Veekogu andmete kuvamine

Veekogu: Kääpa jõgi VEE1053700Väljad: peida ,kuva
Avalik kasutatavusAvalikult kasutatav
KKR koodVEE1053700
Kood1053700
NimiKääpa jõgi
On registriobjektJah
Lisainfo¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RT III, 06.11.2018, 1)
Valgala kirjeldusValgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1986. aasta nimestikus - 366 km²
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 372,5 km²
TüüpJõgi
Valgala pindala (km², ametlik)372,5
Valgala suurusüle 25 km²
Vooluveekogu pikkus lisaharudega (km)52,8
Suubub veekogusseKullavere jõgi VEE1052600
Suubumise järk1
Suubumiskoha kaugus põhijõe suudmest (km)6,1
Suubumise tüüpSuubumine paremalt
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Veekogu kohanimiJõgeva maakond, Mustvee vald, Kääpa küla
Jõgeva maakond, Mustvee vald, Koseveski küla
Jõgeva maakond, Mustvee vald, Metsaküla
Jõgeva maakond, Mustvee vald, Nautrasi küla
Jõgeva maakond, Mustvee vald, Pällu küla
Jõgeva maakond, Mustvee vald, Pedassaare küla
Jõgeva maakond, Mustvee vald, Ruskavere küla
Jõgeva maakond, Mustvee vald, Vanassaare küla
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alajõe küla
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Meoma küla
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Perametsa küla
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Pilpaküla
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Särgla küla
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Sookalduse küla
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Välgi küla
Tartu maakond, Tartu vald, Uhmardu küla
Seosed: peida ,kuva
Suubuvad veekogudKivioja VEE1053704
Kõlaoja VEE1053900
Kanassaare oja VEE1054000
Sirnavere kraav VEE1053800
Levalasoo peakraav VEE1054500
Alekõrre oja VEE1054600
Haavakivi jõgi VEE1054700
Lambajõgi VEE1053706
Keressaare kraav VEE1053708
Viku kraav VEE1053707
Läbib seisuveekogusid (paisjärved)Alajõe paisjärv VEE2086150
Kose järv VEE2055800
Kaiu järv VEE2057800
Jõemõisa järv VEE2057600
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektidH.Järve dendropark (KLO1200252)
Kääpa maastikukaitseala (KLO1000287)
Välgi looduskaitseala (KLO1000226)
Uhmardu merikotka püsielupaik (KLO3001453)
Põrvetu kalakotka püsielupaik (KLO3000545)
Uhmardu merikotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3101663)
Välgi LKA, Välgi skv. (KLO1100755)
Kääpa MKA, Tammeluha pv. (KLO1101007)
Põrvetu kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3100639)
Kääpa MKA, Sõõru skv. (KLO1101112)
Kääpa MKA, Kivinõmme skv. (KLO1101113)
Kääpa MKA, Elistvere skv. (KLO1101008)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentKalapääsude seire. Meetmest „Vooluveekogude seisundi parandamine (avatud taotlemine)“ ja „Vooluveekogude seisundi parandamine (investeeringute kava)“ toetust saanud projektide efektiivsuse hindamine
Seotud dokumentMäeeraldise plaan seisuga 01.01.2016 (Väljavõte maardlate kaardist 1:100 000, millel on näha mäeeraldise teenindusmaa, millel on märgitud Kääpa jõe ülemjooksu kuivenduskraavi asukoht koos Kääpa jõe kalda piiranguvööndiga)
Seotud dokumentKeskkonnaregistri veekogude nimistus kaevanduse kuivenduskraavi välja arvamine Kääpa jõe koosseisust ja sellest tulenevalt Kääpa jõe andmete ja kalda kitsenduste korrigeerimine
Seotud dokument Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded
Seotud dokumentKeressaare turbamaardla Keressaare turbatootmisala jääkvaru uuringu aruanne (varu seisuga 01.01.2016)
Seotud dokument „Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu“ Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1 Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2012. a korralduse nr 511 sõnastuses
Seotud dokument VV 8. märtsi 2012. a. korraldus nr. 116 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine»
Seotud dokument Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määrus nr 58 "Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad1"
Seotud dokument " Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu" Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1, 19. juuli 2007. a korralduse nr 362 sõnastuses
Seotud dokument Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määrus nr 58 "Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad1"
Seotud dokument Keskkonnaministri 30. juuli 2002. aasta määrus nr 50 "Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine"
Seotud dokument"Eesti vooluveekogude ruumiandmete korrastustööd", 2002.
Seotud dokument «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi» Keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määrus nr 99
Seotud dokument VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
Seotud dokument Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 18. juunist 1993.a. nr. 184 Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamise kohta
Seotud dokument"Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik", 1982. Kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade Ratsionaalse Kasutamise Komisjoni 30.03.1982 istungi protokolliga nr 1.
Seotud dokumentKoosa sovhoosi Selgise objekti maaparandusprojekt.
Seotud dokumentVeejuhtmete kaart 1930-test aastatest, millele on märgitud Kääpa jõe ajalooline algus ja Kavastu-Vara peakraav