Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1966.06.22 Tartu raj. TSN TK otsus nr.143 Looduse- ja kultuurimälestiste kaitsest Elva ja Rõngu külanõukogu piirkonnasVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud22.06.1966
RekvisiitTartu rajooni TSN Täitevkomitee 22.06.1966. a otsus nr 143
PealkiriTartu raj. TSN TK otsus nr.143
Looduse- ja kultuurimälestiste kaitsest Elva ja Rõngu külanõukogu piirkonnas
Sisu

82900Eesti NSV

Tartu Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee

OTSUS

22. juunil 1966 a. nr. 143

Rõngus

Looduse- ja kultuurimälestiste kaitsest Elva ja Rõngu külanõukogu piirkonnas

Kuulanud Elva Rajoonidevahelise Koduloomuuseumi direktori K. Kirt`i ettekande looduse- ja kultuurimälestiste kaitse

olukorrast Elva ja Rõngu külanõukogu piirkonnas ja sellele järgnenud sõnavõtud Tartu Rajooni Töörahva Saadikute

Nõukogu Täitevkomitee märgib, et nendes külanõukogudes on savutatud looduse- ja kultuurimälestiste kaitsel,

propageerimisel ja tähistamisel märgatavaid tulemusi. Hinnatavaid tulemusi on kultuurimälestiste kaitsel, säilitamisel ja

propageerimisel saavutanud Elva kolhoos, Uderna algkool, Valguta kolhoos. On avastatud ka rida uusi objekte

(fasismiohvrite mõrvakoht Illil jt.). Looduse- ja kultuurimälestiste kaitsele on kaasa tõmmatud koolinoori, kolhoosnikuid ja

pensionäre. Vaatamata edusammudele esineb Elva ja Rõngu külanõukogus looduse- ja kultuurimälestiste kaitsealases

töös veel rida puudusi. Tähistamata on vabariikliku alluvusega arheoloogiamälestised (arvult 7), arhitektuurimälestised

(1) valdav osa looduskaitse üksikobjekte (14), pargid (6) ja maastikulised keelualad (3). Rõngu sovhoosis lasti hävida

luuletaja Ernst Enno kodukoht. Tähistamata on ka Suure Isamaasõja ja partisaniliikumisega seotud kohad (Elva

tankilahingu koht, Tammiste lahingupaik, partisanide peatuskoht Valgutas, langenud võitlejate hauad Nilbesaarel,

Valgutas jm.). Soovida jätab veel looduse ja kultuurimälestiste propaganda kolhoosides, sovhoosides, rahvamajades ja

koolides. Kohaliku kaitse alla vääriks võtta veel palju objekte, mille heaperemehelikule säilitamisele majandid ei ole

aga alati osutanud vajalikku tähelepanu. Looduslikult kaunite kohtade ja kultuurimälestiste kaitse tugevdamiseks Elva

ja Rõngu külanõukogu piirkonnas, Tartu Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee

otsustab:

1. Võtta riikliku looduskaitse alla täiendavalt kohalikku tähtsust omavad objektid (vastavalt lisale nr. 1)

2. Võtta riikliku kaitse alla kohalikku tähtsust omavad kultuuriloolised objektid (vastavalt lisale nr. 2)

3. Võtta riikliku kaitse alla kohalikku tähtsust omavad ajaloolis-revolutsioonilised objektid (vastavalt lisale nr. 3)

4. Võtta riikliku kaitse alla kohalikku tähtsust omavad arhidektuuri objektid (vastavalt lisale nr. 4)

5. Kohustada Tartu rajooni TSN Täitevkomitee Kommunaalmajanduse ja elanikkonna elukondliku teenindamise

osakonda:

a) paigutama rajooni kalmistute väravaile skeemid revolutsiooni- ja kultuuritegelaste kalmude äramärkimisega; b) lubada vanade kalmude ja matusepaikade tasandamist teostada vaid kooskõlas Kultuuriosakonna ja Elva Rajoonidevahelise Koduloomuuseumiga

6. Kohustada Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee Kultuuriosakonda:

a) tähistama 1967. aasta jooksul kõik olulisemad ajaloolised, arheoloogilised ja kultuuriloolised objektid vastavate

tähistega;

b) täiendama kultuurimälestiste usaldusmeeste võrku uute aktiivsete liikmetega; c) sõlmima kaitsekohustused uutele objektidele 31. detsembriks 1966. a.

7. Kohustada Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee looduskaitse komisjoni, Elva Metsamajandit ning Elva ja Rõngu

külanõukogu esimehi esitama põhjendatud ettepanekud puhkelaagrite, telkimis- ja lõkketulekohtade paiknemise

skeemid, mis peavad kooskõlas olema maastikulise perspektiivplaneerimisega.

8. Kohustada Elva piirkonna teemeistrit välja panema kõikide tähtsamate looduslike- ja kultuurimälestiste

asukohtadesse viivaile teedela vastavad teeviidad.

9. Juhtida Rakvere Siirupi- ja Tärklisetehase direktsiooni tähelepanu asjaolule, et nende kartulivaru laoplats Elva

külanõukogu piirkonnas on äärmiselt korratus ja antisanitaarses olukorras, pealegi suvituslinna läheduse tõttu ei

sobigi see asupaik sellise ettevõtte jaoks, kuna see reostab ümbrust ja rikub Elva puhketsooni maastikulist ilmet.

10. Moodustada Uderna kooli territooriumil kultuurilooline kaitseobjekt nimetusega "Uderna kultuurilooline kaitseala".

11. Kohustada Valguta kolhoosi (esimees sm. K.Erm) lõpetama hiljemalt 15. augustiks 1966. a. Eesti NSV

rahvakunstniku Aleksander Lätte kodukoha sanitaarremont Jukal.

12. Kohustada Nõo sovhoosi direktorit korrastama Tamsa tankilahingus langenud kindralmajaor P. A. Potapovi

hukkumiskoht ja leidma võimalusi selle ja tankilahingu koha tähistamiseks 1967. aastal.

13. Kohustada Elva Rajoonidevahelist Koduloomuuseumi arvele võtma kõik väärtuslikud kultuurimälestised (maal,

graafika, skulptuur, tarbekunst) Elvas ja ümbruses 31. augustiks s.a. Komplekteerida nendest vastav näitus.

14. Käesoleva otsuse täitmise kontroll panna Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee esimehele sm. R. Kurvitsale.

/R.Kurvits/

Tartu rajooni TSN Täitevkomitee esimees

/A. Alam/

Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee sekretäri aj. kt.

Lisa nr. 1

Tartu Rajooni TSN täitevkomitee

otsuse nr. 143 22. juunist 1966. a. juurde

Riikliku kaitse alla võetud kohaliku

tähtsusega looduslike objektide loetelu

Elva ja Rõngu külanõukogu piirkonnas

1. Mügramägi -Elva k/n Looduslikult kaunis kuplike, Nõo sovhoos seotud kultuurilooliste sündmus- tega. Maastikuliselt kaunimaid kohti ümbruses.

2. Kerkmägi - Elva k/n Looduslikult kaunis kõrgendik Nõo sovhoos Mäel triangulatsiooni baaspunk Mägi seotud ka Suure Isamaa- sõja lahingutega 24. aug. 1944

3. Jaanimägi - Elva k/n Uderna raudteepeatuse lähedal Elva kolhoos soos asuv moreenseljak. Seotu legendiga. Arvatav matusekoh

4. Ihamägi - Rõngu k/n Looduslikult kaunis kuppel. Rõngu sovhoos Triangulatsiooni baaspunkt.

5. Raigaste kaasik - Rõngu k/n Endine Raigaste külakooli Rõngu sovhoos juures asuv looduslikult kaunis kaasik, seotud kultuurilooga (O. Grossschmidt)

6. Käo park - Elva k/n Park väärispuuliikidega, seotud Elva kolhoos kultuurilooga

7. Uderna haigla park - Elva k/n Park väärispuuliikidega, seotud kultuurilooga

/A. Alam/

Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee

sekretäri aj. kt.

LKR: 09.12.1997 21:59:26

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1966.06.22_nr143_Tarturj_TSN (pdf, 0,4 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidUderna mõisa park (KLO1200165)
Mügramägi (KLO1000539)
Pangodi mäed (KLO1000066)
Käo park; Käo metsapark (KLO1200192)