-nim. kolhoos

Usaldusmees: Hermann Lipp

6. Pärnad 7 tk. (hiis) Kurena küla Hiie pere juures

Maavaldaja: Lauristini-nimeline kolhoos

Usaldusmees: Andres Linström

7. Oru Tammik Tammiku Metskonna juures kv 14.3

Maavaldaja: Tammiku metskond

Usaldusmees: Andres Linström

8. Tuhala pargi lähedal asuva endise puukooli maa-ala

Maavaldaja: "Sotsialismi Tee" kolhoos

Usaldusmees: Andres Linström

9. Pärnad 2 tk., Tuhala 8-kl. Kooli juures asuvas orus.

ü= 4,10 m, 1,70 m; k= 13 m.

Maavaldaja: "Sotsialismi Tee" kolhoos

Usaldusmees: Andres Linström

Kurtna külanõukogu

1. Valged kuused Saku Õlletehase lasteaia aias

Maavaldaja: Saku Õlletehas

Usaldusmees: Karl Veber

2. Kaks kadakat Maidla kolhoosi territooriumil

Maavaldaja: Maidla koihoos

Usaldusmees: A. Sildver

Kuusalu külanõukogu

1. Lauritsa kivi vana Narva maantee ja Leningradi maantee vahel 200 m soolinnusest lõuna poole.

Maavaldaja: Kuusalu kolhoos

Usaldusmees: Endel Vahermaa

2. Nelja kuninga kivi Narva mnt. 1õunapoolsel kaldal kruusaaugus 20 m teest, Kuusalu bussipeatusest 1 km läände; kivil on neli suurt sügavat rombikujulist risti.

Maavaldaja: Kuusalu kolhoos

Usaldusmees: Endel Vahermaa

3. Kalevi kivi Leningradi maanteest 3.5 km Tülivere kohal paekaldal 3 m kaldast

ü.= 13.6 m, k= 3.4 m

Maavaldaja: Kuusalu kolhoos

Usaldusmees: Õie Toomvap

4. Kiiu park Kiiu bussipeatusest põhja suunas 2 ha suurusel maa-alal.

Maavaldaja: Tallinna Teede Valitsus

Usaldusmees: Endel Vahermaa

5. Kordijani tamm Kuusalu asulast 1 km läänes võra läbimõõt 50 m, ü= 3 m, k.= 10 m

Maavaldaja: Kuusalu Remonditehas

Usaldusmees: Endel Vahermaa

6. Põlispuud Kuusalu kiriku ümbruses

Maavaldaja: Kuusalu külanõukogu

Usaldusmees:Endel Vahermaa

7. Mänd Kuusalu Remonditehasest 50 m põhja suunas Omapärase võraga, meetri kõrguselt hargnevad 7 haru. u=2,35 m, k=11 m

Maavaldaja: Kuusalu Remonditehas

Usaldusmees: Endel Vahermaa

8. Kaks mändi Kuusalu asulas surnuaiast 50 m lõunas, pärinevad Põhjasõja ajast. I ü= 1,85 m, k= 8 m II ü=l,95 m,k= 6 m.

Maavaldaja: Kuusalu külanõukogu

Usaldusmees: Endel Vahermaa

9. Kodasoo park koos alleega

Maavaldaja: Kodasoo 8-kl. Kool ja Kingissepa- nim. kolhoos

Usaldusmees: Heljo Liivik

10. Rändrahn kolme ohvrilohuga Tepi pere lähedal Saunja külas k= 1,5 m, ü= 15 m

Maavaldaja: Kingissepa-nim.kolhoos

Usaldusmees: Heljo Liivik

11. Kangrukivi kolme ohvrilohuga Saunja külas Tõnu pere lähedal.

Maavaldaja: Kingissepa-nim. kolhoos

Usaldusmees: Heljo Liivik

12. Kolmteist pärna Saunja hüdrojõujaama lähedal u= kuni 1,60 m, k= kuni 20 m

Maavaldaja: Kingissepa-nim. kolhoos

Usaldusmees: Lembit Tõnsau

13. Neli Ubari tamme Kaberla külas Ubari metsniku maja õues I ü= 2,55 m, k= 13,5 m; II ü= 2,26 m, k= 1.3 m;

III ü= 2,25 m, k= 15 m; IV ü=2,43 m, k= 14 m

Maavaldaja: Kuusalu Metskond

Usaldusmees: Lembit Tõnsau

14. Rändrahn "Augu Suurkivi" Haapse küla rannas Kaberneeme-Valkla teest 30 m põhja poole

9 x 6 x 6,60 m ü= 26,30 m.

Maavaldaja: kalurikolhoos "Sõprus"

Usaldusmees: Lembit Tõnsau

15. Haavamäe kadakad Saunja külas Haavamäe pere juures

Saunja metsandiku kv. 40-st lääne pool 300 m Jägala jõest I u= 0,72 m, k= 7 m

II ü.= 0,6.3 m, k= 6 m

III ü= 0,47 m, k= 6 m

IV ü= 0,44 m, k= 6 m

V ü= 0.44 m, k= 6 m

Maavaldaja: Kingissepa-nim. kolhoos

Usaldusmees: Lembit Tõnsau

16. Tsitre kallas Uuri külast kuni Tsitreni ja Muuksi külast Loo asulani (tammik koos paekaldaga ja paljanditega)

Maavaldajad: Kolga ja "Loo" kolhoosid

Usaldusmees: Arno Leppnurm

17. Ko1ga park

Maavaldaja: Tallinna Linna Heakorratrusti Kolga Puukool

Usaldusmees: Asta Muru

18. Samuli tammed (kõrgendikul). Andineeme külas Samuli pere juures

I u= 4 m, k= 12 m

II ü= 3,60 m, k= 16 m

III ü= 4,60m, k= 18 m

Maavaldaja: "Loo" kolhoos

Usaldusmees: Arno Leppnurm

19. Pulga tamm Kahala külas Pulga pere õuel oja kaldal Leningradi maanteest 100 m põhja poole

ü= 2,73 m, k= 13,60 m.

Maavaldaja: Kolga kolhoos

Usaldusmees: Ester Tammets

20. Hiiemets Kahala järve idakaldal

Maavaldaja: Kolga kolhoos

Usaldusmees: Asta Muru

21. Tsitre park

Maavaldaja: Loo kolhoos

Usaldusmees: Arno Leppnurm

Loksa külanõukogu

1. Kaks mändi Koobaste mäel Kolgakülas, "Majaka" kolhoosi kontorist 80 ja 100 m ida poole, Kolgakülast Valgejõele viiva tee ääres

I ü= 2,23 m, k= 13 m II ü= 2,10 m, k= 10 m

Maavaldaja: "Majaka" kolhoos

Usaldusmees: Evi Klaus

2. Leht- ja okaspuuallee Kolgakülas "Majaka" kolhoosi kontori juures, pikkus 750 m.

Maavaldaja: "Majaka" kolhoos

Usaldusmees: Evi Klaus

3. Pähkneeme männik Pärispea külas

Maavaldaja: kalurikolhoos "Võidu Tee"

Usaldusmees: Edgar Lillhein

4. Sääre tamm Viinistu külas Sääre koplis umbes 80 m Viinistu teest läände

ü= 3m, k= 12 m

Maavaldaja: kalurikolhoos "Võidu Tee"

Usaldusmees: Edgar Lillhein

5. Rändrahn "Kuhjakivi" Viinistu külas Matsu koplis 5,9x5,1x4,2 m ü= 15,3 m.

Maava1daja: kalurikolhoos "Võidu Tee"

Usaldusmees: Edgar Lillhein

6. Pärn Mohni saarel tuletornist 100 m idas

Usaldusmees: Edgar Lillhein

7. Suurekõrve kadakad Suurekõrve k. Tihualuse ja Tubademetsa vahelise tee ääres.

umbermõõdud: 64, 82 ja 66 cm

kõrgused: 8 m, 6 m ja 7 m.

Maavaldaja: "Majaka" kolhoos

Usaldusmees: Arno Leppnurm

8. Jalakas Vihasoo külas Risti tee ääres ü= 3,5 m, k= 14 m

Maavaldaja: "Murrangu" kolhoos

Usaldusmees: Angela Murumägi

9. Rändrahn "Majakivi" Kolga metsk. kv. 17 litera 18

7.5 x 9 x 13 m ü= 38

Maavaldaja: Kolga metskond

Usaldusmees: Arno Leppnurm

10. Pärlijõe org

Maavaldaja: Kõnnu kolhoos ja Kolga metskond

Usaldusmees: K. Repson

Nabala külanõukogu

1. Kurna park

Maavaldaja: Sommerlingi-nim. sovhoos

Usaldusmees: August Kuusik

2. Pärn "Mäe-Niin" Paekna külas Mäepere õues

ü.= 4.32 m

k.= 30 m

Maavaldaja: kolhoos "Teras"

Usaldusmees: Helgi Ernits

Pikavere külanõukogu

1. Kiviloo park ja pargis asuvad varemed

Maavaldaja: Pen1ng1 eovhoos

Usaldusmees: Viktor Lehestik

2. Peningi park

Maavaldaja: Peningi sovhoos

Usaldusmees: Liia Kolk

Nissi külanõukogu

1. Nissi park

Maavaldaja: Riisipere sovhoos

Usaldusmees: Henn Kärp

2. Turba park

Maavaldaja: Ellamaa Elektrijaam

Usaldusmees: Leonhard Kuldorg

3. Nurme park

Maavaldaja: Saida sovhoos ja Nurme Algkool

Usaldusmees: Lehti Limmer

4. Kernu park

Maavaldaja: Kernu Invaliididekodu

Usaldusmees: Hilda Veltson

5. Ruila park

Maavaldaja: Ruila 8-kl. Kool ja "Uus Elu" kolhoos Usaldusmees: Feliks Tungal

6. Haiba park

Maavaldaja: Haiba sovhoos

Usaldusmees: Hilda Veltson

Padise külanõukogu

1. Padise park

Maavaldaja: Padise 8-kl. Kool ja Koidula-nim.kolhoos Usaldusmees: Ferdinand Väät

2. Padise linnamägi

Maavaldaja: Kloostri Metskond

Usaldusmees:Ferdinand Väät

Raasiku külanõukogu

1. Pärnamägi Haljava Algkoolist 1,5 km Jägala teed mööda Jägala poole (ringikujuliselt istutatud vanad pärnad ja ohvrikivi)

Maavaldaja: Kostivere sovhoos

Usaldusmees:Helga Sirel

2. Aruküla männik ja kuused, 7 tamme, 3 pärna, 2 vahtrat ning 2 kastanit

Maavaldajad: kolhoosid "Nõukogude Põllumees", "Oktoobri-Võit" ja Raasiku külanõukogu

Usaldusmehed: Helga Sirel ja Aliide Sooster

3. Pärna- ja kastaniallee Aruküla 8-kl. Kooli läheduses

Maavaldaja: kolhoos "Nõukogude Põllumees"

Usaldusmees: Helga Sirel

4. Pärn Arukülas Järsi külas Uuetoa pere juurviljaaias

ü.= 2,39 m, k.= 15 m

Maavaldaja: kolhoos "Oktoobri Võit"

Usaldusmees: Helga Sirel

Risti külanõukogu

1. Vihterpalu park

Maavaldaja: Vihterpalu Algkool ja Vihterpalu kolhoos Usaldusmees: Martin Vaikna

2. Hattu park

Maavaldaja: kolhoos "Säde" ja Hattu Algkool

Usaldusmees: Martin Vaikna

Saue külanõukogu

1. Saue park

Maavaldaja: Koondise "Eesti Põllumajandustehnika" Harju Osakand ja Kolhoos "Tulevik"

Usaldusmees: Pilvi Kikas

2. Saue tammik

Maavaldaja: kolhoos "Tulevik"

Usaldusmees: V. Soorm

Sommerlingi külanõukogu

1. Lehmja tammik

Maavaldaja: Sommerlingi-nim. sovhoos

Usaldusmees: August Kuusik

2. Vaskjala tamm Vaskjala külas Kapa pere juurest umbes 200 m metsas

ü.= 3,15 m, k.= 15 m

Maavaldaja: kolhoos "Töötav Talupoeg"

Usaldusmees: Helje Leies

3. Külma park

Maavaldaja: Harju Rajooni TSN Täitevkomitee Usaldusmees: Leida Kangilaski

1. Munalaskme park

Maavaldaja: Riisipere sovhoos

Usaldusmees: Agnes Põder

2. Ohtu park

Maavaldaja: Ohtu Algkool

Usaldusmees: Oskar Toomsalu

3. Vasalemma park

Maavaldaja: Vasalemma Keskkool

Usaldusmees: Olga Nõu

4. Laitse park

Maavaldaja: Ettevõte pk. 115

Usaldusmees: Felix Tungal

5. Kaks Kõrtsumardi tamme Lehola külas Kõrtsumardi pere juures

I ü.= 3.60 m, k= ll m

II ü.= 2.90 m, k= 10 m

Maavaldaja: Keila sovhoos

Usaldusmees: Mihkel Adra

6. Rahu kaasik 1 ha

Maavaldaja: Keila sovhoos

Usaldusmees: Oskar Toomsalu

7. Järguna-Juhani kastanid ja vaher Lehola külas Järguna-Juhani pere õues

I ü= 2,13, k.= 9 m

II ü= 1,73 m, k= 10 m

III ü= 1.0 m, k= 7 m

Maavaldaja: Keila sovhoos

Usaldusmees: Oskar Toomsalu

8. Laagri kadakas Vasalemma külas Laagri pere juures

ü.= 2.18 m, k.= 10,5 m.

Maavaldaja: Vasalemma kolhoos

Usaldusmees: Helga Nõu

9. Uuemõisa kadakas Maeru III külas

ü.= 1.51 m, k.= 7.5 m

Maavaldaja: Vasalemma kolhoos

Usaldusmees: Olga Nõu

Viimsi külanõukogu

1. Sanglepapuistu- mere ja Haabneeme asula vaheline kaldariba.

Maavaldaja: Viimsi metskond

Usaldusmees: Tarmo Velliste

2. Viimsi park

Maavaldaja: Pirita sovhoos

Usaldusmees: Tarmo Velliste

3. Kaitsemets (männik) Prangli saarel

Maavaldaja: S.M.Kirovi-nim. kalurikolhoos

Usaldusmees: Meeta Väljataga

Kõue külanõukogu

l. Habaja park

Maavaldaja: Habaja sovhoos

Usaldusmees: Peeter Pentla

2. Harmi park

Maavaldaja: Harmi 8-kl. Kool

Usaldusmees: Ilmar Heinla

3. Triigi park Kõue Algkooli juures

Maavaldaja: Kolhoos "Kalev"

Usaldusmees: Maimu Laane

4. Põlispuude grupp Härmi "8-kl. Kooli juures

Maavaldaja: Härmi 8-kl. Kool

Usaldusmees: Ilmar Heinla

5. Ojasoo lehis - Ojasoo kolhoosi kontori juures

Maavaldaja: kolhoos Ojasoo

Usaldusmees: Peeter Pentla

6. Ojasoo männid Ojasoo kolhoosi keskuse juures, Ojasool

Maavaldaja kolhoos Ojasoo

Usaldusmees: Peeter Pentla

/H. Raua/

Harju Rajooni TSN Täitevkomitee

sekretär

Lisa nr.2

Harju Rajooni TSN Täitevkomitee otsusele

nr. 205, 25.oktoobrist 1963.a.

Riikliku kaitse alla kuuluvate Harju rajoonis asuvate vabariikliku tähtsusega objektide loetelu.

I Maastikulised keelualad

1. Riiklik maastikuline keeluala "Valgejõe org"

Loksa külanõukogu pindala ca 665 ha

II Maastiku üksikelemendid

1. Joaveski joa astang (Loobu jõel) - Loksa k/n

1,3 ha

2. Jägala juga (Jägala jõel)- Jõelähtme k/n, 1,3 ha

3. Kostivere karstiala - Jõelähtme k/n, Kostivere sovhoos, 16 ha

4. Keila juga (Keila jõel) - Keila k/n, 1,3 ha

5. Treppoja - Klooga k/n, 0,5 ha

6. Rannamõisa pank - Harku k/n, 1 km pikkuselt

III Viljapuud ja viljapuuaiad, katsekultuurid

1. J. Raeda selektsiooniaed - Sommerlingi k/n

2. Mägimänni katsekultuur (0,5 ha) - Sommerlingi k/n

IV Pargid

1. Anija 7.-a. Kooli juures asuv park - Anija k/n

2. Ravila park - Kose k/n

3. Saku park - Kurtna k/n

4. Tuhala park - Kuivajõe k/n

5. Keila-Joa park - Klooga k/n

6. Riisipere Lastekodu park - Nissi k/n

V Rändrahnud

1. Põlendiku kivi - Naissaare lõunaosas metsas, rabakivi 10x4x7m u= 26 m

2. Naissaare hiidrahn - Naissaare lõunaosas, rabakivi u= üle 40 m

3.Tulekivi e. Sihi suurkivi - Viimsi k/n, Aegna saarel Lemmikuneemel, rabakivi 11,5x11,5x4 m

4. Kabelikivi - Viimsi k/n, Muuga külas, rannas, rabakivi 19x1lx7 m, ü.= 56 m

5. Rohuneeme rahn - Viimsi k/n, Viimsi m/k Püünse küla lähedal, graniit ü.= 31,4 m

6. Hiidrahn - Raasiku k/n, Aruküla, 12,6x6,6x5,8 m ü.= 35,2 m

7. Koosi kivid - Kurtna k/n, 2 suurt rahnu I ü.= 20,5 m II ü.= 16 m

8. Kuke-Miku kivi - Jõelähtme k/n Jõelähtmes, Kuke-Miku soo ääres, 8,7x4,7 m, ü.= 23,1 m

9. Laulumäe kivi - Jõelähtme k/n, Jõelähtme küla 15,2x4,3m, ü.= 42,7 m.

10. Ellandvahe kivi - Jõelähtme k/n Jõelähtme küla - x - 5,7 m, ü.= 32,5 m

11. Sorrukivi - Loksa k/n, Viinistu küla karjamaal graniit (porfüürne) 12,8x10,8x5,0 m, ü.= 37,7 m

12. Tiiru kivi e. Painuva Suurkivi - Loksa k/n, Viinistu ja Turbaneeme vahel meres, 9,2x6,5x6,1 m, ü.= 25,3 m.

13. Jaani-Tooma suurkivi - Loksa k/n, Kasispea küla põhjaosas, rabakivi, 13,9x7,3x7,8 ü.= 35 m.

14. Karu suurkivi - Loksa k/n, Kasispea küla, rabakivi 6,5x4,5x4,3 m, ü.= 19,3

15. Mardimiku kivi - Loksa k/n, Loksa surnuaia lähedal, rabakivi, 7,5x6,1x4,5 m ü.= 27,1 m

16. Pärispea rändrahn - Loksa k/n, Suurpea külast kirdes, graniit 7x5x4 m ü= 21,1 m

17. Odakivi - Loksa k/n Pärispea rannal, rabakivi 7,lx3,7x4,7 m, ü= 21,2 m

18. Purekkari neeme rändrahn - Loksa k/n Pärispea küla, graniit, 7,2x7,2x5,3 m, ü= 23,4 m.

19. Joomakivi - Loksa k/n, Viinistu küla, laguuni kirdeosas rabakivi - x - x4,2, ü= 21,.2 m

20. Suur rändrahn - Loksa k/n, Viinistu küla, laguuni 1õunaosas, rabakivi 7,2x7,1x3,4 m, ü= 25,0 m

21. Painuva kivi - Loksa k/n, Turbaneeme küla kohal merest rabakivi 9,8x9,1x5,3 m, ü=34,4 m.

22. Turbaneeme kivid - Loksa k/n, Turbaneeme külas maantee ääres, 8 suuremat migmatiitgraniidi rahnu

23. Must kivi- Loksa k/n Viinistu küla juures meres, graniit, - x - x 4 m, ü.= 20,1 m

24. Kiviheinamaa Kärga kivi - Loksa k/n, Vihasoo ja Kasispea küla vahel 9x6x5,5 m, u= 27,4 m.

25. Kupu kivi- Kuusalu k/n, Kuusalu lähedal 9x8x5 m ü.= 27 m.

26. Augu suurkivi - Kuusalu k/n Jägala rannikul llx-x7 m

27. Jaanukse kivi - Kuusalu k/n, Valkla küla heinamaal 8x6,5x6 m, ü= 22 m

28. Kullakannu kivi - Loksa k/n, Kolgaküla rahvamaja lähedal, rabakivi, ü= 18,8 m

29. Pikametsa suurkivi - Loksa k/n, Parksi küla ü.=25,2 m.

30. Luuba kivi - Kuusalu k/n, Kursi küla, rabakivi 9x7,5x6,5 m.

31. Hirvli suurkivi - Kuusalu k/n, Hirvli küla 6,2x5,0x2,0 m ü= 22,5 m.

32. Suur-Malusi saare rändrahn - Kuusalu k/n, Suur-Malusi saare läänerannikul, 8,7x7,6x4,0 m, ü= 24,3 m

33. Nõiakivi - Kose k/n, Kiviloo 5,7x4,4x3,0 m, ü= 20m

34. Ukukivi (Lossikivi, Neitsikivi, Lindakivi) - Nissi k/n Ruilas, Tallinn-Pärnu mnt. ääres, Lossi pere õues

35. Väike-Pakri saare rändrahn - Klooga k/n, Väike-Pakri saare lõunaosas, rabakivi 6,0x5,7x4,2 m ü=19,8 m.

36. Suur-Pakri saare rändrahn - Klooga k/n, Suur-Pakri saare põhjaosas 7x6x4, ü= 19,5 m.

37. Leetse suured rahnud - Klooga k/n, Leetse, 6 suurt rahnu end. mõisast 0,3 km loodes, 10 rahnu end. mõisast loodes

38. Põllküla rändrahn - Klooga k/n, Põllküla, rabakivi 8,0x 4,0x 4,3 m, ü= 22,2

39. Suurkivi - Risti k/n, Vihterpalu m/k Suurekivi v/k ü= 21 m.

40. Uuesoo e. Rebase kivi jt. rahnud - Padise k/n,Harju-Madise kirikust 1 km kaugusel

41. Suured rändrahnud Harku panga alusel terrassil Harku Liivaküla juures - Harku k/n

42. Taaru hiidrahn - Harku k/n Taaru külas, Rannamõisa pangal, rabakivi 13,5x10,1x5,2 m.

VI Puud

1. Kuusk - Viimsi k/n, Viimsi m/k, Riiasöödi v/k, rändrahnul kasvav kuusk

2. Kadakas - Jõelähtme k/n, Ruu küla, Jägala jõe kaldal. Piibe mnt. ääres ü.= 1,10 m, k.= 12 m "Mäe kadakas"

3. Männid ca 3 hektaril - Kuusalu k/n, Tülivere oja läheduses Võnsi pere juures

4. Männid (5 tk) - Kuusalu k/n, Kuusalu kiriku taga

5. Tamm - Kuusalu k/n, Kuusalu, Tülivere oja kaldal.vana Tallina-Narva mnt. ääres, ü= 5.7 m k.= 20 m

6. Tammed (2 tk.) - Kuusalu k/n Ubari metsnikukoha koplis kokkukasvanud tammed, ü.= l,92 m ja 0,95 m, k= 15 m

7. Tamm - Viimsi k/n, Viimsi m/k, Riiasöödi v/k. metsavahi õues, ü= 4,18 m, k= l9 m

8. Kadakas - Loksa K/n, Kolga m/k, Mati v/k kv. nr. 18 omapärase - kitsa võraga puu. ü= 0.62 m, k= 7 m

9. Haab - Loksa. k/n Valgejõe m/k, Sillaotsa v/k, kv nr 29 ü.= 3,10 m, k= 25 m

10.Kadakad (5 tk.) Kuusalu k/n, Liiapeksi küla, Kostivere sovhoosi Kolga osakonnas ü.= 0,7 - 0,8 m, k= 6-7 m.

11. Pärn - Kuusalu k/n, Liiapeksi küla, Kostivere sovhoosi Kolga osakonnas ü= 4,5 m, k.= 28 m

12. Vaher - Kuusalu k/n, Liiapeksi küla, Kostivere sovhoosi Kolga osakonnas ü= 3m, k.= 22 m

13. Kuusk - Anija k/n, Kehra ulejõe pere juures, ussikuusk, ü= 0,50 m, k.= 3,20 m.

14. Kadakas - Anija k/n, Väljaku pere juures, ü= 1,45 m k.= 3,20 m.

15. Raudpajud (13) - Anija k/n, Jägala jõe kaldal, Söötevälja pere kohal ü.= kuni 3,4 m, k= kuni 15 m

16. Mänd - Vasalemma k/n, Ohtu asundus, Vahi ja Padriku pere lähedal, ü= 3,25 m, k= 10 m "Hiiepuu"

17. Kadakas - Vasalemma k/n, Niitvälja küla, Koplioja pere juures, ü= 1.20 m, k= 10 m

18. Mänd - Padise k/n, Kloostri m/k, Kloostri v/k, Tallinn - Haapsalu mnt. ääres, ü= 4,26 m, k= 20 m. "Krahvi mänd"

19. Kadakas - Nissi k/n, Kernu 7-kl. Kooli juures ü=1,32 m, k= 4 m. "Haiba 7-keeruline kadakas"

20. Tamm-Keila k/n, Paldiski ja Haapsalu raudtee hargnemiskohal, ü= 5,90 m, k= 25 m "Liivaaugu tamm"

21. Jalakas - Klooga k/n, Põllküla-Laoküla tee ääres ü= 3,05 m, k= 30 m,

22. Saar - Klooga k/n Keila-Joalt 3 km Risti pere, ü=4.50 m, k= 15 m

23. Tamm - Harku k/n, ulgase as. 1 km sovhoosi keskusest ü= 3,17 m, k= 22 m

24. Tamm - Harku k/n, Harku-Nõmme küla, Rabakivi pere lähedal, ü= 3,30 m, k= 25 m.

/ H.Raus/

Harju Rajooni TSN Täitevkomitee

sekretär

Lisa nr. 3

Harju Rajooni TSN Täitevkomitee otsusele

nr. 205, 25.oktoobrist 1963.a.

Riikliku looduskaitse alla võetud vabariikliku ja kohaliku tähtsusega parkide kaitse korraldamise eeskiri.

1. Parkide riikliku kaitse ülesandeks on parandada elanikkonna elutingimusi, luua võimalusi kultuurseks puhkuseks ning pargindusalaseks teaduslikuks uurimistööks. Seega tuleb parke kaitsta sanitaarhügieenilistel, esteetilistel ja teaduslikel eesmärkidel.

2. Keelata riikliku kaitse alla võetud parkides igasugune puude ja põõsaste vigastamine ning raiumine (välja arvatud sanitaarraied, kooskõlastatult kohaliku metsamajandiga ning raied mis on seotud parkide kujunduse muutmisega kooskõlas käesoleva eeskirja punktiga nr. 4), karjatamine, igasuguste kaeviste kaevamine, masinate ja seadmete parkimine, kütteõlide hoidmine, masinatega sõitmine väljaspool selleks ettenähtud teid, igasugune risustamine ning muud parki ja selle üldilmet kahjustavad tegevused.

3. Parkidesse uute ehituste püstitamine, olemasolevate kapitaalsete varemete lõhkumine ning läbi parkide elektriliini- ja teetrasside rajamine tuleb kooskõlastada Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsusega.

4. Lubada riikliku kaitse alla võetud parkide kujunduse muutmist ainult projekteerimisorganisatsiooni või vastava eriala spetsialisti poolt koostatud ning Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuses kinnitatud projekti või skeemi

(koos tööde loeteluga) järgi.

5. Maavaldajad on kohustatud oma maavalduse piires olevaid parke kaitsma ning hooldama ja korrastama vastavalt Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse poolt antud juhenditele

Riikliku looduskaitse alla võetud vabariikliku ja kohaliku tähtsusega botaaniliste üksikobjektide kaitse korraldamise eeskiri.

1. Botaaniliste objektide riikliku kaitse eesmärgiks on säilitada meie väärtuslikumaid dendraariume, katsekultuure, viljapuuaedu ja viljapuid, metsaosi, puude rühmi ja salusid, puiesteid ning üksikuid põliseid või muul põhjusel kaitset väärivaid puid ja põõsaid, samuti Eesti NSV-s esinevaid haruldusi, teaduslikult huvipakkuvaid või dekoratiivseid taimeliike.

2. Riikliku kaitse alla võetud botaaniliste üksikobjektide säilitamise eesmärgil on keelatud:

a) dendraariumide, katsekultuuride, viljapuuaedade, metsaosade, puude rühmade, salude ja puiesteede raiumine, rikkumine või kahjustamine;

b) üksikult kasvavate viljapuude ning põliste või haruldaste puude raiumine, nende võra, tüve ja juurestiku rikkumine või kahjustamine ning puude lähema ümbruse risustamine;

c) liigina kaitse all olevate haruldaste taimede murdmine või puude raiumine, vigastamine (puude koorimine, okste murdmine jne.) või mõnel muul viisil nende kahjustamine kõikjal, kus nad esinevad Eesti NSV looduslikus taimkattes. Nende hermaarset kogumist võib lubada ainult Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsus. Aladel, kus esineb riikliku kaitse all olevaid taimi, on lubatud ainult selline maaalade kasutamise viis, mis ei ohusta nende taimeliikide olemasolu;

d) liigina kaitse all olevate dekoratiivsete taimede kogumine mitteteaduslikel eesmärkidel ja müük.

3. Dendraariumide, katsekultuuride ja viljapuuaedade rekonstrueerimine tuleb kooskõlastada Metsamajanduse ja

Looduskaitse Peavalitsusega.

4. Maavaldajad on kohustatud oma maavalduse piires olevaid objekte kaitsma ja hooldama.

Riikliku looduskaitse alla võetud vabariikliku ja kohaliku tähtsusega teoloogiliste ja maastikuliste üksikobjektide kaitse korraldamise eeskiri.

1. Geoloogiliste ja maastikuliste üksikobjektide (üksikelementide) riikliku kaitse eesmärgiks on säilitada meie haruldasemaid ja teaduslikult huvitavamaid rändrahne ja

kivikülve, aluspõhja paljandeid, jugasid, meteoriidikraatreid, koopaid, karstialasid, maapinnavorme, veekogusid ning looduslikult kauneid puhkekohti.

2. Riikliku kaitse alla võetud geoloogiliste ja maastikuliste üksikobjektide säilitamise eesmärgil on keelatud:

a) rändrahnude ja kivikülvide kahjustamine ja loodusliku ilme ning asukoha muutmine, samuti nende lähema ümbruse risustamine;

b) aluspõhja paljanditest, jugade astangutest, meteoriidikraatritest ning koobastest (lubjakivi ja dolomiidi) murdmine või liiva kaevandamine (kui see pole seotud objekti hooldamisega) paljandite ja koobaste rikkumine nimede jm. sissekraapimise teel, jugade veejõu kasutamise edasine suurendamine, jõesängi süvendamine ja risustamine või mõnel muul viisil paljandite, jugade, meteoriidikraatrite ja koobaste ning nende lähema ümbruse loodusliku ilme rikkumine või muutmine;

c) karstialadel pae murdmine, kruusa ja liiva kaevandamine, prahi mahapanek, reovete juhtimine karstilehtritesse ning karstimoodustiste looduliku ilme igasugusel muul viisi rikkumine.

d) mägede, kuplite, orgude, astangute jt. pinnavormide loodusliku ilme rikkumine neist maavarade kaevandamise, lageraie või mõnel muul teel;

e) järvede, jõgede ja allikate veetaseme muutmine, vete risustamine ja reostamine ning muul viisil veekogude ja nende kallaste rikkumine ning loodusliku ilme muutmine;

f) looduslikult kaunites puhkekohtades liiva, kruusa jm. kaevandamine, lageraied, kasvavate puude ja põõsaste vigastamine, vete t(r)eostamine, ala prahistamine või mingil muul viisil rikkumine

3. Turistidel ja ekskursioonidel kasutada riikliku looduskaitse alla kuuluvate objektide külastamisel autode parkimisel ja telkide püstitamisel selleks ettenähtud kohti.

4. Uute ehituste püstitamine geoloogilistele ja maastikulistele üksikobjektidele või nende otsesesse lähedusse, kuivendusvete juhtimine karstilehtritesse jt. tööd, mis muudavad suuremal või vähemal määral kaitsealuste objektide või nende lähema ümbruse looduslikku ilmet, tulevad kooskõlastada vastava rajooni töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee looduskaitse komisjoniga ning vabariikliku tähtsusega objektide korral ka Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsusega.

/H.Ralla/

Harju Rajooni TSN Täitevkomitee

sekretär

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1963.10.25_nr205_Hrj_TSN (pdf, 1.7 MB)