Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1976.03.11 Valga raj. TSN TK otsus nr.72 Pargiiseloomuga ja maastikuku ilmestavate puistute täiendavast kaitse alla võtmisestVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud11.03.1976
RekvisiitValga rajooni TSN Täievkomitee 11.03.1976. a otsus nr 72
PealkiriValga raj. TSN TK otsus nr.72
Pargiiseloomuga ja maastikuku ilmestavate puistute täiendavast kaitse alla
võtmisest
Sisu

EESTI NSV

VALGA RAJOONI TÖÖRAHVA SAADIKUTE NÕUKOGU

TÄITEVKOMITEE

O T S U S

11.03.1976 nr. 72

Pargiiseloomuga ja maastikuku ilmestavate puistute

täiendavast kaitse alla võtmisest.

Valga rajooni riigimetsafondis on välja selgitatud rida kaitset väärivaid looduslikke pargiiseloomuga ja

maastikku ilmestavaid puistuid milledele seni ei ole kaitset kehtestatud. Et ära hoida nende hävinemist või rikkumist

Valga Rajooni TSN Täitevkomitee

O t s u s t a b :

Võtta kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektide nimekirja täiendavalt alljärgnevad objektid:

1. Moodustatava Hargla metskonna kv. 65 erald. 14, 19-1.4 ha maastiku ilmet mitmekesistavad männikud Koiva

puisniidu ääres.

2. Iigaste metskonna kv. 99 er. 17 ja kv. 100 er 11-kokku 2,7 ha- kõrge männik nn. Vargasaarel.

3. Karula metskonna kv. 100 ja kv. 101 er. 19-kokku 38,8 ha- puistud Koobassaare järve ääres (metskonna

asukohas), kv. 105 er. 7 ja kv. 106 er. 18-kokku 5.1 ha-pargiiseloomuga nn. Valge männi puistu. kv. 160 er. 4-2.

5 ha-pargiiseloomuga puistu Silla metsavahi asukohas.

4. Taagepera metskonna kv. 150 er-d 14, 16, 17 ja kv. 151 er. 16-kokku 11.9 ha-maastikku ilmestavad

männimetsaga kaetud kuplid.

5. Taheva metskonna kv. 25 er. 10-7.5 ha-pargiiseloomuga männik Vaitka metsavahi asukohas. kv. 115

er 15-2.5 ha-Karula kuppelmaastikku kuuluv männi-kuuse segametsaga kaetud kõrge kuppel.

6. Tõrva metskonna kv. 140 er. 11 0.60 ha-arheoloogiline mälestusmärk nn. Saajamägi. Pargiiseloomuga männikud

perspektiivsel Väike-Emajõe äärsel puhkealal kv. 110-er. 1,3; kv. 112 er. 9 ja kv. 113 er. 5-kokku 24.50 ha

(endine nummeratsioon).

7. Valga metskonna kv. 101 er-d 1, 12-13, 8 ha-pargiiseloomuga okaspuupuistu Tambre suvilate-linnakese juures.

Esimees: K. Rogenbaum Sekretär: N. Leok

LKR: 03.12.1997 12:32:12

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1976.03.11_nr72_Valgarj_TSN (pdf, 0,3 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidRiidaja männikud (KLO1000027)
Vaitka männik (KLO1000122)
Silla männik; Valge männi puistu (KLO1200035)
Tambre parkmets (KLO1200430)
Holdre männikud (KLO1000472)
Vargasaare puistud (KLO1200092)
Paluora puistud (KLO1200070)
Koiva männikud (KLO1000152)
Parmu männikud (KLO1000153)
Valgepalu männik (KLO1000086)
Oore männikud (KLO1000555)